Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Honeywell Krom Schroeder Ifd 258 10 2w

Honeywell Krom Schroeder IFD 258 10 2W to wyrafinowany, zaawansowany system sterowania gazem, który oferuje użytkownikom niezawodne i bezpieczne sterowanie gazem w ich domach. System łączy w sobie funkcje zabezpieczeń, automatycznego wyłączania, precyzyjnego sterowania i wyświetlania informacji o stanie systemu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi Honeywell Krom Schroeder IFD 258 10 2W. Ważne jest, aby użytkownicy pamiętali o wyłączeniu zasilania przed wykonaniem jakichkolwiek prac naprawczych lub instalacyjnych. Po zainstalowaniu systemu należy odpowiednio go skonfigurować, aby uzyskać optymalną wydajność. Konfiguracja obejmuje wybór typu gazu, ustawienie zakresów mocy i temperatury oraz wybór dodatkowych funkcji i ustawień. Następnie należy sprawdzić, czy system działa poprawnie, korzystając z darmowego oprogramowania diagnostycznego Honeywell.

Ostatnia aktualizacja: Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Honeywell Krom Schroeder Ifd 258 10 2w

Wydarzenia to Twoje źródło aktualnych wiadomości z kraju i ze świata. Codzienna porcja najważniejszych informacji z kategorii polityka, wybory, kultura, nauka, historia, religia i ciekawostki. Bądź dobrze poinformowany - starannie wyselekcjonowane wiadomości dnia, ważne wydarzenia i newsy dotyczące Polski, Unii Europejskiej i świata

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright by INTERIA. PL 1999-2023. Wszystkie prawa zastrzeżone.

1 Instrukcja obsługi Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CUH-ZVR

2 2 OSTRZEŻENIA Zanim rozpoczniesz korzystanie z produktu, dokładnie przeczytaj jego instrukcję obsługi oraz dokumentację innych kompatybilnych urządzeń, aby zapoznać się z treścią ostrzeżeń i przeprowadzić właściwą konfigurację. Zachowaj tę instrukcję obsługi do przyszłego wglądu. Gogli VR nie mogą używać dzieci poniżej 12 lat. Nie zakładaj urządzenia PS VR, gdy występują u Ciebie objawy zmęczenia, bólu głowy, osłabienia, mdłości. Ponadto nie korzystaj z gogli będąc pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji wpływających na prawidłową pracę błędnika. Jeżeli cierpisz na jakąkolwiek poważną dolegliwość, skonsultuj się najpierw z lekarzem. Noszenie gogli VR ogranicza widoczność otoczenia. Gogle VR nie wykrywają obiektów w pobliżu użytkownika. Pamiętaj, aby zabrać wszystkie przedmioty z miejsca gry, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Przejdź do rozdziału Informacje na temat miejsca gry w poradniku szybkiego uruchamiania, aby poznać szczegółowe wymagania dotyczące miejsca gry. Pamiętaj, aby nie przebywać w pobliżu ścian, schodów, mebli ani innych przeszkód, z którymi możesz się zderzyć lub przewrócić. Upewnij się, że inne przedmioty, domowe zwierzęta nie dostaną się na miejsce gry podczas korzystania z gogli. Pozostań w miejscu gry i nie przemieszczaj się z goglami VR na głowie. O ile to możliwe, korzystaj z gogli VR w pozycji siedzącej. Unikaj gwałtownych ruchów głowy i kończyn podczas korzystania z urządzenia PS VR. Jeżeli dana aplikacja wymaga przyjęcia postawy stojącej, pamiętaj postępować ściśle według jej wskazań. Przed rozpoczęciem rozgrywki upewnij się, że kabel gogli VR nie jest owinięty wokół ciała lub kończyn. Regularnie sprawdzaj jego stan podczas grania. NATYCHMIAST PRZERWIJ KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA i skonsultuj się z lekarzem przed wznowieniem rozgrywki, jeżeli u Ciebie lub Twojego dziecka wystąpiły następujące objawy: zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drżenia mięśni oczu lub powiek, utrata świadomości, dezorientacja, objawy padaczki lub inne mimowolne odruchy czy drgawki. GRĘ MOŻNA WZNOWIĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ZGODY LEKARZA. U części osób mogą wystąpić objawy choroby lokomocyjnej, mdłości, dezorientacja, zaburzenia wzroku lub inne dolegliwości. W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z gogli VR i natychmiast je zdjąć. Gdy skończysz korzystać z urządzenia i odczuwasz jakiekolwiek dolegliwości, pamiętaj aby odpocząć i nie podejmować żadnych działań, które wymagają spostrzegawczości lub dobrej koordynacji ruchowej. Nie korzystaj z produktu, jeżeli potrzebujesz snu lub odczuwasz zmęczenie. Nie używaj produktu w miejscu narażonym na wstrząsy lub w jakikolwiek sposób niestabilnym. Do wirtualnej rzeczywistości trzeba się przyzwyczaić, a to wymaga czasu. Na początku zalecamy korzystanie z produktu przez ograniczony czas. Niezależnie od przyzwyczajenia, na każdą godzinę rozgrywki powinno przypadać 15 minut odpoczynku. Tym niemniej korzystanie z systemu wirtualnej rzeczywistości jest kwestią indywidualną pamiętaj, aby robić przerwy za każdym razem, gdy wystąpią objawy zmęczenia lub inne dolegliwości i nie wznawiaj gry, dopóki nie ustąpią.

3 To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie EMC. Nie należy używać kabla o długości ponad 3 metrów innego niż ten, który dostarczono z produktem. Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Interactive Entertainment Inc., Konan Minato-ku Tokio, Japonia lub w jej imieniu. Import do Europy i dystrybucja: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Ataki wywołane bodźcami świetlnymi (padaczka światłowrażliwa) W przypadku wcześniejszego występowania ataków padaczki przed rozpoczęciem grania należy skontaktować się z lekarzem. Niektóre osoby mogą odczuwać przemęczenie wzroku, zmiany widzenia, migreny, skurcze mięśni, konwulsje lub doznawać uczucia zamroczenia, dezorientacji albo utraty świadomości w wyniku działania migających świateł i innych bodźców wizualnych wyświetlanych na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. Jeśli podczas grania wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem. W przypadku zauważenia poniższych objawów należy natychmiast przerwać granie Poza przypadkami wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów głowy, mdłości, zmęczenia, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu w jakiejkolwiek części ciała, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach. Jeżeli uczucie nie ustępuje, należy skonsultować się w lekarzem. Oprogramowanie urządzenia Korzystanie z oprogramowania urządzenia PS VR odbywa się na mocy osobnej umowy licencyjnej. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie doc. dl. playstation. net/doc/psvr-eula/. Wypożyczanie i komercyjne użycie tego produktu jest zabronione. PL 3

4 Spis treści OSTRZEŻENIA... 2 Środki ostrożności... 5 Korzystanie z gogli PS VR... 8 Nazwy elementów Wymiana nakładek... 13 Czyszczenie i konserwacja... 14 Parametry techniczne... 15 Prawa autorskie i znaki towarowe... 17 Informacje zawarte w tej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 4

5 Środki ostrożności Bezpieczeństwo Pamiętaj, aby nie uszkodzić kabla zasilania sieciowego ani zasilacza prądu zmiennego. System należy podłączyć i korzystać z niego, mając łatwy dostęp do gniazdka z prądem. Skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi klienta PlayStation. Dane kontaktowe można znaleźć w książeczce gwarancyjnej. Używanie i obsługa Przed podłączeniem do prądu sprawdź czy złącza nie są zakurzone lub pokryte pyłem. Nie chwytaj gogli VR ani zasilacza prądu zmiennego za kable. Nie odłączaj przewodu gogli VR, dopóki diody śledzące ( strona 10) nie zgasną. Odłączanie przewodów, gdy diody są włączone, może spowodować awarię urządzenia. Nie wolno umieszczać innych przedmiotów na urządzeniu, rzucać nim, upuszczać go, ani w żaden inny sposób narażać na silne wstrząsy fizyczne. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci mogą połknąć drobne elementy, ciągnąć za kable, sprawiając że moduł procesora lub gogle VR spadną na ziemię. Mogą również zaplątać się w kable, co może doprowadzić do obrażeń ciała, wypadku lub awarii produktu. Nie wolno dotykać kabla zasilania sieciowego, zasilacza prądu zmiennego ani modułu procesora podczas burzy. Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki (porty, otwory wentylacyjne itd. ). W takim przypadku należy zaprzestać korzystania z urządzenia i natychmiast odłączyć je od gniazdka elektrycznego. Nie wolno wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu ani pary. Kurz lub inne elementy mogą doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Unikaj dłuższego kontaktu ciała z modułem procesora, zasilaczem prądu zmiennego i powietrzem wydostającym się z otworów wentylacyjnych urządzenia, gdy jest włączone. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić oparzenia niskotemperaturowe*. * Oparzenia takie występują, ponieważ skóra ma długotrwały kontakt z obiektami, pomimo ich względnie niskiej temperatury (40 C lub więcej). Nie wolno korzystać z gogli VR, słuchawek stereo, ani zestawu słuchawkowego (sprzedawanych osobno), jeżeli wywołują podrażnienia skóry. Jeśli gogle VR, zestaw słuchawkowy lub słuchawki powodują takie podrażnienia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia. Jeżeli mimo wszystko objawy nie ustąpią, zasięgnij porady lekarza. Produkt i jego części są wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Utylizując produkt, należy przestrzegać lokalnych rozporządzeń odnośnie do utylizacji tego rodzaju materiałów. Aby zapobiec nadmiernemu zużywaniu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych zaleceń. ˋˋNie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia produktu. PL 5

6 ˋˋNie dopuszczaj do długotrwałej styczności produktu z materiałami takimi jak guma czy winyl. Korzystanie z zestawu słuchawkowego lub słuchawek przy wysokim ustawieniu głośności może spowodować trwałą utratę słuchu. Należy ustawić bezpieczny poziom głośności. Wraz z upływem czasu coraz głośniejszy dźwięk może wydawać się nieszkodliwy, ale w rzeczywistości może powodować uszkodzenie słuchu. W przypadku występowania dzwonienia lub jakikolwiek bólu w obrębie uszu albo stłumionego dźwięku, należy przerwać słuchanie i udać się do lekarza. Im wyższe ustawienie głośności, tym szybciej może dojść do uszkodzenia słuchu. Aby ochronić słuch: ˋˋNależy ograniczyć czas korzystania ze słuchawek i zestawów słuchawkowych przy wysokim ustawieniu głośności. ˋˋNależy unikać zwiększania głośności w celu zagłuszenia dźwięków dochodzących z zewnątrz. ˋˋNależy zmniejszyć głośność, jeśli nie słychać mówiących osób w pobliżu. Korzystając z zestawu słuchawkowego lub słuchawek w wyjątkowo suchym powietrzu, możesz czasem poczuć niewielkie wyładowanie elektryczne na uszach. Jest to efekt skumulowania elektryczności statycznej na ciele, a nie znak nieprawidłowego funkcjonowania zestawu słuchawkowego lub słuchawek. Dzieci Gogle VR nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 12 roku życia. Noszenie gogli VR Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem użytkowania prawidłowo założyć gogle VR na głowę. ˋˋAby sprawdzić czy gogle są prawidłowo założone, przejdź do ekranu funkcji systemu PS4 i wybierz opcję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation VR]. ˋˋNie dokręcaj zbyt mocno pokrętła regulacji ( strona 10). ˋˋGogle PS VR możesz założyć na okulary, ale musisz zachować ostrożność podczas regulacji wizjera ( 10). Zetknięcie okularów z obiektywami może spowodować uszkodzenie okularów, obiektywów gogli VR lub obu tych przedmiotów. Nie naciskaj zbyt mocno na wizjer i nie ciągnij za niego z nadmierną siłą. Regularnie sprawdzaj, czy gogle VR są prawidłowo założone i dopasowane. Ekran gogli VR Nie wystawiaj obiektywów ( strona 10) gogli VR na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł intensywnego światła. Mogłoby to uszkodzić ekran gogli VR i spowodować awarię produktu. Pamiętaj, że czujnik założenia gogli VR ( patrz str. 10) nie powinien być niczym zasłonięty. Jeżeli czujnik założenia zostanie czymś zasłonięty, ekran nie włączy się automatycznie, nawet jeśli zdejmiesz gogle. Jeżeli na ekranie przez dłuższy czas jest wyświetlany ten sam obraz, może to powodować jego wypalenie oznacza to, że mniej wyraźna wersja obrazu będzie widoczna na ekranie przez cały czas. W różnych punktach ekranu mogą się pojawiać czarne (ciemne) lub jasne piksele. To normalne zjawisko, związane 6

7 z funkcjonowaniem ekranów, a nie oznaka awarii. Proces produkcji wyświetlaczy wykorzystuje niezwykle precyzyjne urządzenia. Stąd od czasu do czasu pojawia się niewielka liczba ciemnych lub jasnych punktów, a także nieregularne kolory lub jasność. Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu lub akcesoriów Korzystaj z produktu i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją. Użytkownicy nie otrzymują żadnego zezwolenia na przeprowadzanie analiz lub modyfikacji produktu ani konfiguracji jego obwodów. Rozłożenie produktu na części jest równoważne z natychmiastowym unieważnieniem gwarancji. Ponadto takie czynności niosą ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem i awarii samego urządzenia. Kondensacja wilgoci Nie należy wystawiać systemu na deszcz ani na działanie wilgoci. Na module procesora nie należy ustawiać pojemników wypełnionych płynami. Jeżeli gogle PS VR zostaną przyniesione do ciepłego pomieszczenia bezpośrednio z zimnego miejsca, we wnętrzu gogli VR lub modułu procesora może dojść do skraplania się wilgoci. Gdy tak się stanie, produkt może nie funkcjonować poprawnie. Jeżeli tak się stanie, wyłącz gogle VR i odłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka elektrycznego. Nie włączaj i nie korzystaj z produktu, dopóki wilgoć nie wyparuje (może to potrwać nawet kilka godzin). Jeżeli produkt nadal nie działa prawidłowo, odwiedź naszą witrynę internetową ( tylna okładka). Nietypowe działanie lub brak reakcji urządzenia Przytrzymaj przez co najmniej 7 sekund przycisk (zasilania) ( strona 11) na goglach VR, aby wymusić wyłączenie urządzenia, po czym włącz je ponownie. Jeśli błąd będzie nadal występował, ponownie uruchom system PS4. Komunikat o wysokiej temperaturze Jeżeli temperatura modułu procesora będzie zbyt wysoka, na ekranie pojawi się komunikat. W takim wypadku wyłącz system PS4 i przez pewien czas z niego nie korzystaj. Gdy temperatura modułu procesora spadnie, przenieś go w miejsce o lepszej wentylacji i uruchom ponownie. Nie blokuj otworów wentylacyjnych modułu procesora i nie korzystaj z urządzenia w zamkniętych ciasnych przestrzeniach, w których gromadzi się ciepło. Korzystanie z zasilacza prądu zmiennego i kabla zasilania sieciowego Korzystaj z gniazdka elektrycznego, do którego posiadasz łatwy dostęp. W ten sposób szybko odłączysz kabel zasilania sieciowego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeżeli urządzenie nie działa normalnie, wydaje nietypowe dźwięki lub dziwne zapachy, albo staje się tak gorące, że nie da się go dotknąć, natychmiast zaprzestań korzystania, wyciągnij wtyczkę kabla zasilania sieciowego z gniazdka elektrycznego i odłącz wszystkie pozostałe kable od urządzenia. Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka elektrycznego, jeżeli wskaźnik stanu modułu procesora pali się na czerwono. Odłączenie kabla, gdy kontrolka świeci się na biało lub miga na czerwono może spowodować awarię urządzenia. PL 7

8 Nie korzystaj z zasilacza prądu zmiennego ani kabla zasilania sieciowego innych niż dołączone do zestawu. Parametry zasilacza prądu zmiennego i kabla zasilania sieciowego zostały dobrane specjalnie z myślą o tym urządzeniu. Nie można z nich korzystać w połączeniu z innymi produktami. Pamiętaj również, że inne kable zasilania sieciowego lub zasilacze prądu zmiennego nie będą pasowały do tego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do przegrzania produktu, a co za tym idzie pożaru lub porażenia prądem. ˋˋNie podłączaj kabla zasilania sieciowego do produktu ani do gniazdka poprzez zasilacz, dopóki nie podłączysz kabli HDMI. ˋˋNie dotykaj wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi rękoma. ˋˋNie korzystaj z zasilacza prądu zmiennego, jeżeli ten jest owinięty materiałem. Mogłoby to spowodować przegrzanie zasilacza i wywołać pożar lub awarię produktu. ˋˋOdłącz kabel zasilania sieciowego od gniazdka, zanim rozpoczniesz czyszczenie produktu lub jeżeli nie zamierzasz z niego korzystać przez dłuższy okres czasu. ˋˋNie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napięcia. Warunki przechowywania Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych. Nie podgrzewaj urządzenia za pomocą sprzętu kuchennego lub ogrzewającego, np. suszarki. Może to spowodować pożar, obrażenia lub nieprawidłowe działanie sprzętu. Nie umieszczaj produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje. Korzystanie z gogli PS VR W połączeniu z systemem PS4 i kamerą PlayStation Camera, gogle PS VR pozwalają zanurzyć się w fascynującej wirtualnej rzeczywistości. W ten sposób interakcja z grami jest bardziej bezpośrednia: kamera rejestruje pozycję, kąt i ruch gogli VR. Pamiętaj, by zawsze aktualizować oprogramowanie systemu PS4 do najnowszej wersji. Zawsze aktualizuj oprogramowanie systemu PS4 i urządzenia PS VR do najnowszej dostępnej wersji. Gogle VR podłączaj do dostarczonego w zestawie modułu procesora CUH-ZVR2. Gogle nie będą działać po podłączeniu do modułu procesora CUH-ZVR1. Optymalna pozycja podczas korzystania z gogli VR Za każdym razem wybieraj pozycję siedzącą (o ile to możliwe). Jeżeli dana aplikacja wymaga pozycji stojącej, postępuj dokładnie według jej instrukcji. Ustawienia gogli PS VR Aby skonfigurować ustawienia gogli PS VR, przejdź do ekranu funkcji systemu PS4 i wybierz opcję (Ustawienia) > [Urządzenia] > [PlayStation VR]. Wskazówki Menu będzie dostępne jedynie wtedy, gdy urządzenie PS VR zostanie podłączone do systemu PS4. Ponadto możesz skonfigurować część ustawień w menu podręcznym, które pojawi się po przytrzymaniu przycisku (PS) na kontrolerze. 8

9 Szczegółowe informacje na temat konfiguracji gogli PS VR znajdują się w podręczniku użytkownika systemu PS4. Wybierz polecenie (Ustawienia) > (Podręcznik użytkownika/ przydatne informacje) > (Podręcznik użytkownika), korzystając z ekranu funkcji. Kontrola rodzicielska System PS4 zawiera opcje kontroli rodzicielskiej, które pozwalają rodzicom lub opiekunom ograniczyć dzieciom dostęp do produktu. Aby skonfigurować ustawienia w kontekście każdego dziecka, w systemie PS4 przejdź do ekranu funkcji, następnie wybierz (Ustawienia) > [Kontrola rodzicielska/zarządzanie rodziną]. PL 9

10 Nazwy elementów Gogle VR Przód Tył A B C D A B C D E E F G G F A) Diody śledzące (przód) Tylne diody świecą na niebiesko: Przednie i tylne diody świecą na niebiesko: Przednie i tylne diody wyłączone: B) C) D) Przycisk regulacji wizjera Przednie podparcie głowy Tylne podparcie głowy zasilanie włączone tryb VR zasilanie wyłączone A) B) C) D) E) F) G) Opaska Czujnik założenia Obiektywy Pokrętło regulacji Przycisk odblokowywania opaski Diody śledzące (tył) Uchwyt na nakładkę E) Złącze HDMI F) Złącze AUX G) Wizjer 10

11 Spód A B C D E G H I PL F A) Gniazdo słuchawek stereo B) Otwór do mocowania słuchawki C) Przycisk (zasilania) D) Osłonka przeciwświetlna E) Mikrofon F) Diody śledzące (przód) G) Przycisk głośności + H) Przycisk (wyciszający mikrofon) I) Przycisk głośności - 11

12 Moduł procesora Przód Tył A B C A B C D E A) Wskaźnik stanu Biały: urządzenie włączone Czerwony: tryb czuwania B) Port AUX C) Port wyjścia HDMI A) B) C) D) E) Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port (USB) Złącze DC IN 12V Otwór wentylacyjny 12

13 Słuchawki stereo A Wymiana nakładek Słuchawki stereo są dostarczane wraz ze nakładkami w rozmiarze M. Nakładki te można wymienić na nakładki rozmiaru S lub L, aby lepiej pasowały do Twoich uszu. Aby je zdjąć, obróć i wyciągnij nakładkę ze słuchawek. PL B C Wskazówka Pewnie dociśnij nakładki, aby przez przypadek nie wypadły z obudowy. A) B) C) Słuchawka Wtyczka słuchawek stereo Zatrzask 13

14 Czyszczenie i konserwacja Pamiętaj, aby przestrzegać poniższych wskazówek podczas konserwacji urządzenia. Ze względu na własne bezpieczeństwo pamiętaj, aby odłączyć kabel zasilania sieciowego z gniazdka elektrycznego przed rozpoczęciem czyszczenia. Pamiętaj również o odłączeniu pozostałych kabli. Nie używaj rozpuszczalników ani innych środków chemicznych do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Podczas wycierania urządzenia nie używaj ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi. Wskazówka Dłuższy kontakt z wodą lub pyłem może uszkodzić obiektywy lub skrócić ich żywotność. Osłonka przeciwświetlna Zdejmij osłonkę przeciwświetlną z gogli VR i umyj ją wodą. Pamiętaj, aby dokładnie ją osuszyć, korzystając z suchej ściereczki, zanim ponownie ją założysz na zestaw słuchawkowy. Ponownie zamontuj osłonkę przeciwświetlną, dopasowując jej wypustki do 13 otworów w goglach VR. Zewnętrzna część modułu procesora i gogli VR, podparcia głowy i złącza Jeżeli te elementy są brudne, wyczyść je miękką i suchą ściereczką. Wskazówka Jeżeli złącza modułu procesora, kabel zasilania sieciowego lub inne elementy zestawu są zabrudzone, mogą wystąpić zakłócenia przesyłanego sygnału. W przypadku zabrudzonych złącz słuchawkowych lub gogli mogą wystąpić szumy lub zakłócenia w pracy urządzenia. Obiektywy Otwory wentylacyjne Osłonka przeciwświetlna Gogle VR Wyczyść kurz nagromadzony w otworach wentylacyjnych, korzystając z odkurzacza lub podobnego produktu. Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkich, suchych tkanin, przeznaczonych wyłącznie do czyszczenia tego typu powierzchni. Nie używaj ręczników papierowych, chusteczek ani innych produktów, które nie są przeznaczone do obiektywów. 14

15 Nakładki Wyjmij nakładki z obudowy słuchawek stereo i umyj je ręcznie, korzystając z delikatnego środka czyszczącego. Pamiętaj, aby dokładnie je osuszyć, korzystając z suchej ściereczki, zanim ponownie je włożysz do słuchawek. Szczegółowe informacje na temat wyjmowania nakładek znajdziesz w rozdziale Wymiana nakładek ( str. 13). Parametry techniczne Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Opis funkcji oraz ilustracje w tym dokumencie mogą być nieco inne od posiadanego oprogramowania systemu PS4 lub oprogramowanie urządzenia PS VR, w zależności od ich wersji. Gogle VR PL Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów prosimy pozbyć się ich w autoryzowanym zakładzie recyklingowym według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego. Zużytego sprzętu elektrycznego można się również pozbyć bezpłatnie w sklepie podczas zakupu nowych produktów tego samego typu. Ponadto w krajach Unii Europejskiej więksi sprzedawcy mogą bezpłatnie przyjmować zużyte niewielkie sprzęty elektryczne. Skonaktuj się z lokalnym sprzedawcą, czy taka usługa jest dostępna dla produktów, których chcesz się pozbyć. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego. Ekran Czujnik Port Wymiary zewnętrzne Waga Temperatura pracy 1920 RGB 1080 (960 RGB 1080 na każde oko) System wykrywania ruchu w 6 osiach (żyroskop i akcelerometr, 3 osie każdy) Gniazdo słuchawek stereo Około mm (dł. x wys. x gł. / bez wystających elementów / przy złożonym pałąku słuchawek) Około 600 g (bez kabli) 5 C 35 C 15

16 Moduł procesora Wejście/wyjście Maks. moc nominalna Zasilanie Wymiary zewnętrzne Waga Temperatura pracy Port HDMI TV Port HDMI PS4 Port (USB) Port wyjścia HDMI* Port AUX Około 20 W DC 12 V Około 150 x 39 x 114 mm (szerokość wysokość długość) (bez wystających elementów) Około 300 g 5 C 35 C *Należy korzystać z przewodu HDMI, który znajduje się w zestawie. Zasilacz prądu zmiennego Obsługiwane typy wejściowego sygnału wideo Informacje o obsługiwanych typach wejściowego sygnału wideo można znaleźć na stronie rd. com/psvr/zvr2/. Dostęp do tych informacji można również uzyskać, skanując kod QR. Parametry wejściowe Parametry wyjściowe Wymiary zewnętrzne Waga AC V, 50/60 Hz DC 12 V, 3 A Około mm (szerokość wysokość długość) (bez wystających elementów) Około 146 g 16

17 Prawa autorskie i znaki towarowe oraz PlayStation to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc. SONY i to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. PL Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. 17

18 Film: konfiguracja krok po kroku Odwiedź stronę rd. com/psvr/zvr2/, aby obejrzeć film przedstawiający konfigurację krok po kroku. Możesz przejść do filmu, korzystając z kodu QR. Pomoc Oficjalna strona pomocy technicznej dla produktów PlayStation zawiera najnowsze pytania i odpowiedzi dotyczące Twojego produktu. eu. com/help/ps4/ 2017 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

Jeśli chcesz używać swojego konta Google w przeglądarce (np. Chrome lub Safari), włącz obsługę plików cookie.

Ważne: jeśli pojawi się komunikat z informacją o wyłączonych plikach cookie, musisz włączyć ich obsługę, by korzystać ze swojego konta.

W Chrome

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Ustawienia.
 3. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
 4. Kliknij Pliki cookie i inne dane witryn.
 5. Tutaj możesz:
  • Włączyć pliki cookie: kliknij przełącznik obok „Zablokowane”.
  • Wyłączyć pliki cookie: wyłącz opcję Zezwól na wszystkie pliki cookie.

Jak zmienić więcej ustawień związanych z plikami cookie w Chrome

W innych przeglądarkach

Odpowiednie instrukcje znajdziesz na stronie pomocy danej przeglądarki.

Do czego potrzebne są pliki cookie

Są to pliki tworzone przez strony, które odwiedzasz. Pliki cookie ułatwiają Ci korzystanie z internetu, ponieważ zapisują informacje związane z przeglądaniem. Dzięki plikom cookie:

 • nie musisz za każdym razem od nowa się logować,
 • strony pamiętają Twoje preferencje,
 • widzisz treści przydatne lokalnie.
 • Używamy plików cookie, by ulepszyć nasze usługi. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą Politykę prywatności.

  Rozwiązywanie problemów

  Jeśli nie możesz używać swojego konta Google i pojawia się komunikat o tym, że pliki cookie są wyłączone:

 • Wykonaj czynności opisane powyżej, by włączyć obsługę plików cookie.
 • Zaloguj się ponownie.
 • Jeśli komunikat o błędzie nadal się pojawia, skorzystaj z tych rozwiązań. Po każdym z nich sprawdź, czy możesz się zalogować.

 • Otwórz nowe okno przeglądarki.
 • Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki i usuń pliki cookie. Dowiedz się, jak wyczyścić pamięć podręczną i usunąć pliki cookie
 • Przeglądaj w trybie prywatnym. com/chrome/answer/95464">Dowiedz się, jak włączyć przeglądanie prywatne w Chrome
 • Zmień ustawienia prywatności przeglądarki. com/accounts/answer/39612">Dowiedz się, jak zmienić ustawienia prywatności
 • Czy to było pomocne?

  Jak możemy ją poprawić?

Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Honeywell Krom Schroeder Ifd 258 10 2w

Bezpośredni link do pobrania Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Honeywell Krom Schroeder Ifd 258 10 2w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne informacje i skrócona instrukcja obsługi Honeywell Krom Schroeder Ifd 258 10 2w