Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000

Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000 jest bogatym źródłem informacji na temat funkcji i zastosowań modelu Electrolux 137098000. Zawiera kompletny przegląd obsługiwanych funkcji, składników i opcji konfiguracji urządzenia. Podręcznik zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i instalacji urządzenia, które umożliwiają w pełni wykorzystać potencjał urządzenia. Podręcznik jest dostępny w wersji online, a także jako plik PDF, który można pobrać z oficjalnej strony Electrolux.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000

Ustawienia sieci Wi-Fi można skonfigurować za pomocą panelu sterowania drukarki.

Używanie narzędzia Kreator konfiguracji sieci bezprzew. i panelu LCD

Jeśli drukarkę wyposażono w panel LCD, można użyć narzędzia Kreator konfiguracji sieci bezprzew., które pozwala uprościć proces ręcznej konfiguracji.

Uwaga:

To ustawienie może nie być dostępne w przypadku niektórych drukarek lub może być wyłączone.

Upewnij się, że na komputerze włączono połączenie Wi-Fi.

Sprawdź identyfikator SSID i hasło sieci, ponieważ są one wymagane podczas konfiguracji połączenia Wi-Fi. Jeśli nie znasz identyfikatora SSID i hasła, skontaktuj się z administratorem sieci.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania połączenia Wi-Fi za pomocą narzędzia Kreator konfiguracji sieci bezprzew., kliknij poniższe łącze. Funkcja ta nie jest dostępna w przypadku wszystkich drukarek lub może być wyłączona.
.. /p_body/panel/wizard/manual_01. htm

Konfiguracja WPS

Drukarka obsługuje metodę poprzez naciśnięcie przycisku WPS i metodę przy użyciu kodu PIN WPS.

Przed podłączeniem drukarki do sieci sprawdź, czy punkt dostępowy obsługuje funkcję WPS.

Szczegółowe informacje na temat funkcji WPS punktu dostępowego oraz na temat rozwiązywania problemów zawiera podręcznik użytkownika punktu dostępowego.

Jeśli punkt dostępowy (router bezprzewodowy) nie zostanie wykryty w ciągu dwóch minut, wyświetli się komunikat o błędzie. W takim wypadku należy się upewnić, że punkt dostępowy działa, a następnie ponownie od początku określić ustawienia WPS.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania funkcji WPS połączenia Wi-Fi, kliknij poniższe łącze. com/onlineguides/pl/xp20x_xp30x_xp40x_nwg/p_body/panel/wps_b/wpsmenu. /p_body/panel/wps_b/wpsmenu. htm

Obsługiwane modele iPhone’a mogą przechowywać cyfrową kartę eSIM udostępnioną przez operatora. Jeśli Twój operator obsługuje aktywację karty eSIM lub szybki transfer karty eSIM, możesz włączyć iPhone’a i postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami, aby aktywować kartę eSIM podczas konfiguracji.

Jeśli konfiguracja została już ukończona, możesz wykonać dowolną z następujących czynności:

 • Aktywowanie karty eSIM operatora: Niektórzy operatorzy mogą przypisać nową kartę eSIM bezpośrednio do iPhone’a. Aby zainicjować ten proces, skontaktuj się z operatorem. Gdy otrzymasz powiadomienie „Zakończ konfigurowanie sieci komórkowej”, stuknij w nie. Możesz także przejść do Ustawień  i stuknąć w Sieć komórkowa, a następnie stuknąć w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM.

 • Szybki transfer karty eSIM: Niektórzy operatorzy obsługują przenoszenie numeru telefonu z poprzedniego iPhone’a na nowego bez konieczności kontaktu. Upewnij się, że oba urządzenia są zalogowane przy użyciu Twojego Apple ID lub poprzedni iPhone jest odblokowany, znajduje się w pobliżu, ma włączony Bluetooth i ma zainstalowany system iOS 16 lub nowszy.

  Przejdź do Ustawień na nowym iPhonie, stuknij w Sieć komórkowa, stuknij w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM, a następnie stuknij w Przenieś z pobliskiego iPhone’a lub wybierz numer telefonu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na poprzednim iPhonie, aby potwierdzić przeniesienie.

  Uwaga: Po przeniesieniu numeru na nowego iPhone’a przestaje on działać na poprzednim iPhonie.

 • Skanowanie kodu QR udostępnionego przez operatora: Przejdź do Ustawień, stuknij w Sieć komórkowa, stuknij w Konfiguruj sieć komórkową lub Dodaj eSIM, a następnie stuknij w Użyj kodu QR. Wcześniej może okazać się konieczne stuknięcie w Inne opcje. Przytrzymaj iPhone’a nad kodem QR tak, aby cały mieścił się w kadrze, lub wpisz dane ręcznie. Może pojawić się prośba o podanie kodu potwierdzającego otrzymanego od operatora.

 • Przenoszenie z innego smartfona: Jeśli Twój poprzedni telefon to nie iPhone firmy Apple, skontaktuj się ze swoim operatorem, aby przenieść numer.

 • Aktywowanie usługi przy użyciu obsługiwanej aplikacji operatora: Przejdź do App Store, pobierz aplikację operatora, a następnie aktywuj usługę sieci komórkowej w tej aplikacji.

 1. Załaduj dwa arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

 2. Naciśnij przycisk Informacje (Information) (A) na drukarce.

  Zostanie wydrukowana strona konfiguracji sieci zawierająca kod PIN.

  Wykonaj poniższą procedurę, aby kontynuować wprowadzanie ustawień komputera.

  Procedury konfiguracji zmieniają się w zależności od systemu operacyjnego.

  Windows 10

  W menu Start komputera wybierz pozycję System Windows (Windows System).

  Wybierz opcję Ten komputer (This PC).

  Wybierz opcję Sieć (Network).

Windows 8. 1

Kliknij na komputerze przycisk w lewym dolnym rogu ekranu startowego (Start).

Windows 7

W menu Start komputera wybierz pozycję Komputer (Computer).

W wyświetlonym menu wybierz polecenie Dodaj urządzenia i drukarki (Add devices and printers) w menu Sieć (Network) lub Dodaj urządzenie bezprzewodowe (Add a wireless device).

Naciśnij 10 razy przycisk Ustawienia (Setup) (B). canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/trl-i013. gif" alt="rysunek: Naciśnij 10 razy przycisk Ustawienia"/>

Naciśnij przycisk Kolor (Color) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/trl-i014. gif" alt="rysunek: Naciśnij przycisk Kolor"/>

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera, aby wprowadzić w routerze bezprzewodowym kod WPS PIN CODE opisany na wydrukowanej stronie konfiguracji sieci. canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

 • Jeśli nie wiesz, jak skonfigurować ustawienia mechanizmu WCN, skorzystaj z Pomocy systemu Windows.

Po nawiązaniu połączenia z routerem bezprzewodowym będą wyświetlane ikony i (D). canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/trl-i015. gif" alt="rysunek: Wyświetlane są ikony: Stan sieci i Siła sygnału"/>

Jeśli świeci się kontrolka Alarm, zapoznaj się z częścią „Rozwiązywanie problemów”.

W ten sposób kończy się konfiguracja połączenia sieciowego.

W przypadku przeprowadzania konfiguracji za pomocą oprogramowania wróć do niego i kontynuuj instalację.

Kliknij ikonę na pasku zadań (taskbar) i kontynuuj konfigurowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/taskbar. gif" alt="pasek zadań"/>

Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji Electrolux 137098000