Podręcznik procedur regulacji i testowania Dell P2210 Sff Aio

Dell P2210 SFF AIO to wszechstronny podręcznik procedur regulacji i testowania, który zawiera szczegółowe informacje na temat regulacji, testów i konfiguracji systemu Dell P2210 SFF AIO. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące wykonania czynności, takich jak wymiana procesora, modułu pamięci, dysku twardego, napędu optycznego i innych części. Podręcznik zawiera również informacje na temat konfiguracji komputera, instalacji systemu operacyjnego i innych aspektów systemu. Ponadto podręcznik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa systemu, regulacji i testowania sprzętu, a także narzędzi diagnostycznych dostępnych w systemie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur regulacji i testowania Dell P2210 Sff Aio


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego

Opis szkolenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Pliki do pobrania


 • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie on-line
 • Program szkolenia
 • Oświadczenie dot. podatku VAT

Grupa docelowa


Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia


W pierwszych, średnio ok. 20 latach trwania obiektu budowlanego następuje jego ok. 30% zużycie techniczne a po dalszych 20 latach obiekt budowlany przy braku odnowy technicznej w 100% zatraca techniczne bezpieczeństwo eksploatacji. Taki właśnie jest rezultat niedoceniania zagadnień prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym obiektu budowlanego. Prawo Budowlane dużo miejsca poświęca problematyce utrzymania obiektu budowlanego oraz elementom jego eksploatacji, ale samą eksploatacją się nie zajmuje. Nie doczekaliśmy, również tego, aby przy wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego żądano od nas, posiadania dokumentacji eksploatacyjnej.
Dlatego sensem i głównym celem tego szkolenia jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zmienić ten stan rzeczy. Jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu budowlanego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne a następnie z wykorzystaniem procedur PZP, zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo naszych obiektów budowlanych?
W tym celu, szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi i praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w przepisach ustaw; PZP, Prawa Budowlanego oraz aktach wykonawczych.

Korzyści dla uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy w zakresie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania remontów i konserwacji instalacji technicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu przygotowania i realizacji umów dotyczących tych planów.
Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami.

Metodologia


Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Trenerzy


  Włodzimierz Gawroński

  Zobacz specjalizację trenerską

  Adam Kudyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Michał Substyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Program szkolenia


  I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji
  1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków
  2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego
  3. Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych
  4. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  5. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.

  II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
  1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego - ćwiczenie
  2. Przeglądy - kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.

  III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych
  1. Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  2. Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  3. Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych - przykłady
  4. Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno - serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień
  5. Procedura oceny i wyboru ofert
  6. Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych - przykłady umów
  7. Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?

  IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek
  1. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia
  2. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych. Procedura przygotowania do zlecenia prac projektowych lub robót budowlanych wzory dokumentów studia przypadków
  5. Wzory umów dotyczących prac projektowych i robót budowlanych analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
  6. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki
  7. Przykłady wyceny projektu budowlanego, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.

  V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego
  1. Przygotowanie umowy warunki możliwych zmian przed jej podpisaniem
  2. Warunki prawne określające wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian do umowy
  3. Zamiany niemożliwe do wprowadzenia
  4. Procedury odbiorów przedmiotu umowy
  5. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy
  6. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar zasada miarkowania kar w umowie
  8. Warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy.
  9. Najczęściej popełniane błędy.

  VI. Podsumowania szkolenia.

  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

  Informacje organizacyjne


  Szkolenie stacjonarne

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10. 00-18. 00 pierwszego dnia oraz 09. 00- 17. 00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


  Dzień I
  Godz. 10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 12:00 -przerwa kawowa
  Godz. 14. 00 -przerwa obiadowa
  Godz. 16. 00 -przerwa kawowa
  Godz. 18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz. 09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 11:00 -przerwa kawowa
  Godz. 13. 00 €“ przerwa obiadowa
  Godz. 15. 17:00 -zakończenie szkolenia

  Szkolenie on-line

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09. 00-15. 00 każdego dnia według harmonogramu:

 • Dzień I
  Godz. 09:00-10. 30-szkolenie
  Godz. 10:30 -10. 40 -przerwa
  Godz. 10. 40-12. 00 -szkolenie
  Godz. 12. 00-12. 15 -przerwa
  Godz. 12:15-13. 30 -szkolenie
  Godz. 30-13. 40-15. 00 -szkolenie
  Dzień II
  Godz. 40 -przerwa
  Godz. 15 -przerwa
  Godz. 00 -szkolenie

  Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

  Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

  Inwestycja


  Szkolenie stacjonarne

  1290. 00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1740 zł netto (+23% Vat)

  Szkolenie on-line

  1190.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu on-line
  -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
  -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

  Zgłoszenie


  Szkolenie stacjonarne

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper. pl).

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
 • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
 • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Szkolenie on-line

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:  formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • Kontakt


  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  61-706 Poznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08. 00 - 18. 00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. 690 059 155
  tel. 508 393 926
  tel. 577 177 547
  tel. 733 544 190
  tel. 570 590 060
  tel. (61) 3070303
  tel. (61) 8102194
  tel. (61) 4152036
  tel. (61) 4152810
  tel. (61) 4152820

  fax. (61) 6 247 936
  fax. (61) 2 786 300

  info@szkolenia-semper. pl
  www. pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwagi


  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper. pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

  (1)

  Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell™ 2208WFP SFF AIO

  Uwagi, pouczenia i ostrzeżenia

  Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

  © 2008 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

  Znaki towarowe wykorzystane w niniejszym tekście: Dell oraz logo Dell to znaki towarowe Dell Inc; Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe Microsoft Corporation; Adobe to znak towarowy Adobe Systems Incorporated, który może być zastrzeżony w niektórych jurysdykcjach. ENERGY STAR to zastrzeżony znak towarowy U. S.

  Environmental Protection Agency. Jako partner ENERGY STAR, firma Dell Inc. stwierdziła, że produkt ten spełnia wytyczne ENERGY STAR dotyczą ce efektywności energetycznej.

  W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczą cych sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. 

  nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

  Model 2208WFPf Styczeń 2009 Rev. A01

  Informacje o monitorze

  Ustawianie monitora

  Obsługa monitora

  Wykrywanie i usuwanie usterek

  Dodatek

  UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która może pomóc w lepszym wykorzystaniu komputera. 

  POUCZENIE: POUCZENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo dla sprzętu lub niebezpieczeństwo utraty danych i wskazuje sposób rozwiązania problemu.

  OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość zniszczenia własności, odniesienia obrażeń osobistych lub śmierci.

  (2)

  Powrót do spisu treści

  Informacje o monitorze

  Dell™ 2208WFP AIO Monitor płaskoekranowy dla komputera Dell OptiPlex™ SFF

  Zawartość opakowania

  Monitor dostarczany jest z elementami pokazanymi poniżej. Upewnij się, że otrzymałeś wszystkie te elementy i skontaktuj się z firmą Dell w przypadku brakuktórejś pozycji.

  Zawartość opakowaniaCechy produktu

  Identyfikacja czę ści i elementów sterowaniaDane techniczne monitora

  Możliwości Plug and Play

  Interfejs USB (Uniwersalna magistrala szeregowa)Wskazówki konserwacji

  UWAGA: Niektóre pozycje mogą być opcjonalne i mogą nie być dostarczane z Twoim monitorem. Niektóre funkcje i nośniki mogą być niedostępne w niektórych krajach.

  l Monitor

  l Podstawa

  (3)

  Cechy produktu

  Monitor płaskoekranowy 2208WFP SFF AIO posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na cienkowarstwowych tranzystorach (TFT) z aktywną matrycą.

  Funkcje monitora obejmują:

  l Pokrywa kabli

  l Kabel zasilania

  l Kabel DVI

  l Kabel VGA (przymocowany do monitora)

  l Kabel USB (do gniazd USB w monitorze)

  l Nośnik Sterowniki i dokumentacjal Przewodnik szybkiej instalacjil Informacje dotyczące bezpieczeństwal Szablon stojaka

  (4)

  ■ Obszar wyświetlania o przekątnej 22-cale (573, 6 mm).

  ■ Rozdzielczość 1680x1050 oraz pełnoekranowa obsługa mniejszych rozdzielczości.

  ■ Szeroki kąt widzenia umożliwiający widzenie z pozycji stojącej lub siedzącej lub podczas przemieszczania się z jednej strony na drugą.

  ■ Zdolność Plug and play jeżeli obsługiwana jest przez system komputerowy.

  ■ Regulację poprzez menu ekranowe (OSD) ułatwiające konfigurację i optymalizację ekranu.

  ■ Nośnik z oprogramowaniem i dokumentacją, który zawiera pliki informacyjne (INF), plik dopasowania koloru (ICM) oraz dokumentację produktu.

  ■ Funkcję oszczędzania energii zapewniającą zgodność z normą Energy Star.

  ■ Wyjmowaną podstawę i oraz otwory montażowe Video Electronics Standards Association (VESA) 100 mm umożliwiające elastyczne rozwiązanie mocowania.

  ■ Stojak monitora zawierający komputer Dell OptiPlex™ Small Form Factor, pokrywę kabli i monitor w konfiguracji All-In-One.

  ■ Możliwość regulacji nachylenia, obrotu i położenia w pionie.

  ■ Wkładanie i wyjmowanie komputera i pokrywy kabli do i ze stojaka w jednym kroku.

  ■ Blokowana pokrywa kabli pomaga ułożyć kable i zapobiega ich kradzieży.

  ■ Duży i wygodny uchwyt składany zapewnia przenośność urządzenia.

  ■ Zacisk zarządzania kablami z tyłu stojaka, do układania kabli.

  ■ Gniazda blokad bezpieczeństwa na monitorze i stojaku.

  ■ Otwory na śruby w podstawie stojaka, umożliwiające mocowanie do biurka, celem zwiększenia bezpieczeństwa.

  Identyfikacja części i elementów sterowania Widok z przodu

  Widok z tyłu

  Widok z przodu Przycisk panelu czołowego

  Pozycja Opis

  1 Wybór źródła sygnału wejściowego2 Przycisk Menu OSD/Wybór3 Przycisk Jasność i kontrast/W dół (-)4 Przycisk Automatyczna regulacja/Do góry (+)5 Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)

  (5)

  Widok z boku

  Widok z tyłu Widok z tyłu ze stojakiem monitora

  Pozycja Opis Przeznaczenie

  1

  Otwory do montażu VESA (100mm)

  (za przymocowaną płytąpodstawy)

  Do mocowania monitora do ściany za pomocą zestawumontażowego zgodnego z VESA (100 mm x 100 mm).

  2 Przycisk odłączania stojaka Odłącza stojak od monitora.

  3 Gniazdo blokady

  bezpieczeństwa monitora Zabezpiecza monitor za pomocą blokady bezpieczeństwa.

  4 Uchwyty montażowe panelu

  dźwiękowego Dell Do mocowania panelu dźwiękowego Dell Soundbar.

  5 Etykieta z kodem kreskowym

  numeru seryjnego Potrzebna przy kontakcie ze wsparciem technicznym firmy Dell.

  6 Etykieta z oznaczeniami

  prawnymi Wymienia zatwierdzenia prawne.

  7 Automatycznie składany uchwyt Zapewnia pełną przenoszalność monitora i systemukomputerowego.

  8 Przełącznik odblokowania Odłącza komputer i pokrywę kabli od stojaka.

  9 Zacisk zarządzania kablami Organizuje przebieg kabli

  10 Gniazdo blokadybezpieczeństwa stojaka

  Zabezpiecza komputer i pokrywę kabli za pomocą blokadybezpieczeństwa.

  (6)

   Widok z góry

   Widok z lewej strony Widok z prawej strony

  Pozycja Opis Przeznaczenie

  1 Gniazda odbiorcze USB Do podłączania urządzeń USB.

  1 Funkcja wyrównania

  komputera Dopasowuje położenie przedniej strony komputera.

  2 Automatyczne zaczepy

  podstawy Automatycznie blokują komputer na stojaku.

  3 Wyzwalacz zaczepu Wykrywa kiedy komputer jest na stojaku i zaczepiaautomatyczne zaczepy podstawy.

  4 Platforma komputera Podpiera komputer i pokrywę kabli znajdujące się nastojaku.

  5 Zapadka pokrywy kabli Odłącza pokrywę od stojaka.

  6 Rampa wyrównawczakomputera

  Dopasowuje położenie przedniej stronykomputera.

  (7)

  Widok z dołu

  Widok z dołu

  1 Otwory do montażu w biurku (4x) Mocowanie stojaka do biurka w celuzwiększenia bezpieczeństwa.

  2 Rolkii obrotu Do obracania monitora

  3 Złącze zasilania Do podłączania kabla zasilającego.

  4 Złącze panelu dźwiękowego Dell Soundbar

  Do podłączania przewodu zasilającego dopanelu dźwiękowego (wyposażeniedodatkowe)

  5 Złącze DVI Do podłączania kabla DVI komputera

  6 Złącze VGA Do podłączania kabla VGA komputera.

  7 Złącze USB (pobieranie danych)

  Do łączenia monitora z komputerem,dostarczonym z monitorem kablem USB. Popodłączeniu tego kabla, można korzystaćze złączy USB z boku i z dołu monitora.

  8 Złącza USB (pobieranie danych)

  Do podłączania urządzeń USB. Złącze tomożna używać wyłącznie po uprzednimpodłączeniu kabla USB do komputera izłącza wysyłania danych monitora.

  Dane techniczne monitora Dane techniczne panelu płaskiego

  Typ ekranu Aktywna matryca - TFT LCD

  Typ panelu TN

  Wymiary ekranu 22 cale (22-calowy rozmiar widocznego obrazu)

  Wstępnie ustawiony obszar wyświetlania: 473, 76 (poz. ) x 296, 1 (pion. )

  W poziomie 473, 76 mm (18, 7 cala)

  W pionie 296, 1 mm (11, 7 cala)

  Rozmiar plamki 0, 282 mm

  Kąt widzenia przeciętny 160° (w pionie), przeciętny 160° (w

  poziomie)

  Luminancja wyjścia 300 CD/m2 (typowa)

  (8)

  *[2208W SFF AIO] gama kolorów (typowa) określana jest na podstawie norm sprawdzania CIE 1976 (102%) i CIE1931 (92%)..

  Współczynnik kontrastu 1000:1 (typowa)

  P o włoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H

  Podświetlenie System podświetlenia krawędziowego CCFL (4)

  Czas odpowiedzi średnio 5 ms

  Gama koloru 102%*

  Rozdzielczość Dane techniczne

  Poziomy zakres skanowania 30 kHz do 83 kHz (automatyczne)Pionowy zakres skanowania 56 Hz do 75 kHz (automatyczne)Optymalna rozdzielczość skonfigurowana

  fabrycznie 1680 x 1050 przy 60 Hz

  (9)

   Obsługiwane tryby wideo

  Najwyższa rozdzielczość skonfigurowana

  fabrycznie 1680 x 1050 przy 75 Hz

  Możliwości wyświetlania wideo (odtwarzanieDVI)

  480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P(obsługuje HDCP)

  Fabrycznie skonfigurowane tryby wyświetlania

  Tryb wyświetlania Częstotliwość pozioma (kHz)

  Częstotliwość pionowa (Hz)

  Zegar pikseli (MHz)

  Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)

  VESA, 720 x 400 31. 5 70. 0 28. 3 -/+

  VESA, 640 x 480 31. 5 60. 0 25. 2 -/-

  VESA, 640 x 480 37. 5 75. 0 31. 5 -/-

  VESA, 800 x 600 37. 9 60. 0 40. 0 +/+

  VESA, 800 x 600 46. 9 75. 0 49. 5 +/+

  (10)

  VESA, 1024 x 768 48. 4 60. 0 65. 0 -/-

  VESA, 1024 x 768 60. 0 75. 0 78. 8 +/+

  VESA, 1152 x 864 67. 0 108. 0 +/+

  VESA, 1280 x 1024 64. 0 60. 0 135. 0 +/+

  VESA, 1280 x 1024 80. 0 +/+

  VESA, 1680 x 1050 65. 2 60. 0 146. 3 -/+

  VESA, 1680 x 1050 64. 6 60. 0 119. 0 +/-

  Parametry elektryczne Dane techniczne

  Sygnały wejścia video

  Analogowy RGB, 0, 7 Woltów +/-5%, biegunowośćdodatnia przy impedancji wejścia 75 omów

  Cyfrowy DVI-D TMDS, 600 mV dla każdej linii różnicowej,biegunowość dodatnia przy impedancji wejścia 50 omów

  Sygnały wejścia synchronizacji

  Oddzielna synchronizacja pozioma i pionowa,bezbiegunowy poziom TTL, SOG (Composite SYNC ongreen)

  Napięcie wejścia prądu zmiennego/częstotliwość/

  prąd

  Prąd zmienny 100 do 240 V / 50 lub 60 Hz + 3 Hz/2, 0 A(maks. )

  Uderzenie prądowe 120 V: 42 A (maks. )

  240 V: 80 A (maks. )

  Charakterystyki fizyczne

  Typ złącza 15-stykowe D-subminiaturowy, złącze niebieskie; DVI-D,złącze białe

  (11)

  Typ kabla sygnałowego

  Cyfrowy: Odłączalny, DVI-D, stałe styki, odłączony odmonitora przed wysyłką

  Analogowy: Odłączalny, D-Sub, 15-stykowy, podłączonydo monitora przed wysyłką

  Wymiary (z podstawą):

  Wysokość (maksymalnie wysunięty) 527, 04 mm (20, 75 cala)Wysokość (maksymalnie obniżony) 437, 04 mm (17, 21 cala)

  Szerokość 511, 41 mm (20, 13 cala)

  Głębokość 255, 75 mm (10, 07 cala)

  Wymiary (bez podstawy):

  Wysokość 334, 94 mm (13, 19 cala)

  Głębokość 65, 00 mm (2, 56 cala)

  Wymiary podstawy

  Wysokość (uchwyt wysunięty) 459, 38 mm (18, 09 cala)Wysokość (uchwyt wsunięty) 429, 66 mm (16, 92 cala)

  Szerokość 428, 06 mm (16, 85 cala)

  Masa

  Masa wraz z opakowaniem 12, 65 kg (27, 86 funta)

  Masa ze stojakiem i kablami 9, 82 kg (21, 63 funta)Masa bez stojaka

  (w przypadku montowania na ścianie lub VESA -bez kabli)

  4, 61 kg (10, 15 funta)

  Masa stojaka 5, 11 kg (11, 26 funta)

  (12)

  Środowisko pracy Charakterystyka

  Temperatura

  Działanie od 5° do 35° (od 41° do 95°F)

  Brak działania Przechowywanie: -20° do 60° C (-4° do 140° F)

  Transport: -20° do 60° C (-4° do 140° F)Wilgotność

  Działanie 10% do 80% (bez kondensacji)

  Brak działania Przechowywanie: 5% do 90% (bez kondensacji)

  Transport: 5% do 90% (bez kondensacji)Wysokość geograficzna

  Działanie Maksymalnie 3657, 60 m (12 000 stóp)

  (13)

  Powrót do spisu tresci

  Dodatek

  Przewodnik użytkownika monitora płaskiego Dell™ 2208WFP SFF AIO

   Instrukcje bezpieczeństwaUwaga FCC (tylko USA)Kontaktowanie się z firmą Dell

  OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

  Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, patrz Przewodnik informacyjny produktu.

  Uwaga FCC (tylko USA)

  Uwaga FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można uzyskać na stronie sieci web przepisów zgodności, pod adresemhttp://www. dell. com/regulatory_compliance.

  Kontaktowanie się z firmą Dell

  Klienci w USA powinni dzwonić na numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

  Dell oferuje kilka opcji wsparcia i serwisu on-linie lub telefonicznego. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre z usług mogą być w Twoim rejonie niedostępne. Aby skontaktować się z Dell w sprawie sprzedaży, wsparcia technicznego lub problemów serwisowanych klientów:

  Powrót do spisu tresci

  OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

  UWAGA: Jeżeli nie masz włączonego połączenia internetowego, informacje kontaktowe możesz znaleźć na fakturze, dokumencie zakupu, w liście przewozowym, na rachunku lub w katalogu produktów Dell.

  1. Wejdź na stronę support. com

  2. Zweryfikuj swój kraj lub region w rozwijalnym menu Wybierz kraj/region na dole strony.

  3. Kliknij Kontakt na module po lewej stronie.

  4. Wybierz łącze do odpowiedniej usługi lub wsparcia zależnie od potrzeby.

  5. Wybierz sposób kontaktu z Dell, który jest dla Ciebie wygodny.

  (14)

  Powrót do spisu tresci

  Ustawienia monitora

  Monitor Dell™ 2208WFP SFF AIO Flat Panel

  Jesli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenosny komputer Dell™ z  dostepem do Internetu

  1. Przejdz na strone sieci web http://support. com, wprowadz znak serwisowy i pobierz najnowszy sterownik do posiadanej karty graficznej.

  2. Po instalacji sterowników do karty graficznej, spróbuj ponownie ustawic rozdzielczosc na 1680x1050.

  UWAGA: Jesli nie mozna ustawic rozdzielczosci na 1680x1050 nalezy skontaktowac sie z Dell™ w celu sprawdzenia, czy karta graficzna obsluguje te rozdzielczosci.

  (15)

  Powrót do spisu tresci

  Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte graficzna, innej marki niz Dell™

  1. Kliknij prawym przyciskiem pulpit i kliknij Wlasciwosci.

  2. Wybierz zakladke Ustawienia.

  3. Wybierz Zaawansowane.

  4. Zidentyfikuj posiadany kontroler graficzny na podstawie napisu w górnej czesci okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd. ).

  5. Sprawdz obecnosc aktualizacji sterownika na stronie sieci web dostawcy karty graficznej (na przyklad, http://www. ATI. com OR http://www. NVIDIA. com).

  6. Po instalacji sterowników do karty graficznej, spróbuj ponownie ustawic rozdzielczosc na 1680x1050.

  UWAGA: Jesli nie mozna ustawic rozdzielczosci na 1680x1050 nalezy skontaktowac sie z producentem komputera lub rozwazyc zakupienie karty graficznej z obsluga rozdzielczosci video 1680x1050.

  (16)

  Powrót do spisu treści

   Obsługa monitora

  Używanie elementów sterowania panelu przedniegoUżywanie menu ekranowego (OSD)

  Używanie panelu dźwiękowego Dell (wyposażenie dodatkowe)Obsługa stojaka regulowanego

  Używanie panelu przedniego

  Przyciski z przodu monitora służą do regulacji parametrów wyświetlanego obrazu. Podczas używania tych przycisków na ekranie pojawia się menu (OSD),które pokazuje zmieniające się wartości liczbowe danego ustawienia.

  Przycisk panelu

  czołowego Opis

  AWybór źródła

  sygnału wejściowego/Wybór

  Użyj tego przycisku do wyboru sygnału wejściowego lub wybrania opcji menu ekranowego. Przycisk Input source (Źródłowejścia), służy do wyboru pomiędzy dwoma różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć do monitora:

  l Wejście VGAl Wejście DVI-D

  Jeżeli wybrane zostanie albo wejście VGA albo DVI-D i nie jest podłączony ani kabel VGA ani DVI-D, wyświetlone zostaniepływające okno dialogowe jak pokazane poniżej.

  Jeżeli wybrane zostanie albo S-Video albo kompozytowe wideo i oba kable nie są podłączone lub źródło sygnału wideo jestwyłączone, na ekranie nie będzie wyświetlany obraz. Jeżeli naciśnięty zostanie dowolny przycisk (za wyjątkiem przyciskuzasilania), na monitorze wyświetlony zostanie następujący komunikat:

  lub

  lub

  BMenu

  Przycisk Menu służy do otwierania menu ekranowego (OSD) i wybierania pozycji Menu ekranowego. Patrz Otwieranie menugłównego.

  C

  Jasność i kontrast/Regulacja

  do góry

  Użyj tego przycisku do uzyskania bezpośredniego dostępu do menu "Jasność/kontrast" lub do zwiększenia wartości wybranejopcji menu.

  D

  Automatyczna

  Użyj przycisku Automatyczna regulacja do uruchomienia automatycznego ustawiania/regulacji lub do zmniejszenia wartościwybranej opcji menu. Podczas automatycznego dopasowywania monitora do bież ącego wejścia, na ekranie wyświetlane jestnastępujące okno dialogowe:

  (17)

  Używanie menu ekranowego (OSD)

   Otwieranie menu głównego

  1. Aby otworzyć menu ekranowe i wyświetlić menu główne, należy nacisnąć przycisk MENU.

  Menu główne dla wejścia analogowego (VGA)

  Menu główne dla wejścia nieanalogowego (nie VGA)

  2.  Naciśnij przyciski i aby przechodzić między opcjami ustawień. Przy przechodzeniu z jednej ikony na inną, podświetlana jest nazwa opcji.

  Przedstawiona poniżej tabela zawiera kompletną listę wszystkich opcji dostępnych dla monitora.

  3.  Naciśnij raz przycisk MENU, aby uaktywnić podświetloną opcję.

  4.  Naciśnij przyciski i aby wybrać wymagany parametr.

  5. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść do suwaka regulacji a następnie użyj przycisków i, w zależności od wskaźników menu, aby wykonać zmiany.

  6.  Wybierz opcję "Menu/Exit" (Menu/Wyjście), aby powrócić do menu głównego lub opuścić menu ekranowe.

  regulacja/Regulacja w dół

  Przycisk automatycznej regulacji, umożliwia automatyczne dopasowanie monitora do dochodzącego sygnału wideo. Po użyciutej funkcji można jeszcze dostroić monitor za pomocą dostępnych w menu ustawień obrazu: Zegar pikselowy (zgrubnie) i Faza(dokładnie).

  UWAGA:: Naciśnięcie przycisku Automatyczna regulacja nie spowoduje uruchomienia funkcji samodostrajania, jeśli monitor nie odbiera aktywnego sygnału obrazu lub nie podłączono przewodów.

  E

  Zasilanie  (ze wskaźnikiem

  zasilania)

  Użyj przycisku zasilania do włączania i wyłączania monitora.

  Zielona dioda oznacza, że jest włączony i całkowicie sprawny. Jeśli dioda świeci na żółto, oznacza to tryb oszczędzania energiiDPMS.

  UWAGA: Po zmianie ustawień, a następnie kontynuowaniu ustawień w innym menu lub wyjściu z menu OSD, monitor automatycznie zapisuje zmiany.

   Zmiany są również zapisywane po zmianie ustawień i zaczekaniu na zakończenie wyświetlania menu OSD.

  UWAGA: Funkcja AUTO ADJUST (Automatyczna regulacja) dostępna jest jedynie podczas korzystania ze złącza analogowego (VGA).

  Ikona Menu i podmenu

  Opis

  BRIGHTNESS (Jasność):

  & CONTRAST (Kontrast):

  Użyjdo uruchomienia regulacji jasności/kontrastu.

  (18)

  Jasność Jasność reguluje jaskrawość podświetlenia.

  Naciśnij przycisk aby zwiększyć jasność lub naciśnij przycisk aby zmniejszyć jasność (min. 0 ~ maks. 100).

  Kontrast Najpierw należy ustawić jasność (Brightness), a następnie - gdy wymagane jest dalsze dostrojenie - kontrast (Contrast).

  Naciśnij przycisk w celu zwiększenia kontrastu i naciśnij przycisk aby zmniejszyć kontrast (min. 100).

  Funkcja Contrast (Kontrast) umożliwia regulację różnicy między ciemnymi i jasnymi kolorami obrazu monitora.

  Wyjście z

  menu Naciśnij przyciski, aby wyjść z głównego menu ekranowego.

  AUTO ADJUST (Automatyczna regulacja)

  Nawet jeśli komputer rozpoznaje monitor podczas startu, funkcja automatycznej regulacji optymalizuje ustawienia wyświetlania dostosowania w określonych ustawieniach.

  UWAGA: W większości przypadków, funkcja automatycznej regulacji (Auto Adjust) zapewnia uzyskanie najlepszego obrazu.

  UWAGA: Opcja AUTO ADJUST (Automatyczna regulacja) dostępne są jedynie podczas korzystania ze złącza analogowego (VGA).

  INPUT SOURCE (Źródło sygnału wejściowego)

  Menu INPUT SOURCE (Źródło sygnału wejściowego), służy do wyboru pomiędzy różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć domonitora.

  VGA

  Wybierz wejście VGA kiedy korzystasz ze złącza analogowego (VGA). Naciśnij przycisk aby wybrać źródło sygnału VGA.

  DVI-D

  Wybierz wejście DVI-D, kiedy korzystasz ze złącza cyfrowego (DVI). Naciśnij przycisk aby wybrać źródło sygnału DVI.

  menu Naciśnij przycisk, aby wyjść z głównego menu ekranowego.

  PRESET SETTING (Ustawienia wstępne)

  Użyj trybu ustawiania koloru do wyregulowania trybu ustawienia koloru i temperatury barwowej.

  Dla wejść VGA/DVI-D i Wideo istnieją różne menu niższego rzędu do ustawień koloru.

  Menu niższego rzędu ustawień wstępnych dla wejścia VGA/DVI-D (tryb graficzny) wejścia VGA/DVI-D (tryb wideo)

  (19)

  Format koloru wejściowego

  Wybierz opcję RGB jeżeli monitor podłączony jest do komputera lub DVD za pomocą kabla VGA lub DVI. Wybierz opcję YPbPr jeżelimonitor podłączony jest do DVD za pomocą kabla YPbPr do VGA lub YPbPr do DVI lub jeżeli ustawienie koloru wyjściowego DVD jestinne niż RGB.

  Gamma Służy do ustawiania innego trybu koloru dla komputerów PC i Mac.

  Tryb ustawienia kolorów

  Możesz wybrać między trybem Graphics (Grafika) i Video (Wideo). Jeżeli monitor podłączony jest do komputera wybierz tryb Grafika.

  Jeżeli monitor podłączony jest do DVD, STB lub magnetowidu, wybierz tryb Wideo.

  Fabrycznie skonfigurowane tryby

  Jeżeli wybierzesz Grafika, możesz wybrać dodatkowo Desktop, Multimedia, Game (Gry), sRGB, Warm (Ciepłe), Cool (Zimne) lubCustom (Użytkownika) (R, G, B);

  l Jeżeli oglądasz, za pośrednictwem komputera, plik multimedialny taki jak zdjęcie, klip wideo itp, wybierz ustawienie wstępne

  "Multimedia";

  l Jeżeli grasz w grę komputerową, wybierz ustawienie wstępne "Game" (Gra);

  l Jeżeli preferujesz niżs zą temperaturę barwową (5700 K), wybierz ustawienie wstępne "Warm" (Ciepłe);

  l Jeżeli preferujesz wyżs zą temperaturę barwową, wybierz ustawienie wstępne "Cool" (Zimne);

  (20)

  l Ustawienie wstępne Użytkownika (R, G, B) oferuje zakres temperatury barwowej 6500 K;

  l Wybierz "Desktop", aby korzystać z własnego formatu koloru panelu.

  l Wybierz ustawienie wstępne Warm, aby uzyskać odcień bardziej czerwony. To ustawienie koloru jest zwykle używane waplikacjach z intensywnym kolorem (edycja zdjęć, multimedia, filmy, itd. )

  l Wybierz opcję Cool (Zimne), aby uzyskać odcień bardziej niebieski. To ustawienie koloru jest zwykle używane w aplikacjachtekstowych (arkusze kalkulacyjne, programowanie, edytory tekstu, itd. ).

  l Wybierz ustawienie wstępne Custom (Użytkownika), aby zmniejszyć lub zwiększyć udział każdego z trzech kolorów niezależnie(R - czerwony, G - zielony, B - niebieski) na skali jednostkowej od 0 do 100.

  W przypadku wybrania opcji Wideo możesz wybrać między ustawieniami wstępnymi Movie (Film), Game (Gra), Sports (Sport) lubNature (Natura):

  l Do odtwarzania filmu wybierz ustawienie wstępne "Movie" (Film);

  l Do oglądania programu sportowego wybierz ustawienie wstępne "Sports" (Sport);

  l Do grania w grę wybierz ustawienie wstępne "Game" (Gra);

  l Dla zwykłego oglądania, przeglądania sieci lub oglądania telewizji wybierz opcję Nature (Natura). Możesz wyregulowaćNasycenie (zabarwienie)/Saturację stosowanie do preferencji. Jeżeli chcesz odtworzyć domyślne ustawienia kolorów wybierzpolecenie Zerowanie kolorów;

  l Zerowanie kolorów umożliwia przywrócenie domyślnych (fabrycznych) ustawień kolorów. Ustawienie to jest takżestandardową domyślną przestrzenią kolorów "sRGB".

  Odcień Funkcja ta może zmienić kolor obrazu wideo na zielony lub fioletowy. Służy do regulowania właściwego odcienia koloru ciała. Użyjlub aby wyregulować odcień w zakresie od 0 do 100.

  Naciśnij przycisk aby zwiększyć odcień zieleni obrazu wideoNaciśnij przycisk aby zmniejszyć odcień czerwieni obrazu wideo

  UWAGA: Regulacja odcienia funkcjonuje jedynie dla wejścia wideo.

  Nasycenie

  Tafunkcja ta umożliwia regulację nasycenia kolorów obrazu wideo. Użyj lub aby wyregulować nasycenie w zakresie od 0 do100.

  Naciśnij przycisk aby zwiększyć monochromatyczność obrazu wideoNaciśnij przycisk aby zmniejszyć kolorowość obrazu wideo

  UWAGA: Regulacja nasycenia funkcjonuje jedynie dla wejścia wideo.

  Zerowanie koloru

  Przywracadomyślne (fabryczne) ustawienia kolorów monitora.

  DISPLAY SETTINGS ekranu)

  Użyj menu Display Settings (Ustawienia ekranu) do wyregulowania ustawień ekranu.

  (21)

  Back (Wstecz) Naciśnij przycisk aby powrócić do menu głównego.

  Ustawienie w

  poziomie Użyj przycisków - lub do przesunięcia obrazu w lewo lub w prawo. Minimum wynosi "0" (-). Maksimum wynosi "100" (+).

  pionie Użyj przycisków - lub do przesunięcia obrazu do góry lub do dołu. Maksimum wynosi "100" (+).

  Ostrość Funkcja ta umożliwia wyostrzenie lub zmniejszenie ostrości obrazu. Użyj przycisków lub aby wyregulować ostrość w zakresieod 0 do 100.

  Zegar pikselowy UstawieniaPhase (Faza) i Pixel Clock (Zegar pikselowy) umożliwiają dokładniejsze ustawienie monitora. Ustawienia te są dostępne wgłównym menu ekranowym po wybraniu opcji Image Settings (Ustawienia obrazu).

  Użyj przycisków - lub aby wyregulować najwyższą jakość obrazu.

  Faza Jeśli przez regulację fazy nie można uzyskać dostatecznej jakości obrazu, należy ponownie zmienić ustawienie zegara pikselowego(zgrubne), a następnie fazy (dokładne).

  UWAGA:: Regulacja zegara pikselowego i fazy dostępne są jedynie dla sygnału wejściowego VGA.

  Display Info (Informacje o monitorze)

  Wszystkie ustawienia dotyczące monitora.

  Display Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)

  Przywróć ustawienia fabryczne obrazu.

  menu Naciśnij przycisk, aby wyjść z głównego menu ekranowego.

  OTHER (Pozostałe ustawienia)

  Wybierz tą opcję, aby dostosować ustawienia menu ekranowego, takie jak języki menu, czas wyświetlania menu na ekranie itp.

  (22)

  Language (Język) Umożliwia ustawienie jednego z pięciu języków menu ekranowego: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki lub japoński.

  Menu Transparency (Przezroczystość menu)

  Funkcja ta umożliwia regulację tła menu ekranowego z nieprzezroczystego do przezroczystego.

  Menu Timer (Zegar menu)

  OSD Hold Time (Czas aktywności menu ekranowego): Ustawia długość czasu w jakim menu ekranowe pozostaje aktywne, poostatnim naciśnięciu jednego z przycisków.

  Użyj przycisków i do regulacji położenia suwaka, przy przyroście co 1 sekund, od 5 do 60 sekund.

  Menu Lock (Blokada menu ekranowego)

  Kontroluje dostęp użytkownika do ustawień. Kiedy wybrane jest "Lock" (Blokada), nie są dostępne żadne regulacje użytkownika.

  Wszystkie przyciski, oprócz przycisku są zablokowane.

  UWAGA: Kiedy menu ekranowe (OSD) jest zablokowane, naciśnięcie przycisku MENU spowoduje przejście bezpośrednio do menu ustawień OSD z wstępnie wybraną opcją 'OSD Lock' (Blokada OSD). Naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund przycisk w celuodblokowania menu i umożliwienia użytkownikowi dostępu do wszystkich ustawień.

  Menu Rotation (Obrót menu)

  Powoduje obrót menu ekranowego o 90 ° w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

  Audio Options (opcje audio)

  Włącza lub wyłącza zasilanie audio w trybie oszczędzania energii.

  Domyślnym ustawieniem jest "Enable" (Włączone). Możesz wyłączyć tą funkcję wybierając polecenie Disable (Wyłącz).

  Tak — Wyłącza zasilanie audio w trybie oszczędzania energii.

  Nie — Włącza zasilanie audio w trybie oszczędzania energii.

  DDC/CI Kanał wyświetlania danych/interfejs poleceń (DDC/CI) umożliwia regulowanie parametrów monitora (jasność, balans koloru itp. ), za

  (23)

  pomocą oprogramowania komputera. Możesz wyłączyć tą funkcję wybierając Disable (Wyłącz).

  Celem zapewnienia lepszych wrażeń użytkownika oraz optymalnego działania monitora funkcja ta powinna być w łączona.

  LCD Conditioning (Poprawianie LCD)

  Jeżeli obraz wydaje się pozostawać na monitorze, wybierz opcję LCD Conditioning (Poprawianie LCD) aby pomóc wyeliminować pozostawanie obrazu. Korzystanie z funkcji LCD Conditioning (Poprawianie LCD) może zająć kilka godzin. Poważne przypadkuutrzymywania obrazu zwane są wypaleniem. Funkcja Poprawianie LCD nie usuwa wypalenia.

  UWAGA: Z funkcji LCD Conditioning (Poprawianie LCD) należy korzystać jedynie, kiedy występuje problem z utrzymywaniem obrazu.

  Factory Reset (Przywracanie ustawień fabrycznych)

  Zerowanie wszystkich ustawień menu OSD do fabrycznych wartości ustawień.

  Wyjście z men

  u Naciśnij przycisk, aby wyjść z głównego menu ekranowego.

  (24)

  (25)

  Powrót do spisu tresci

  Ważne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1680 x 1050 (optymalna)

  W celu optymalnego ustawienia wydajnosci wyswietlacza podczas korzystania z systemów operacyjnych Microsoft Windows®, rozdzielczosc wyswietlaczanalezy ustawic na 1680x1050 pikseli, poprzez wykonanie nastepujacych czynnosci:

  3. Przesun suwak w prawo, naciskajac i przytrzymujac lewy przycisk myszy i ustawiajac rozdzielczosc ekranu na 1680x1050. Kliknij OK.

  Jesli nie wyswietla sie opcja 1680x1050, moze okazac sie konieczna aktualizacja sterownika grafiki. Wybierz scenariusz z wymienionych ponizej opcji, który najlepiej opisuje uzywany system komputerowy i wykonaj zamieszczone wskazówki:

  1: Jesli posiadasz komputer Dell™ typu desktop lub przenosny komputer Dell™ z dostepem do Internetu.

  2: Jesli posiadasz komputer typu desktop, komputer przenosny lub karte graficzna, innej marki niz Dell™.

  (26)

  Monitor Dell™ 2208WFP SFF AIO Flat Panel

  Podrecznik uzytkownika

  W ażne instrukcje ustawiania rozdzielczości wyświetlacza na 1680 x 1050 (optymalna)

  (27)

  Powrót do spisu treści

  Ustawienia monitora

  Podłączanie kabli z tyłu monitora i komputeraOdłączanie pokrywy kabli i komputera od stojakaOdłączanie monitora od stojaka

  Podłączanie panelu dźwiękowego Dell (wyposażenie dodatkowe)

  Podłączanie kabli z tyłu monitora i komputera

  1. Podłącz monitor do stojaka.

  a. Dopasuj wpust z tyłu monitora do dwóch występów stojaka.

  b. Obniżaj monitor, aż d o zaskoczenia na miejscu w podstawie.

  2. Przed zamontowaniem komputera do stojaka sprawdź, czy wyzwalacze zaczepów są w położeniu wysuniętym.

  Jeżeli wyzwalacze zaczepów są w położeniu zablokowania

  a. przesuń przycisk odblokowania w prawo.

  b. Wyzwalacze zaczepów zostaną zwolnione do położenia wysuniętego.

  UWAGA:: Podstawa jest odłączona po dostarczeniu monitora od producenta.

  UWAGA:: Jeżeli chcesz przymocować stojak AIO do biurka, patrz szablon stojaka AIO (*. pdf)

  UWAGA:: W momencie dostawy podstawy od producenta wyzwalacze zaczepów są w położeniu wysuniętym.

  (28)

  3. Umieść komputer na stojaku tak, aby tył komputera opierał się na występie.

  4. Zaczep komputer o mechanizm automatycznego blokowania stojaka. Dociśnij palcem komputer do haków podstawy, aż do dojścia do rampy wyrównania.

  b. Obniż przód komputera w rampie wyrównawczej.

  c. Druk op de voorrand van de computer totdat de automatische chassishaken de computer grendelen aan de stellage.

  5. Podłącz niebieski kabel analogowy (VGA) i kabel USB do komputera.

  UWAGA:: Niebieski kabel analogowy (VGA) dostarczany jest jako przymocowany do monitora.

  (29)

  6. Podłącz kable zasilania do monitora i komputera.

  7. Podłącz klawiaturę, mysz oraz pozostałe kable do komputera.

  UWAGA:: Kabel zasilania monitora i pokrywa kabli dostarczane są wraz z monitorem.

  (30)

  8. Przeprowadź kable przez otwory pokrywy kabli. Przytrzymaj pokrywę kabli w pobliżu komputera.

  b. Przeprowadzić kable podłączone do monitora (zasilanie, USB i VGA) przez przedni otwór pokrywy kabli.

  c. Przeprowadzić kabel zasilania komputera, kabel zasilania monitora oraz pozostałe kable podłączone do komputera (mysz, klawiatura, sieć, drukarka,zewnętrzne urządzenie audio itp. ) przez tylny otwór pokrywy kabli.

  UWAGA: W przypadku systemu komputerowego z zainstalowaną dodatkową kartą wideo wymagającą używania kluczy sprzętowych wideo należy usun

  Wejście klucza sprzętowego przez nowy otwór

  (31)

  Lista kluczy sprzętowych wideo dla komputera Optiplex SFF

  9. Zamontować tylną pokrywę do panelu tylnego komputera wkładając 3 zaczepy w pokrywie kabli do 3 otworów  w tylnym panelu komputera. Uważać, aby nie rozłączyć żadnego z kabli.

  10. Wcisnąć przełącznik blokady pokrywy kabli, aby zablokować pokrywę kabli na stojaku.

  Wejście klucza sprzętowego przez nowy otwór

  Klucz sprzętowy wideo Karta wideo

  DMS 59 do podwójnego klucza sprzętowego DVI (dołączony)

  256MB ATI RADEON HD 3450DMS 59 do podwójnego klucza sprzętowego VGA (dołączony)

  DP do klucza sprzętowego DVI (dołączone 2) 256MB ATI RADEON HD 3470

  DP do klucza sprzętowego DVI (opcjonalny) Zintegrowane złącze Display Port

  (32)

  11. Skorzystać z zacisku do kabli, aby uporządkować wszystkie kable w sposób pokazany poniżej.

  12. Zamontować blokady bezpieczeństwa do komputera i monitora (wyposażenie dodatkowe).

  (33)

  13. Kable zasilania komputera i monitora podłączyć do najbliższego gniazdka.

  14. Włączyć zasilanie monitora i komputer.

  Jeśli monitor wyświetla obraz, instalacja jest zakończona. Jeżeli obraz się nie pojawia, zajrzyj do czę ści Wykrywanie i usuwanie usterek.

  (34)

  Odłączanie pokrywy kabli i komputera od stojaka

  1. Wyjmij z gniazdka wtyczki kabli zasilania monitora i komputera.

  2. Odłącz pokrywę kabli i komputer od stojaka.

  1. Zdejmij dodatkowe zabezpieczenie ze stojaka (jeżeli stosowane).

  2. Przesuń przełącznik odblokowania w prawo, aby odłączyć pokrywę kabli i komputer od stojaka.

  (35)

  3. Wyjmij kable z zacisku zarządzania kablami.

  4. Unieś i odłącz pokrywę kabli od komputera i stojaka.

  5. Odłącz wszystkie kable od komputera.

  6. Unieś i odłącz komputer od stojaka.

  (36)

  Odłączanie monitora od stojaka

  1. Naciśnij przycisk odłączania stojaka, aby odłączyć monitor od stojaka. Zdejmij monitor ze stojaka. Odciągnij dół monitora od stojaka.

  b. Zdejmij monitor ze stojaka.UWAGA:: Monitor posiada mocowanie ścienne VESA i dlatego odłączenie monitora od stojaka jest konieczne.

  (37)

  Podłączanie panelu dźwiękowego Dell (wyposażenie dodatkowe)

  Powrót do spisu treści

  POUCZENIE: Nie stosować złącza zasilania panelu dźwiękowego z żadnym urządzeniem innym niż panel dźwiękowy. 

  1. Przymocuj panel dźwiękowy, przystawiając do siebie dwie szczeliny panelu i dwie wypustki w dolnej czę ści monitora.

  2. Przesuń panel dźwiękowy w lewo, aż zatrzaśnie się w pozycji montażowej.

  3.  Podłącz przewód zasilający panelu dźwiękowego do gniazda z tyłu monitora.

  4. Włóż zieloną wtyczkę przewodu stereo z tylnej czę ści panelu dźwiękowego w wyjście audio komputera.

  UWAGA:: Złącze zasilania panelu dźwiękowego (wyjście prądu stałego +12V) przeznaczone jest tylko dla opcjonalnego panelu dźwiękowego Dell.

  POUCZENIE: Nie stosować z żadnym urządzeniem innym niż panel dźwiękowy Dell. 

  (38)

  Powrót do spisu treści

  Wykrywanie i usuwanie usterek

  Monitor płaskoekranowy Dell™ 2208WFP SFF AIO

  Autotest

  Powszechne problemy

  Problemy specyficzne dla produktu

  Problemy dotyczące Uniwersalnej magistrali szeregowejProblemy z panelem dźwiękowym Dell

   Autotest

  Monitor udostępnia funkcję automatycznego testu funkcji, umożliwiającej sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli monitor i komputer są prawidłowopodłączone ale ekran monitora pozostaje ciemny, należy uruchomić automatyczny test monitora, wykonując następujące czynności:

  1. Wyłącz komputer i monitor.

  2. Odłącz kabel video od złącza z tyłu komputera. Aby zapewnić prawidłowe działanie autotestu, odłącz kable sygnału cyfrowego (białe złącze) ianalogowego (niebieskie złącze) od złączy z tyłu komputera.

  3. Włącz monitor.

  4. To okno jest również wyświetlane podczas normalnego działania systemu, jeżeli zostanie odłączony lub uszkodzony kabel video.

  5. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.

  Jeżeli po zastosowaniu poprzedniej procedury, na ekranie monitora nadal nie ma obrazu, sprawdź kontroler video i komputer; monitor działa prawidłowo.

  Wbudowana diagnostyka

  Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne pomagające w określeniu, czy występujący nietypowy wygląd ekranu jest wewnętrznym problememmonitora lub komputera i karty graficznej.

  Aby uruchomić wbudowaną diagnostykę:

  1. Upewnij się, czy ekran jest czysty (brak drobinek kurzu na powierzchni ekranu).

  2. Odłącz kabel(e) wideo od złącza z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie teraz do trybu autotestu.

  3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przyciski i na panelu przednim. Pojawi się szary ekran.

  4. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidło w ości.

  5. Ponownie naciśnij przycisk na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.

  6. Sprawdź, czy na wyświetlaczu nie występują nieprawidło w ości.

  7. Powtórz czynności 5 i 6 w celu sprawdzenia wyświetlania na ekranach zielonym, niebieskim i białym.

  Test jest zakończony po wyświetleniu białego ekranu. W celu zakończenia, naciśnij ponownie przycisk.

  Jeśli nie wykryto żadnych nieprawidło w ości obrazu ekranowego z użyciem wbudowanego narzędzia diagnostycznego oznacza to, że monitor działa normalnie.

  Sprawdź kartę video i komputer.

  Powszechne problemy

  Następująca tabela zawiera ogólne informacje dotyczące powszechnych problemów z monitorem, które mogą wystąpić i możliwe rozwiązania tych problemów.

  OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem wykonywania opisanych w tej czę ści procedur, należy zastosować się do Instrukcji bezpieczeństwa.

  Na ekranie powinno zostać wyświetlone pływające okno dialogowe (na czarnym tle), jeżeli monitor nie wykrywa sygnału video i działa prawidłowo. Wczasie trybu autotestu, dioda zasilania LED ma zielony kolor. Również, w zależności od wybranego wejścia, będzie przewijane na ekranie w sposóbciągły, jedno z pokazanych poniżej okien dialogowych.

  lub

  UWAGA: Funkcja autotestu nie jest dostępna w trybach video S-Video, Composite i Component.

  UWAGA: Wbudowaną diagnostykę możesz uruchomić tylko, kiedy przewód wideo jest odłączony i monitor jest w trybie samotestu.

  Powszechne symptomy Co się dzieje Możliwe rozwiązania

  Brak video/Wyłączona dioda Brak obrazu l Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony i

  (39)

  Problemy specyficzne dla produktu

  LED zasilania zamocowany.

  l Sprawdź, czy działa prawidłowo gniazdo zasilania, używając dowolnego innegourządzenia elektrycznego.

  l Upewnij się, że został do końca naciśnięty przycisk zasilania.

  Brak video/Włączona diodaLED zasilania

  Brak obrazu lub brak jasności l Zwiększ elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD.

  l Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora.

  l Sprawdź, czy w złączu kabla video nie ma wygiętych lub połamanych szpilek.

  l Uruchom wbudowaną diagnostykę.

  Słaba ostrość Obraz niewyraźny lub nieostry l Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.

  l Wyreguluj elementy sterowania Faza i Zegar pikseli poprzez OSD.

  l Wyeliminuj przedłużacze wideol Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.

  l Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji (16:10).

  Drż ący/niestabilny obraz video Falujący obraz lub przerywanieruchu

  l Wykonaj automatyczną regulację poprzez OSD.

  l Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.

  l Sprawdź czynniki środowiskowe.

  l Zmień usytuowanie monitora i wykonaj test w innym pomieszczeniu.

  Brakujące piksele Na ekranie LCD pojawiają sięplamy

  l Klika razy włącz i wyłącz zasilanie.

  l Trwale wyłączone piksele to naturalna wada technologii LCD.

  Wypalone piksele Na ekranie LCD pojawiają sięjasne plamy

  Problemy z jasnością Obraz za ciemny lub za jasny l Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych.

  l Wyreguluj elementy sterowania jasności i kontrastu poprzez OSD.

  Zniekształcenia geometryczne Ekran nie jest prawidłowowyśrodkowany

  UWAGA: Podczas używania '2: DVI-D', nie są dostępne regulacje pozycjonowania.

  Poziome/pionowe linie Na ekranie wyświetla się jednalub więcej linii

  l Wyreguluj poprzez OSD elementy sterowania Faza oraz Zegar pikseli.

  l Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy linie te występują również wtrybie automatycznego testu.

  UWAGA: Podczas używania '2: DVI-D', nie są dostępne regulacje Zegar pikseli i Faza.

  Problemy dotyczącesynchronizacji

  Obraz na ekranie jestpomieszany lub pourywany

  l Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy również w trybie autotestu obraz jestrównież pomieszany.

  l Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.

  Zagadnienia związane zbezpieczeństwem

  Widoczny dym lub iskry l Nie należy podejmować żadnych czynności usuwania usterek.

  l Natychmiast skontaktuj się z firma Dell.

  Okresowe problemy Wadliwe działanie monitorapojawia się i zanika

  l Upewnij się, że kabel video łączący monitor i komputer jest prawidłowo podłączony izamocowany.

  l Wykonaj automatyczny test funkcji monitora i sprawdź, czy również w trybieautomatycznego testu pojawiają się okresowe problemy.

  Brakujące kolory Brak kolorów obrazu l Wykonaj funkcję autotestu w celu sprawdzenia działania monitora.

  Nieprawidłowe kolory Niewłaściwe kolory obrazu l Zmień tryb Ustawienie kolorów w menu OSD Ustawienie kolorów na Grafika lub Video, wzależności od aplikacji.

  l Wypróbuj innych wstępnych ustawień kolorów w menu OSD Ustawienia kolorów.

  Wyreguluj wartość R/G/B w menu OSD Ustawienia kolorów, jeśli wyłączona jest funkcjaZarządzanie kolorami.

  l Zmień Format wejścia kolorów na PC RGB lubr YPbPr w menu OSD Ustawieniazaawansowane.

  Utrzymywanie się stałegoobrazu na monitorze popozostawieniu go przezdłuższy czas

  Na ekranie pojawia się słabycień z obrazu

  statycznego

  l Użyj funkcji Zarządzanie zasilaniem w celu wyłączenia monitora w czasie, gdy nie jestużywany (dalsze informacje znajdują się w czę ści Tryby zarządzania zasilaniem).

  l Alternatywnie, użyj dynamicznie zmieniającego się wygaszacza ekranu.

  Specyficzne symptomy Co się dzieje Możliwe rozwiązania

  (40)

  Problemy dotyczące USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregowa])

  Problemy z panelem dźwiękowym Dell™

  Za mały obraz na ekranie Obraz jest wyśrodkowany naekranie ale nie wypełnia całegoobszaru widzenia

  l Sprawdź ustawienie Współczynnik skali w menu OSD Ustawienia obrazu

  Nie można wyregulowaćmonitora przyciskami napanelu przednim

  OSD nie wyświetla się naekranie

  l Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, a następnie podłącz go z powrotem i włączmonitor.

  Brak sygnału wejścia ponaciśnięciu elementówsterowania użytkownika

  Brak obrazu, dioda LED świecina zielono. Po naciśnięciuprzycisku "+", "-" lub "Menu",pojawia się komunikat "Braksygnału wejścia S-Video", lub

  "Brak sygnału wejściaComposite" lub "Brak sygnałuwejścia Component"

  l Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybieoszczędzania energii, poprzez przesunięcie myszy lub naciśnięcie dowolnego przyciskuna klawiaturze.

  l Sprawdź, czy źródło video ustawione na S-Video, Composite lub Component jestpodłączone do zasilania i odtwarza video.

  l Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby podłączgo ponownie.

  l Zresetuj komputer lub odtwarzacz video.

  Obraz nie wypełnia całegoekranu.

  Obraz nie wypełnia wysokościlub szerokości ekranu

  l Jest to spowodowane różnymi formatami video (współczynnik proporcji) DVD, monitormoże wyświetlać na całym ekranie.

  UWAGA: Po wybraniu trybu DVI-D, nie jest dostępna funkcja Automatyczn regulacja.

  Nie działa interfejs USB Nie działają urządzeniaperyferyjne USB

  l Sprawdź, czy monitor jest WŁĄCZONY.

  l Podłącz ponownie do komputera kabel przesyłania danych.

  l Podłącz ponownie urządzenia peryferyjne USB (złącze pobierania danych).

  l Wyłącz, a następnie włącz ponownie monitor.

  l Uruchom ponownie komputer.

  l Niektóre urządzenia USB, takie jak zewnętrzny przenośny dysk twardy, wymagajązasilania prądem o wyższej mocy; podłącz urządzenie bezpośrednio do systemu

  Wolne działanie wysokiejszybkości interfejsu USB 2. 0.

  Wolne działanie lub brakdziałania urządzeńperyferyjnych wysokiejszybkości interfejsu USB 2. 0

  l Sprawdź, czy komputer obsługuje USB 2. 0.

  l Niektóre komputery posiadają porty USB 2. 0 i USB 1. 1. Sprawdź, czy używany jestprawidłowy port USB.

  Brak dźwięku Brak zasilania paneladźwiękowego - wyłączonywskaźnik zasilania

  l Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność panelu dźwiękowego w kierunku wskazówek zegara,do pozycji środkowej; sprawdź, czy świeci wskaźnik zasilania (zielona dioda LED) zprzodu panelu dźwiękowego.

  l Sprawdź, czy kabel zasilający panela dźwiękowego jest podłączony do zasilacza.

  Brak dźwięku Panel dźwiękowy jest zasilany- w łączony wskaźnik zasilania

  l Podłącz kabel wejścia liniowego audio do gniazda wyjścia audio komputera.

  l Ustaw wszystkie elementy sterowania głośnością systemu Windows na wartościmaksymalne

  l Odtwórz klika elementów audio z komputera (np. płytę audio CD lub MP3).

  l Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku zgodnym zewskazówkami zegara, aby zwiększyć poziom głośności.

  l Oczyść i włóż ponownie wtyczkę wejścia liniowego audio.

  l Wykonaj test panela dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośnyodtwarzacz CD).

  Zniekształcony dźwięk Jako źródło dźwiękuwykorzystywana jest kartadźwiękowa komputera

  l Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.

  l Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda kartydźwiękowej.środkowe.

  l Zmniejsz głośność aplikacji audio.

  l Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panelu dźwiękowym w kierunku przeciwnym dowskazówek zegara, aby obniżyć poziom głośności.

  l Wykonaj usuwanie problemów karty dźwiękowej komputera.odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3).

  Zniekształcony dźwięk Używane jest inne źródłoaudio

  l Sprawdź, czy wtyka wejścia liniowego audio jest całkowicie wsunięta do gniazda źródłaaudio.

  l Zmniejsz głośność źródła audio.

  Niezrównoważone wyjściedźwięku

  Dźwięk tylko z jednej stronypanela dźwiękowegodźwiękowej lub źródła audio.

  l Ustaw wszystkie elementy sterowania balansem audio systemu Windows (L-R) napozycję środkową.

  (41)

  Powrót do spisu treści

  l Wykonaj test panelu dźwiękowego, wykorzystując inne źródło audio (np. przenośny

  Niski poziom głośności Głośność jest za mała l Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy panelem dźwiękowym a użytkownikiem.

  l Obróć pokrętło Zasilanie/Głośność na panela dźwiękowego w kierunku zgodnym zewskazówkami zegara, na maksymalną głośność.maksymalne.

  l Zwiększ głośność aplikacji audio.

  Drogi Użytkowniku,

  klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

  Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

  Nie zgadzam się

Podręcznik procedur regulacji i testowania Dell P2210 Sff Aio

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur regulacji i testowania Dell P2210 Sff Aio

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur regulacji i testowania Dell P2210 Sff Aio