Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3m 3100402

Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3M 3100402 zawiera wszystkie informacje potrzebne do zrozumienia i wykorzystania produktu 3M 3100402. Specyfikacja produktu zawiera między innymi informacje o wymiarach, materiałach, kompatybilności, wydajności i innych cechach produktu, a także instrukcje dotyczące jego bezpiecznego użytkowania. Podręcznik użytkownika 3M 3100402 zawiera informacje na temat właściwego użytkowania produktu, jego części i ustawień oraz dostarcza informacji o konserwacji i naprawie produktu. Podręcznik użytkownika zawiera również informacje dotyczące dostępnych funkcji i opcji, a także instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji produktu.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3m 3100402

Karty charakterystyki produktów 3M dostępne są dla użytkowników, którzy stosują produkty niebezpieczne.

3M Poland Sp. Z o. o. zezwala na korzystanie z informacji zawartych w kartach charakterystyki jeżeli informacje zostaną skopiowane w całości, bez zmian oraz jeżeli ich kopie i oryginały nie będą odsprzedawane lub w inny sposób rozprowadzane w celach zarobkowych.

Nazwa/numer produktu

Jako słowa kluczowe można wprowadzić dowolną kombinację słów i liczb występujących w nazwie lub numerze identyfikacyjnym produktu.

Na przykład: środek czyszczący do biurka 573 szukając produktu 3M™ Desk and Office

Numer karty charakterystyki i numer identyfikacyjny produktu

Na przykład: 10-0157-7 i 70-0160-6830-9

Numery karty charakterystyki

Jeżeli nie znasz pełnego numeru karty charakterystyki wprowadź przynajmniej dwie cyfry.

Pytania dotyczące kart charakterystyki

Jeśli masz problemy ze znalezieniem karty charakterystyki zadzwoń pod numer +48 71 395 9019 lub +48 71 395 9706

Inne informacje

Centrum Informacji Toksykologicznej pod numerem 0048 42 631 47 25

Opcje wyszukiwania:

  1 Empiriusz PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1

  2 Słowniczek... 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 4 O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem korzystania z produktu?... 4 Użytkowanie produktu i środki bezpieczeństwa... 6 Otoczenie... 6 Środki bezpieczeństwa... 6 Dbanie o produkt... 10 Co zrobić, aby uniknąć uszkodzenia?... 10 Czyszczenie produktu... 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI... 11 Empiriusz konta użytkowników... 11 Przygotowanie pomieszczenia... 12 Rozpoczęcie pracy z Empiriuszem... 13 Uruchamianie Empiriusza... 15 Instrukcja konfiguracji środowiska wirtualnego... 15 Jak ustawić obszar, w którym będzie się poruszał użytkownik?... 15 Jak zakładać gogle?... 17 Włączanie kontrolerów... 19 Konfiguracja środowiska wirtualnego... 20 Założenie gogli przez użytkownika... 20 Założenie kontrolerów... 20 Ustawienie obszaru rozgrywki... 21 Uruchamianie aplikacji Empiriusz chemia... 23 Wirtualne laboratorium chemiczne... 23 Wyposażenie laboratorium... 23 Poruszanie się po laboratorium... 25 Ustawienie użytkownika... 25 Ekran startowy... 26 Jak korzystać z kontrolerów w trakcie wykonywania doświadczenia?... 26 Lista doświadczeń... 28 Wyjście z laboratorium... 28 Przeprowadzenie doświadczenia... 29 Nieprawidłowości w działaniu i sposoby ich usuwania... 33 Instalacja nowej wersji oprogramowania... 34 Niedozwolone działania Empiriusz

  3 Słowniczek PRODUKT UŻYTKOWNIK SALA GOGLE VR KONTROLERY KOMPUTER jest to oryginalne Wirtualne Laboratorium Empiriusz, które umożliwia przeprowadzenie 26 doświadczeń chemicznych zgodnych z podstawą programową dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej w Polsce. Produkt składa się z obudowy, która zawiera komputer, gogle VR z kontrolerami i monitor dotykowy, oraz oprogramowania. Założeniem produktu jest wykreowanie laboratorium chemicznego w rzeczywistości wirtualnej, w której uczeń, za pomocą okularów VR, będzie mógł w praktyce zdobywać wiedzę z zakresu chemii poprzez wykonywanie doświadczeń chemicznych. każda osoba, która korzysta z Produktu. W przypadku dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Jeśli Produkt wykorzystywany jest w szkole w trakcie lekcji z uczniami, rozróżniamy użytkownika prowadzącego lekcje i użytkownika wykonującego doświadczenia. pomieszczenie w szkole/placówce, w którym użytkownik będzie korzystał z Produktu. urządzenie pozwalające się przenieść do wirtualnej rzeczywistości, w której będą wykonywane doświadczenia chemiczne. urządzenia, które umożliwiają wykonywanie czynności w świecie wirtualnym. urządzenie, które jest częścią składową Produktu i na którym zainstalowane jest specjalne oprogramowanie. DOŚWIADCZENIE doświadczenie chemiczne zgodne z podstawą programową dla klas 7 8 szkoły podstawowej, wykonywane w świecie wirtualnym. LABORATORIUM laboratorium chemiczne w świecie wirtualnym służące do przeprowadzania doświadczeń chemicznych. 3

  4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu należy uważnie przeczytać zamieszczone poniżej informacje i ostrzeżenia. Należy stosować się do wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obsługi Produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała, porażenia prądem, pożaru lub innych szkód osobowych. Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za zapoznanie każdego użytkownika ze wszystkimi instrukcjami. Produkt nie jest zabawką. Możliwe jest korzystanie z niego tylko w obecności i pod nadzorem osób dorosłych. O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU? Należy zapoznać się z materiałami szkoleniowymi i ukończyć szkolenie online Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu należy ukończyć szkolenie online dostępne: Należy zapoznać się z instrukcją obsługi Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi Produktu oraz wszystkich akcesoriów i postępować zgodnie z jej zapisami. Należy upewnić się, że użytkownik może bezpiecznie korzystać z Produktu SCHORZENIA W przypadku wcześniejszego występowania poważnych schorzeń (takich jak dolegliwości sercowe), chorób wpływających na zdolność bezpiecznego wykonywania aktywności fizycznych lub w przypadku zaburzeń psychicznych (takich jak zaburzenia lękowe lub zespół stresu pourazowego), wcześniejszych nieprawidłowości widzenia obuocznego, a także w razie ciąży lub podeszłego wieku należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia skonsultować się lekarzem. URZĄDZENIA MEDYCZNE Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać działanie pobliskich urządzeń elektronicznych, a w szczególności urządzeń medycznych. Gogle i kontrolery mogą zawierać magnesy lub części emitujące fale radiowe, które mogłyby wpłynąć na działanie urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu, w tym rozruszniki serca, aparaty słuchowe oraz defibrylatory. Nie należy używać gogli i kontrolerów w razie posiadania rozrusznika serca bądź innego wszczepionego urządzenia medycznego bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub producentem wszczepionego sprzętu. Należy zachować bezpieczną odległość między goglami i kontrolerami a urządzeniami medycznymi. Nie wolno używać zestawu i/lub kontrolerów w razie zaobserwowania uporczywych zakłóceń urządzenia medycznego. 4 Empiriusz

  5 NAPADY FOTOGENNE Produkt generuje efekty wizualne (takie jak błyski światła) i w związku z tym może wywoływać ataki padaczki, omdlenia lub poważne zawroty głowy nawet u osób, u których wcześniej takie objawy nie występowały. W razie wcześniejszego występowania ataków padaczki, utraty świadomości albo innych objawów związanych z padaczką należy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia skonsultować się z lekarzem. UŻYTKOWNIK NIE POWINIEN KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA, GDY: jest zmęczony, potrzebuje snu, znajduje się pod wpływem środków odurzających, odczuwa jakiekolwiek dolegliwości lub ma problemy trawienne, znajduje się pod wpływem stresu emocjonalnego lub niepokoju, jest przeziębiony, ma grypę, bóle głowy, migreny lub cierpi na ból ucha, ponieważ może to zwiększyć podatność na niepożądane objawy. DZIECI Produkt jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci w wieku od 12 lat, ale tylko w obecności osób dorosłych. Tylko dorośli mogą włączyć urządzenie i przygotować je do działania i to oni są odpowiedzialni za odpowiednie założenie gogli przez dzieci. Nie należy zostawiać Produktu w zasięgu małych dzieci, pozwalać im używać Produktu ani bawić się nim. Produkt nie jest zabawką i nie powinien być używany przez dzieci poniżej 12. roku życia, ponieważ rozmiar gogli nie jest dostosowany do młodszych dzieci. Niewłaściwy rozmiar gogli i kontrolerów może powodować dyskomfort lub niekorzystne objawy zdrowotne, a młodsze dzieci znajdują się w decydującym okresie rozwoju wzroku. Dorośli powinni zadbać, by dzieci (w wieku 12 lat i starsze) używały Produktu zgodnie z niniejszymi ostrzeżeniami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. Dorośli powinni obserwować dzieci aktualnie używające Produktu i dzieci, które go używały, pod kątem jakichkolwiek objawów opisanych w niniejszych ostrzeżeniach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa (w tym także tych opisanych w części Powtarzające się urazy napięciowe). Należy również ograniczać dzieciom czas używania zestawu oraz zadbać, by robiły sobie przerwy. Należy unikać długotrwałego używania zestawu, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę oraz umiejętność jednoczesnego wykonywania wielu czynności. Dorośli powinni uważnie obserwować dzieci podczas używania zestawu i po jego użyciu pod kątem wystąpienia jakiegokolwiek spadku wspomnianych wyżej umiejętności. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy, dzieci powinny natychmiast przerwać korzystanie z zestawu. 5

  6 UŻYTKOWANIE PRODUKTU I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OTOCZENIE Należy upewnić się, że otoczenie pozwala na bezpieczne korzystanie z Produktu. Użytkownik musi zapewnić bezpieczne otoczenie podczas korzystania z Produktu, gdyż po założeniu gogli nie widać otoczenia. W przypadku zajęć prowadzonych z dziećmi opiekun musi zapewnić bezpieczne otoczenie dla siebie, ucznia korzystającego z gogli i wszystkich innych osób przebywających w pomieszczeniu. Należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie. Produkt należy umieścić gdzieś z boku, tak aby zapewnić odpowiednią przestrzeń dla osoby, która uruchamia urządzanie, oraz tej, która ma gogle i kontrolery. BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ Należy stworzyć i utrzymać bezpieczne otoczenie przez cały czas korzystania z Produktu. Produktu należy używać jedynie w pomieszczeniach. Poważne urazy mogą wystąpić w przypadku potknięcia, wbiegnięcia bądź uderzenia w ścianę, meble, inne przedmioty lub ludzi, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z zestawu należy oczyścić otoczenie, aby można było bezpiecznie używać Produktu. Należy upewnić się, że nie ma w pobliżu przedmiotów, w które można uderzyć lub które można strącić, ani obszarów, które mogą spowodować utratę równowagi podczas używania zestawu lub zaraz po jego użyciu. W szczególności należy zwrócić uwagę na: inne osoby, przedmioty, schody lub stopnie, podjazdy, chodniki, balkony, otwarte drzwi, okna, meble, źródła otwartego ognia (np. świece lub kominki), wentylatory sufitowe lub lampy, telewizory lub monitory itp. Należy uniemożliwić ludziom (szczególnie dzieciom) i zwierzętom domowym wchodzenie do przestrzeni, w której korzysta się z gogli. KABEL I POŁĄCZENIA Należy pamiętać, że gogle z Produktem połączone są kablem. Należy odpowiednio ułożyć kabel podłączony do gogli, aby uniknąć przewrócenia się podczas korzystania z Produktu, w tym chodzenia po obszarze wirtualnej rzeczywistości. Stopy należy przesuwać uważnie i powoli, aby uniknąć potknięcia o kabel. Potknięcie takie może być przyczyną obrażeń lub szkód. Kabel musi być luźno ułożony. Nie można korzystać z urządzenia, gdy kabel jest napięty, ponieważ może to doprowadzić np. do jego wyrwania. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, JEŚLI POJAWIĄ SIĘ U UŻYTKOWNIKA: ataki paniki, napady fotogenne, utrata przytomności, zmęczenie oczu, skurcze oka lub mięśni, mimowolne ruchy, zniekształcone, niewyraźne lub podwójne widzenie albo inne nieprawidłowości widzenia, zawroty głowy, 6 Empiriusz

  7 dezorientacja, zaburzona równowaga, zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa, nadmierna potliwość, wzmożone wydzielanie śliny, nudności, ból głowy albo oczu, senność, zmęczenie, inne objawy zbliżone do choroby lokomocyjnej. POWTARZAJĄCE SIĘ URAZY NAPIĘCIOWE Używanie urządzenia może spowodować ból mięśni, stawów, szyi, dłoni oraz skóry. Jeżeli jakakolwiek część ciała staje się zmęczona lub obolała podczas korzystania z Produktu lub jego komponentów albo jeśli użytkownik odczuwa takie objawy jak mrowienie, odrętwienie, pieczenie bądź sztywność, należy zakończyć korzystanie z Produktu i odpocząć przez kilka godzin przed ponownym użyciem. Jeśli objawy nie ustaną lub pojawią się inne dolegliwości, należy zaprzestać używania Produktu i udać się do lekarza. NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z PRODUKTU, JEŚLI: podejrzewa się jego uszkodzenie, dostrzeże się oznaki przegrzania, urządzenie wydaje niepokojące odgłosy świadczące o awarii, odpadnie jakaś część, zostanie wyrwane gniazdo zasilające, kabel gogli jest uszkodzony. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE Produkt jest wrażliwym urządzeniem elektronicznym. Niewłaściwe użycie, w tym nieprawidłowe podłączenie do gogli i próba ingerencji w okablowanie, może spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenie. Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń ciała oraz uszkodzenia Produktu lub innego mienia. Do zasilania zestawu wolno używać tylko dołączonego kabla lub autoryzowanego kabla. Nie wolno używać innych kabli ani zasilaczy. Należy dostosować długość kabli tak, aby nie były one napięte i nie przeszkadzały w korzystaniu z Produktu. Należy podłączać kable z należytą starannością. Okresowo należy sprawdzać przewody połączeniowe i końcówki wtyczek pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie wolno używać kabla, jeśli bolec (bolce), obudowa, część (części) złącza, kabel (kable) lub jakakolwiek inna część jest uszkodzona, pęknięta lub odsłonięta. Należy unikać przewracania Produktu, upuszczania gogli i kontrolerów. Upuszczenie, zwłaszcza na twardej powierzchni, może spowodować uszkodzenie gogli i kontrolerów lub przewodów. Jeśli podejrzewa się uszkodzenie zestawu lub przewodów, należy się skontaktować z Centrum Kontaktu Nowej Ery. Nie wolno dopuścić do zamoczenia Produktu ani jego kontaktu z płynami. 7

  8 Nie wolno malować Produktu i akcesoriów ani niczym ich powlekać. Nie wolno umieszczać Produktu w miejscu, które może się bardzo nagrzewać, np. na kuchence lub w jej pobliżu, na powierzchni urządzenia do gotowania, żelazka czy grzejnika lub bezpośrednio w świetle słonecznym. Nadmierne nagrzewanie może uszkodzić Produkt i może spowodować ryzyko zranienia. Nie wolno suszyć mokrego lub wilgotnego Produktu za pomocą urządzenia lub źródła ciepła takiego jak kuchenka mikrofalowa, suszarka do włosów, żelazko czy grzejnik. OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Produkt powinien być eksploatowany w pomieszczeniu o temperaturze od +15 C do +30 C, wilgotności względnej 20% 80% mierzonej w temp. 26 C. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do kondensacji pary wodnej na elementach Produktu lub zalanie go cieczą. Produkt nie powinien podlegać wstrząsom lub wibracjom, pracować w pobliżu źródeł silnych pól elektromagnetycznych lub być narażony na jakiekolwiek wyładowania elektrostatyczne. Sprzęt powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niewielkim stopniu zapylenia oraz powinien być osłonięty przed nadmiernym nasłonecznieniem. Gniazdo sieciowe 230 V (±10%)/50 Hz zasilające Produkt powinno być łatwo dostępne i posiadać sprawny obwód ochronny. Należy pozbywać się Produktu we właściwy sposób. Nie należy wrzucać Produktu do ognia ani do pieca. Należy segregować oddzielnie od odpadów gospodarstw domowych. AKCESORIA Produkt nie został zaprojektowany do używania z nieautoryzowanym akcesorium. Używanie nieautoryzowanego akcesorium może skutkować obrażeniami ciała, może spowodować problemy w działaniu lub uszkodzenie oprogramowania, systemu i powiązanych usług oraz może unieważnić gwarancję. Należy używać tylko zalecanych baterii i systemów ładowania dla autoryzowanych akcesoriów. Należy używać pasków na nadgarstek lub smyczy z akcesoriami, gdy są dostępne, aby zabezpieczyć nadgarstek podczas użytkowania. Należy odpowiednio odkładać akcesoria na przeznaczone do tego miejsca, aby uniknąć uszkodzenia. BATERIE KONTROLERA Kontrolery są zasilane bateriami alkalicznymi AA. RYZYKO ZADŁAWIENIA. Kontroler nie jest zabawką. Zawiera baterie, która są małymi częściami. Kontroler należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 3-go roku życia. Należy przechowywać nowe i zużyte baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać używania Produktu i trzymać je z dala od dzieci, dopóki komora nie zostanie naprawiona. Należy niezwłocznie zutylizować zużyte baterie we właściwy sposób. Bateria w kontrolerze może być wymieniona przez użytkownika. Nie wolno mieszać starych i nowych baterii. Należy wymienić wszystkie baterie zestawu w tym samym czasie. Nie wolno rozmontowywać, dziurawić ani próbować modyfikować baterii. RYZYKO POŻARU. Baterie mogą eksplodować lub wyciekać, gdy są instalowanie odwrotnie, 8 Empiriusz

  9 rozmontowywane, przeładowywane, miażdżone, mieszane z bateriami używanymi lub innymi typami baterii, a także wystawiane na działanie ognia lub wysokich temperatur. Należy natychmiast usunąć zużyte baterie z Produktu. Należy wyjąć baterie z kontrolerów przed dłuższym okresem nieużywania. Wyczerpane baterie mogą przeciekać i uszkodzić kontrolery. PORAŻENIE PRĄDEM Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: Nie wolno zmieniać i otwierać Produktu ani żadnej z dołączonych części. Nie wolno wkładać metalowych, przewodzących ani żadnych obcych przedmiotów do jakichkolwiek otworów, gniazd na kable, na zasilanie. Nie wolno dopuszczać do kontaktu urządzenia z wodą lub płynami. CHOROBY ZAKAŹNE Aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (takich jak zapalenie spojówek), nie należy używać Produktu wspólnie z osobami cierpiącymi na choroby zakaźne i infekcje, w szczególności choroby oczu, skóry i skóry głowy. BRAK BEZPOŚREDNIEGO ŚWIATŁA SŁONECZNEGO NA SOCZEWKACH Należy unikać działania bezpośredniego światła słonecznego na soczewki. Na przykład nie wolno przechowywać ani przenosić zestawu w sposób, który naraża soczewki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. PODRAŻNIENIA SKÓRY Gogle i Kontrolery są używane blisko skóry i skóry głowy. Należy przestać używać Produktu, jeśli zaobserwuje się obrzęk, swędzenie, podrażnienia skóry, wypadanie włosów lub inne reakcje skórne. W przypadku utrzymywania się objawów należy skontaktować się z lekarzem. 9

  10 DBANIE O PRODUKT CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ USZKODZENIA? Nie wolno używać Produktu, gdy jakakolwiek jego część jest zepsuta lub uszkodzona. Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać jakiejkolwiek części systemu. Naprawy powinny być przeprowadzanie jedynie przez autoryzowany serwis zgodnie z zapisami gwarancji. Nie należy narażać Produktu i jego elementów na działanie: wilgoci, wysokiej wilgotności, wysokiego stężenia pyłu lub materiałów unoszących się w powietrzu, temperatur spoza zakresu, w którym urządzenie działa, a także bezpośredniego światła słonecznego. Należy przechowywać Produkt, kable oraz akcesoria z dala od zwierząt domowych. CZYSZCZENIE PRODUKTU Produkt wolno czyścić tylko wtedy, gdy jest wyłączony. Produkt należy czyścić miękką, wilgotną szmatką, ale NIGDY nie wolno zanurzać go w wodzie lub płynach czyszczących. Do czyszczenia Produktu i akcesoriów nie wolno używać silnie działających środków chemicznych, rozpuszczalników, środków czyszczących w płynie ani aerozoli. Ekran powinien być czyszczony tylko przy użyciu specjalnych Produktów do tego przeznaczonych. Nie wolno w tym celu używać ręczników papierowych, płynów czyszczących do tego nieprzeznaczonych ani środków chemicznych. Nie wolno spryskiwać powierzchni bezpośrednio. Pomiędzy użyciami gogle i kontrolery powinny być czyszczone niezawierającymi alkoholu, nieściernymi chusteczkami antybakteryjnymi przyjaznymi dla skóry, a soczewki suchą szmatką z mikrofibry. Nie wolno używać do soczewek płynów ani chemicznych środków czyszczących. Jeśli część dotykająca twarzy zużyje się lub nie będzie można jej wyczyścić, należy ją wymienić. 10 Empiriusz

  11 Instrukcja obsługi Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi punktami. W przeciwnym wypadku Produkt może nie działać poprawnie. W trakcie korzystania z Produktu użytkownikiem może być każda osoba dorosła lub dziecko pod nadzorem osoby dorosłej. Produkt jest przeznaczony do wykorzystania w trakcie lekcji chemii w szkole podstawowej w klasach 7 i 8 lub w dowolnym miejscu, ale zgodnie z krokami umieszczonymi w instrukcji obsługi. Poniżej znajdują się wszystkie kroki, jakie należy wykonać, aby korzystać z Produktu. EMPIRIUSZ KONTA UŻYTKOWNIKÓW W skład Produktu wchodzi komputer, który jest jego integralną częścią. Zabrania się otwierania obudowy w celu wyjęcia jakichkolwiek elementów Produktu. Komputer został odpowiednio przygotowany i skonfigurowany tak, aby działało na nim oprogramowanie. Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w konfigurację komputera, gdyż wiąże się to z utratą gwarancji na Produkt. Produkt do działania nie wymaga podłączenia do internetu. Próba podłączenia do internetu wiąże się z utratą gwarancji, gdyż może zaburzyć konfigurację komputera. Zabrania się usuwania, kopiowania, edycji jakichkolwiek plików/zasobów na komputerze, chyba że będzie to wykonywane pod nadzorem Nowej Ery lub podmiotu przez nią wskazanego. Użytkownik może tylko aktualizować oprogramowanie zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Nowej Ery lub podmiotu przez nią wskazanego. KONTA Produkt posiada trzy różne konta użytkowników, na które można się zalogować: 1. LEKCJA konto, które służy do przeprowadzenia lekcji z użyciem Empiriusza. 2. NAUCZYCIEL konto służące do aktualizacji oprogramowania Empiriusz (nowa wersja) przy użyciu pliku zapisanego na USB. Dostęp przekazywany jest razem z Produktem. 3. TECHNIK konto dla technika (pracownika Nowej Ery lub podwykonawcy), które ma pełne prawa administracyjne i służy do prac serwisowych, np. aktualizacji systemu, sterowników. Dostęp ma firma, od której Produkt został kupiony przez właściciela. ZAWARTOŚĆ KONTA LEKCJA 1. Aplikacje zainstalowane na komputerze dostarczonym do szkoły: a. Związane z działaniem gogli. Aplikacja VIVE Console skrót do aplikacji: 11

  12 b. Związane z działaniem oprogramowania Wirtualne Laboratorium Empiriusz. Aplikacja Wirtualne Laboratorium Empiriusz skrót do aplikacji: Użytkownik korzystający z konta Lekcja ma możliwość: konfiguracji dźwięku, konfiguracji obrazu. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA Użytkownik przygotowuje w sali, pracowni lub dowolnym innym pomieszczeniu miejsce tak, aby udostępnić obszar 2, 8 m x 2, 4 m, po którym będzie się poruszał każdy użytkownik wykonujący doświadczenia. Użytkownik ustawia Empiriusza w odpowiednim miejscu, tak aby można było korzystać z monitora dotykowego w celu uruchomienia aplikacji. 12 Empiriusz

  13 ROZPOCZĘCIE PRACY Z EMPIRIUSZEM 1. Użytkownik odblokowuje Empiriusza kluczem. Użytkownik naciska na wskazane niżej miejsca, co powoduje wysunięcie gogli i kontrolerów. Użytkownik podłącza kabel zasilający. 13

  14 4. W celu włączenie Empiriusza należy użyć przycisku znajdującego się wewnątrz obudowy, po lewej stronie od gogli. 5. Jeśli w pomieszczeniu jest ciemno, to użytkownik może dodatkowo włączyć lampkę. Włącznik znajduje się po prawej stronie od gogli, wewnątrz Empiriusza. 6. Użytkownik łączy kablem HDMI Empiriusza i ekran, na którym będzie wyświetlany przebieg lekcji w laboratorium. 14 Empiriusz

  15 URUCHAMIANIE EMPIRIUSZA Po włączeniu Empiriusza przyciskiem wewnątrz obudowy uruchamia się komputer. Następuje automatyczne zalogowanie na konto Lekcja. Automatycznie otwiera się aplikacja VIVE Console włączają się gogle. Gogle przechodzą w stan Czuwanie, a potem Brak śledzenia i uruchamia się aplikacja SteamVR. Uwaga: Aplikacji SteamVR nie należy zamykać, ponieważ spowoduje to zamknięcie aplikacji VIVE Console. Po uruchomieniu tych obu aplikacji można przystąpić do dalszych kroków. INSTRUKCJA KONFIGURACJI ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO Zanim użytkownik rozpocznie korzystanie z wirtualnego laboratorium, musi odpowiednio przygotować środowisko wirtualne, w którym będzie się poruszał i wykonywał doświadczenia w laboratorium. Najpierw należy się dowiedzieć, jak poprawnie ustawić obszar, w którym użytkownik będzie się poruszał, oraz jak poprawnie założyć gogle. W tym celu należy zapoznać się z szczegółowymi informacjami i wskazówkami, które znajdują się w aplikacji Vive Console. JAK USTAWIĆ OBSZAR, W KTÓRYM BĘDZIE SIĘ PORUSZAŁ UŻYTKOWNIK? W aplikacji VIVE Console należy kliknąć w menu umieszczone w lewym górnym rogu. Wyświetli się lista rozwijana. Z listy wybieramy Konfiguracja pomieszczenia. Należy bardzo dokładnie zapoznać się ze wszystkimi krokami, które zostaną wyświetlone na ekranie. 15

  16 Pojawia się okno dotyczące konfiguracji pomieszczenia: Po kliknięciu na przycisk dalej na ekranie pojawia się informacja, jak przygotować przestrzeń do korzystania z Wirtualnego Laboratorium Empiriusz: Podane są standardowe wymiary zalecane przez producenta gogli. W przypadku Wirtualnego Laboratorium Empiriusz zalecana wolna przestrzeń to 2, 8 m x 2, 4 m. Umożliwia ona bezpieczne korzystanie z aplikacji. Klikamy przycisk dalej. 16 Empiriusz

  17 JAK ZAKŁADAĆ GOGLE? W kolejnym kroku z animacji wyświetlonej na ekranie użytkownik dowiaduje się, w jaki sposób założyć gogle. Po obejrzeniu wszystkich pięciu kroków należy kliknąć na przycisk dalej. Uwaga: Przy kolejnych uruchomieniach, gdy użytkownik będzie już wiedział, jak założyć gogle, na animacji można kliknąć dalej. Kroki opisujące zakładanie gogli: KROK 1 Poluzuj górny pasek oraz odchyl obie słuchawki. Poluzuj pasek gogli za pomocą pokrętła. KROK 2 Przyłóż część wizyjną do oczu, opuść pasek gogli, a następnie upewnij się, że część wizyjna jest skierowana prosto do przodu. 17

  18 KROK 3 Przekręć pokrętło regulacji zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu odpowiedniego dopasowania gogli do obwodu głowy. KROK 4 Dopasuj odpowiednio górny pasek, a następnie zapnij pasek na rzep. KROK 5 Umieść słuchawki na uszach oraz przekręć pokrętło IPD, aby dopasować odległość soczewek. IPD (rozstaw źrenic) to odległość między środkami źrenic oczu. Obracając pokrętło IPD, można ustawić odległość pomiędzy soczewkami, aby dostosować ją do rozstawu źrenic. 18 Empiriusz

  19 WŁĄCZANIE KONTROLERÓW Po zapoznaniu się z informacjami, jak należy zakładać gogle, użytkownik może przejść do następnego etapu, którym jest rozpoczęcie pracy z kontrolerami. Aplikacja prosi o włączenie kontrolerów. Użytkownik włącza obydwa kontrolery (prawy i lewy), naciskając w nich przycisk Włączone kontrolery świecą, co oznacza, że są gotowe do użycia. Dodatkowo w aplikacji VIVE Console status kontrolerów zmienia się na Brak śledzenia. Oznacza to, że kontrolery są włączone, ale użytkownik jeszcze z nich nie korzysta. 19

  20 KONFIGURACJA ŚRODOWISKA WIRTUALNEGO Użytkownik, który zapoznał się z informacjami, jak skonfigurować strefę bezpieczeństwa, jak zakładać gogle oraz włączył kontrolery, może przejść do właściwej konfiguracji i ustawienia środowiska wirtualnego, w którym będzie się poruszał po Wirtualnym Laboratorium. ZAŁOŻENIE GOGLI PRZEZ UŻYTKOWNIKA Po włączeniu kontrolerów użytkownikowi pojawi się na ekranie kolejne okno z aplikacji Vive Console informujące go o tym, że Nadszedł czas, aby założyć gogle. Gogle należy założyć zgodnie z wcześniej poznanymi krokami. Po założeniu gogli użytkownik postępuje zgodnie z wyświetlającymi się kolejno wskazówkami. Uwaga: Wskazówki są widoczne tylko dla użytkownika, który ma założone gogle, nie widać ich na monitorze dotykowym. ZAŁOŻENIE KONTROLERÓW Użytkownik nakłada na nadgarstki paski kontrolerów i chwyta kontrolery w dłonie Po nałożeniu kontrolerów w prawym kontrolerze należy nacisnąć i przytrzymać spust. 20 Empiriusz

  21 USTAWIENIE OBSZARU ROZGRYWKI SKANOWANIE POMIESZCZENIA Kamery umieszczone w goglach muszą odszukać charakterystyczne punkty w pomieszczeniu. Należy spojrzeć w lewo, potem w prawo, w dół i kontynuować. USTAWIENIE POZIOMU PODŁOGI UTWORZENIE GRANICY OBSZARU ROZRYWKI Użytkownik rysuje przestrzeń o wymiarach ok. 2, 8 m x 2, 4 m. Jeśli wyrysowany obszar okaże się za mały, to system o tym poinformuje. Należy wtedy kliknąć reset i rysować ponownie. 21

  22 Uwaga: Jest to system VIVE, który za minimalny obszar rozrywki przyjmuje 2 m x 1, 5 m, należy więc narysować obszar większy. Opcja pozycja stojąca/siedząca nie ma zastosowania w Wirtualnym Laboratorium Empiriusz. Po wyznaczeniu za pomocą kontrolera obszaru laboratorium zostaje rozrysowana siatka, którą widzi użytkownik. Jest to obszar, w którym będzie poruszał się w VR. W trakcie wykonywania doświadczeń w laboratorium chemicznym siatka ta stanie się niewidoczna. Użytkownik po zbliżeniu do granicy strefy bezpieczeństwa zobaczy tę siatkę, a po przekroczeniu jej linii w goglach będzie widział rzeczywisty obraz. Siatka sygnalizuje, że jest to wyznaczony przez nas bezpieczny obszar, w którym nie ma niebezpiecznych przedmiotów i elementów wyposażenia. Jeśli użytkownik widzi linie siatki, to jest to ostrzeżenie, że powinien się cofnąć. Po potwierdzeniu poprzez kliknięcie ok użytkownik jest przenoszony do świata VR z logo VIVE. Może się pomału rozejrzeć i przyzwyczaić. W tym momencie widzi też kontrolery, które trzyma w rękach. Może popatrzeć na przyciski, które są na nich umieszczone. 22 Empiriusz

  23 URUCHAMIANIE APLIKACJI EMPIRIUSZ CHEMIA Użytkownik włącza na ekranie Wirtualne Laboratorium Empiriusz klikając na ikonę na Pulpicie. Jeśli w danej chwili z Empiriusza korzystają użytkownik prowadzący i użytkownik wykonujący czynności w świecie wirtualnym, to aplikację włącza użytkownik prowadzący. Jeśli jest tylko jeden użytkownik, to musi on na chwilę zdjąć gogle i na monitorze dotykowym włączyć aplikację. Po zakończonym doświadczeniu użytkownik opuszcza aplikację poprzez najechanie laserem na napis Wyjście umieszczony na drzwiach i potwierdzenie wyboru. Jeśli kolejny użytkownik będzie wykonywał czynności zaraz po poprzednim, to nie będzie potrzeby ponownej konfiguracji pomieszczenia, ponieważ jest ona zapamiętana w systemie. Po zakończeniu pracy na Empiriuszu użytkownik klika przycisk wyłącz na obudowie, następnie odwiesza gogle i kontrolery oraz odłącza wszelkie kable. Należy starannie odwiesić poszczególne elementy oraz schować kable tak, aby nic nie wystawało. Następnie należy zamknąć Produkt poprzez opuszczenie górnej części i zamknięcie kluczykiem. WIRTUALNE LABORATORIUM CHEMICZNE Uruchomienie aplikacji Empiriusz Chemia umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie doświadczeń chemicznych w wirtualnym laboratorium. WYPOSAŻENIE LABORATORIUM Wirtualne laboratorium to odpowiednik pracowni chemicznej wyposażonej w sprzęt laboratoryjny i szkło laboratoryjne potrzebne do przeprowadzania doświadczeń chemicznych. Na środku znajduje się stół laboratoryjny, na którym użytkownik będzie przeprowadzał doświadczenia. Przed użytkownikiem jest widoczny ekran startowy aplikacji, szafy ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz odczynnikami, zlew z myjką do oczu i suszarka na szkło laboratoryjne. 23

  24 Po prawej stronie stołu laboratoryjnego znajdują się: okno, szafa ze szkłem i sprzętem laboratoryjnym oraz regał z książkami. Po lewej stronie stołu laboratoryjnego znajduje się układ okresowy pierwiastków chemicznych. Za użytkownikiem znajdują się: regał na książki, wyciąg, natrysk bezpieczeństwa, drzwi (z wyjściem z aplikacji) oraz gaśnica i koc gaśniczy. Uwaga: Wszystkie elementy stanowiące wyposażenie wirtualnego laboratorium są statyczne. 24 Empiriusz

  25 PORUSZANIE SIĘ PO LABORATORIUM Użytkownik przemieszcza się po wirtualnym laboratorium, korzystając z teleportacji. Nie jest zalecane poruszanie się bez użycia tej funkcji ze względu na ograniczoną przestrzeń skonfigurowaną wcześniej jako miejsce do wykonywania doświadczeń. JAK DZIAŁA TELEPORTACJA? Włączony wskaźnik (laser) należy skierować w stronę podłogi i po pojawieniu się symbolu teleportacji nacisnąć spust. Użytkownik może się teleportować do 6 miejsc w wirtualnym laboratorium pod układ okresowy, pod zlew z suszarką na szkło laboratoryjne, do szafy z odczynnikami chemicznymi, pod wyciąg, natrysk bezpieczeństwa i stół laboratoryjny. Większość doświadczeń użytkownik przeprowadza na stole laboratoryjnym (wyjątkiem jest doświadczenie 16. Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego przez rozpuszczenie siarkowodoru w wodzie). USTAWIENIE POZYCJI POCZĄTKOWEJ Niezależnie od tego, w którym miejscu znajduje się użytkownik, jeśli popatrzy przez 5 sekund na sufit, to aplikacja się zresetuje i użytkownik automatycznie znajdzie się przed stołem laboratoryjnym w miejscu, z którego najlepiej przeprowadzać doświadczenia (optymalne odległości od stołu i instrukcji). USTAWIENIE UŻYTKOWNIKA W trakcie wykonywania doświadczeń użytkownik nie powinien się przemieszczać (nie jest potrzebne korzystanie z funkcji teleportacji). Dzięki temu cały czas będzie pozostawał w obszarze ograniczonym liniami siatki, które wyznaczają przestrzeń przeznaczoną do pracy w wirtualnym laboratorium. Na początku uruchomienia aplikacji Wirtualne Laboratorium Empiriusz użytkownik zawsze znajduje się przed stołem laboratoryjnym, w optymalnej odległości do przeprowadzania doświadczeń. 25

  26 EKRAN STARTOWY Przed użytkownikiem znajduje się ekran startowy z krótką instrukcją obsługi kontrolerów (włączenie lasera oraz chwytanie i zatwierdzenie wyboru). JAK KORZYSTAĆ Z KONTROLERÓW W TRAKCIE WYKONYWANIA DO- ŚWIADCZENIA? Wszystkie czynności opisane w instrukcji doświadczenia użytkownik wykonuje za pomocą kontrolerów. Instrukcja obsługi kontrolerów umieszczona jest po lewej stronie użytkownika (po wybraniu doświadczenia). WSKAŹNIK (LASER) Wskaźnik (laser) używany jest do wyboru doświadczenia, odpowiedzi w teście i modelu cząsteczki oraz do teleportacji. SPUST Spust używany jest do zatwierdzenia wskazanego wskaźnikiem doświadczenia, odpowiedzi, modelu lub miejsca do teleportacji, a w trakcie wykonywania doświadczeń m. in. do chwytania przedmiotów. 26 Empiriusz

  27 Wszystkie czynności konieczne do przeprowadzenia doświadczenia są opisane w instrukcji obsługi kontrolerów, widocznej po wybraniu doświadczenia z listy. Instrukcja obsługi kontrolerów do wybranego doświadczenia: 27

  28 LISTA DOŚWIADCZEŃ Po wykonaniu poleceń znajdujących się na ekranie startowym przed użytkownikiem pojawia się lista z tytułami doświadczeń chemicznych. Doświadczenia są umieszczone na 3 ekranach, z których jeden jest widoczny bezpośrednio przed użytkownikiem. Do zmiany ekranu można użyć wskaźnika lub joysticka, znajdującego się na kontrolerze obok przycisku B (na prawym kontrolerze) lub Y (na lewym kontrolerze). Doświadczenia chemiczne są podzielone na trzy zagadnienia: Substancje i ich właściwości. Reakcje chemiczne Wodorotlenki, kwasy, sole Węglowodory i ich pochodne Użytkownik wskazuje wybrane doświadczenie wskaźnikiem (laserem) i zatwierdza wybór, naciskając spust. WYJŚCIE Z LABORATORIUM Napis Wyjście umieszczony na drzwiach umożliwia zamknięcie aplikacji. Użytkownik po skierowaniu wskaźnika na napis Wyjście zatwierdza wybór spustem. Można już wtedy zdjąć gogle i odłożyć kontrolery. 28 Empiriusz

  29 PRZEPROWADZENIE DOŚWIADCZENIA Po wyborze doświadczenia na stole laboratoryjnym pojawia się kompletne wyposażenie potrzebne do jego przeprowadzenia. Przed użytkownikiem wyświetla się szczegółowa instrukcja do wykonania. Aby powrócić do listy doświadczeń, można użyć: strzałki, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu instrukcji, przed tytułem doświadczenia należy wskazać ją wskaźnikiem i zatwierdzić spustem; przycisku wróć do listy doświadczeń, znajdującego się z prawej strony ekranu instrukcji. Należy wskazać go wskaźnikiem i zatwierdzić spustem. STÓŁ LABORATORYJNY Większość doświadczeń użytkownik przeprowadza na stole laboratoryjnym. Jedynie doświadczenie 16. Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego przez rozpuszczenie siarkowodoru w wodzie jest wykonywane pod wyciągiem. Po wyborze doświadczenia na stole laboratoryjnym pojawiają się odczynniki oraz szkło laboratoryjne i sprzęt laboratoryjny. Użytkownik w trakcie przeprowadzania doświadczenia nie przemieszcza się nie ma potrzeby korzystania z funkcji teleportacji. INSTRUKCJE DO PRZEPROWADZENIA DOŚWIADCZEŃ CHEMICZNYCH Wykonanie przez użytkownika poleceń w podanej kolejności umożliwia poprawne przeprowadzenie doświadczeń. O poprawnym wykonaniu polecenia (opisanej w instrukcji czynności) informuje użytkownika zielony znacznik, który pojawia się przy poleceniu. 29

  30 Jeśli polecenie zostało wykonane błędnie lub w niewłaściwej kolejności, pojawia się przy nim czerwony znacznik. Doświadczenie trzeba wtedy wykonać od początku skorzystać z przycisku zacznij od nowa. MODELE CZĄSTECZEK Pod przyciskiem zobacz modele umieszczonym w instrukcji znajdują się modele cząsteczek związków i pierwiastków chemicznych, które występują w doświadczeniu. Użytkownik wskazuje model za pomocą wskaźnika i jednocześnie przytrzymuje spust. Na ekranie zamiast dłoni (prawej lub lewej) pojawia się wtedy model cząsteczki. Użytkownik może go obrócić, poruszając dłonią, ale cały czas trzymając przyciski. Po zwolnieniu spustu w miejscu model cząsteczki z powrotem pojawia się dłoń. 30 Empiriusz

  31 TEST Po poprawnym wykonaniu doświadczenia użytkownik może wykonać test. Należy w tym celu wybrać przycisk rozpocznij test (wskazać go wskaźnikiem i zatwierdzić spustem). Do doświadczenia użytkownik może powrócić w każdym momencie, korzystając ze strzałki, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, przed tytułem doświadczenia należy wskazać ją wskaźnikiem i zatwierdzić spustem. Test składa się z 2 lub 3 zadań. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi pojawia się zielony znacznik. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi w miejscu wskazanym przez użytkownika pojawia się czerwony znacznik i jednocześnie zostaje automatycznie wskazana poprawna odpowiedź. Na użytkownika, który bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania, spada wirtualne konfetti. 31

  32 Test można powtórzyć, korzystając z przycisku powtórz test. 32 Empiriusz

  33 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I SPOSOBY ICH USUWANIA Nieprawidłowość Rozwiązanie Użytkownik dostaje komunikat w goglach, że w pomieszczeniu jest za jasno. Należy zasłonić częściowo okna żaluzjami lub zasłonami. Użytkownik nie może wykonywać doświadczenia, ponieważ w kolejnych krokach wychodzi poza linie siatki zabezpieczającej. Aplikacja Empiriusz lub VIVE Console przestała działać. Użytkownik dostaje komunikat, że należy wymienić baterię w kontrolerze. Należy zakończyć działania aplikacji poprzez naciśnięcie przycisku wyjście i zdjęcie gogli. Następnie należy uruchomić aplikację VIVE Console poprzez kliknięcie w nią i postępować standardowo, tak jak przy uruchamianiu Empiriusza na początku lekcji. Należy zdjąć gogle i uruchomić ponownie komputer. Jeśli będzie to możliwe, należy wybrać opcję Zamknij i uruchom ponownie lub kliknąć przycisk zasilanie. Należy wziąć od ucznia dany kontroler i wymienić w nim baterię. Po podłączeniu do rzutnika/monitora nie widać obrazu. Po podłączeniu do rzutnika/monitora nie słychać dźwięku. Należy na monitorze w Empiriusza zmienić ustawienia. W tym celu musimy wejść w Ustawienia, wybrać System i Ekran. Następnie zmieniamy ustawienia Ekranu tak aby widok był współdzielony. Należy na monitorze dotykowym w Empiriuszu zmienić ustawienia dźwięku i wybrać VIVE Cosmos. Na monitorze dotykowym nic nie działa. Należy zrestartować Empiriusza. W tym celu należy przytrzymać włącznik Empiriusza przez 5 sekund. 33

  34 INSTALACJA NOWEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA W przypadku pojawienia się nowszej wersji aplikacji Empiriusz Nowa Era skontaktuje się właścicielem, który zakupił Empiriusza, aby przekazać pliki do aktualizacji. Aby zalogować się na konto Nauczyciela należy użyć Po zakończeniu pracy na koncie należy koniecznie się wylogować. Pliki należy pobrać ze wskazanego miejsca i zapisać na nośniku USB. Aktualizację wgrywa się z poziomu konta Nauczyciel. Należy zalogować się na konto przy użyciu przekazanych wcześniej loginu i hasła. Należy włożyć nośnik do wejścia USB. Na nośniku USB musi znajdować się tylko plik aktualizacyjny Empiriusz_Chemia. msi Na pulpicie znajduje się aplikacja Aktualizuj. Należy kliknąć na tą aplikację. Nastąpi automatyczne rozpoczęcie procesu aktualizacji. Należy przejść przez poszczególne kroki zgodnie z tym, co będzie wyświetlane. 34 Empiriusz

  35 W wyniku tego zostanie zainstalowana nowsza wersja aplikacji. NIEDOZWOLONE DZIAŁANIA W skład Produktu Empiriusz wchodzą gogle i zainstalowane na nich oprogramowanie. Wszystkie funkcjonalności, z których należy korzystać, zostały opisane w podręczniku użytkownika. Korzystanie z pozostałych funkcjonalności nie jest rekomendowane, ponieważ może skutkować zmianą ustawień i utratą gwarancji. 35

  36 W szczególności nie należy korzystać z: 1. OPCJI W APLIKACJI VIVE CONSOLE Należy korzystać tylko z Konfiguracji pomieszczenia, a resztę pominąć. OPCJI W ORIGIN a. Podczas korzystania z gogli i kontrolerów po kliknięciu na kontrolerze przycisku VIVE przenosimy się do Origin. 36 Empiriusz

  37 Pod przyciskiem po prawej stronie znajdują się Ustawienia: Pod przyciskiem po lewej stronie została zablokowana możliwość wykonania dalszych kroków: Aby wrócić do laboratorium chemicznego, należy ponownie nacisnąć przycisk VIVE. OPCJI W APLIKACJI STEAMVR. Niedozwolone jest zmienianie jakichkolwiek ustawień/opcji w tej aplikacji. Jeśli użytkownik wybierze jakąś opcję z rozwijanego menu (w lewym górnym rogu) i dokona zmiany, może to skutkować utratą gwarancji. 37

  Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3m 3100402

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3m 3100402

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja produktu i podręcznik użytkownika 3m 3100402