Podręcznik pomocy Haier W103

Haier W103 to przystępny i wszechstronny podręcznik pomocy, który oferuje użytkownikom szczegółowe informacje na temat specyfikacji produktu, instrukcji użytkowania, często zadawanych pytań oraz dostępnych usług. Podręcznik pomocy Haier W103 jest dostępny w wielu językach, co sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do nauki dla osób z różnych krajów. Książka jest napisana w łatwym i przystępnym języku, dzięki czemu jest ona przystępna dla wszystkich. Zawiera ona również wiele przydatnych wskazówek i porad, które pomogą użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy Haier W103

08. 03. 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymido polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Szkoła podstawowa

Uczniom, którzy znają język polski, w pierwszej kolejności można udostępnić niewykorzystane egzemplarze podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych klas zakupionych ze środków dotacji celowej w poprzednich latach. Możliwy jest również zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tej grupy uczniów w trybie przewidzianym w art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) zapewnia każdemu otwarty i bezpłatny dostęp do licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ponad 11 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Biologia (1040) 
 • Chemia (488) 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (124)
 • Etyka (116)
 • Fizyka (601)
 • Geografia (1262) 
 • Historia (866) 
 • Informatyka (1229)
 • Język mniejszości narodowej lub etnicznej (3) 
 • Język obcy nowożytny (244) 
 • Język polski (2115) 
 • Matematyka (1201)
 • Muzyka (440) 
 • Plastyka (310) 
 • Przyroda (649) 
 • Technika (92)
 • Wiedza o społeczeństwie (421) 
 • Wychowanie fizyczne (146)

Nauczyciele i uczniowie mogą:

 • korzystać z materiałów, w tym w sposób interaktywny, na platformie www. pl
 • korzystać z zasobów ZPE przez aplikacje na smartfony, również bez konieczności stałego dostępu do internetu,
 • zapisywać materiały na dysku, 
 • drukować.
 • Edukacja wczesnoszkolna 
  Kształcenie ogólne 

  Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne. 

  Szkoły ponadpodstawowe

  Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do ponad 15 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

 • Biologia (1602)
 • Biologia BS I (1) 
 • Chemia (1733) 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (165)
 • Etyka (34)
 • Etyka BS II (1) 
 • Filozofia (866)
 • Fizyka (1278) 
 • Geografia (1674)
 • Historia (1420) 
 • Historia BS I (1)
 • Historia muzyki (402)
 • Historia sztuki (309) 
 • Informatyka (874)
 • Język łaciński i kultura antyczna (312)
 • Język mniejszości narodowej lub etnicznej (7) 
 • Język obcy nowożytny (556)
 • Język polski (2346)
 • Matematyka (2045)
 • Matematyka BS I (1)
 • Muzyka (3)
 • Plastyka (13) 
 • Podstawy przedsiębiorczości (200)
 • Wiedza o społeczeństwie (1082)
 • Wychowanie do życia w rodzinie (11) 
 • Wychowanie fizyczne (49) 
 • Szczegóły 

  Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce pn. pl/a/oddzialy-przygotowawcze/D1EzffxI8">Oddziały przygotowawcze znajdą materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do uczenia się języka polskiego jako obcego. 

  Ponadto 2261 dostępnych na platformie e-materiałów to abstrakty lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych do matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie).

  Materiały na ZPE można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu.

  Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

  Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

  Podręczniki szkolne WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

  Podręczniki WSiP do zawodu opiekun medyczny - to gwarancja sukcesu na egzaminie
  i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

 • Pobierz formularz

  Skontaktuj się z nami

 • Opiekun medyczny

  Praca zbiorowa

  Podręcznik do nauki zawodu opiekun medyczny.

  W części pierwszej zawiera wiadomości z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompetencji personalnych i społecznych.

  Część druga omawia zagadnienia związane z opieką nad osobą chorą i niesamodzielną. Zawiera podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Obejmuje kwestie dotyczące podstaw żywienia, psychologii i pielęgnowania człowieka. Porusza zagadnienia związane z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, prawami pacjenta i podstawami wiedzy o lekach.

  Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

  Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Wanda Bukała

  Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

  Język angielski zawodowy w branży medyczno-społecznej

  Anna Dul, Agnieszka Mruczkowska

  Publikacja przeznaczona dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w branży medyczno-społecznej w takich zawodach jak np. opiekunka dziecięca, opiekun medyczny czy opiekun osoby starszej.

  Składa się z zadań i ćwiczeń (o zróżnicowanym stopniu trudności) przygotowujących do komunikacji w języku angielskim w następujących obszarach: wyposażenie i sprzęt medyczny, podstawy anatomii człowieka, higiena ciała, choroby i upośledzenia, środowisko rodzinne, organizacja czasu wolnego, zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oraz zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy.

  Język niemiecki zawodowy w branży medyczno-społecznej

  Anna Dul

  Składa się z zadań i ćwiczeń (o zróżnicowanym stopniu trudności) przygotowujących do komunikacji w języku niemieckim w następujących obszarach: wyposażenie i sprzęt medyczny, podstawy anatomii człowieka, higiena ciała, choroby i upośledzenia, środowisko rodzinne, organizacja czasu wolnego, zdrowy tryb życia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oraz zagadnienia związane z poszukiwaniem pracy.

 • Powrót do listy zawodów
 • Podręcznik pomocy Haier W103

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy Haier W103

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy Haier W103