Konfiguracja Canon Zr950 A

Konfiguracja Canon Zr950 A to prosty proces skonfigurowania aparatu cyfrowego Canon Zr950 A. Aparat wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi na ustawienie wszystkich parametrów aparatu. Użytkownik może wybrać tryb automatyczny, w którym aparat sam wykonuje zdjęcia zgodnie z ustawieniami lub może wybrać tryb manualny i skonfigurować aparat według własnych upodobań. Użytkownik może także ustawić jasność, balans bieli, ISO, czułość i wiele innych parametrów aparatu. Przy odpowiednim ustawieniu aparatu można wykonać wspaniałe zdjęcia, które będą wyglądać profesjonalnie.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja Canon Zr950 A

 • Drukowanie obrazów
 • Ustawienia drukowania

W tej części objaśniono, jak drukować obrazy po nawiązaniu bezpośredniego połączenia między aparatem a drukarką obsługującą technologię PictBridge (bezprzewodowa sieć LAN) za pomocą sieci Wi-Fi. Procedura obsługi drukarki została opisana w instrukcji obsługi drukarki.

 1. Wybierz opcję [: Połączenie Wi-Fi/Bluetooth].

 2. Wybierz opcję [ Drukuj na drukarce Wi-Fi]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0610. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Dodaj urządzenie do podłączenia]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0050. png" alt=""/>

  Sprawdź identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0620_R. png" alt=""/>

 3. Sprawdź opcje Nazwa sieci (SSID) (1) i Hasło (2) wyświetlane na ekranie aparatu.
 4. Jeżeli na ekranie [Ustawienia Wi-Fi] dla opcji [Hasło] wybrano ustawienie [Brak], hasło nie będzie wyświetlane ani wymagane ().
 5. Skonfiguruj drukarkę.

 6. W menu nastaw sieci Wi-Fi używanej drukarki wybierz sprawdzoną wcześniej nazwę sieci (SSID).
 7. Jako hasło wprowadź hasło sprawdzone w punkcie 4.
 8. Wybierz drukarkę. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0580. png" alt=""/>

 9. Z listy wykrytych drukarek wybierz drukarkę, z którą chcesz się połączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
 10. Jeśli preferowanej drukarki nie ma na liście, wybranie opcji [Szukaj ponownie] może umożliwić aparatowi jej znalezienie i wyświetlenie.

Uwaga

 • Aby nawiązać łączność Wi-Fi za pośrednictwem punktu dostępu, patrz punkt Nawiązywanie połączenia Wi-Fi za pośrednictwem punktów dostępu.
 • Drukowanie obrazów

  Drukowanie obrazów pojedynczo

  Wybierz obraz, który ma być wydrukowany. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0630. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Drukuj obraz]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0640. png" alt=""/>

  Wydrukuj obraz. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0650. png" alt=""/>

 • Sposób konfiguracji drukowania opisano w części Ustawienia drukowania.
 • Wybierz [Drukuj], a następnie [OK], aby rozpocząć drukowanie.
 • Drukowanie według określonych opcji obrazu

  Naciśnij przycisk .

  Wybierz opcję [Zlec. wydr. obr. ]. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0660. png" alt=""/>

  Ustaw opcje drukowania. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0670. png" alt=""/>

 • Sposób konfiguracji drukowania opisano w części Polecenie wydruku (DPOF).
 • Jeżeli polecenie wydruku zostało skonfigurowane przed nawiązaniem połączenia Wi-Fi, przejdź do punktu 4.
 • Wybierz opcję [Drukuj].

 • Pozycja [Drukuj] jest dostępna wyłącznie, gdy obraz został wybrany, a drukarka jest gotowa do druku.
 • Określ ustawienia [Opcje papieru] (). canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0680. png" alt=""/>

 • Po wybraniu pozycji [OK] rozpoczyna się drukowanie.
 • Przestroga

 • Fotografowanie nie jest możliwe podczas połączenia z drukarką przez Wi-Fi.
 • Filmy nie mogą być drukowane.
 • Przed rozpoczęciem wydruku należy ustawić format papieru.
 • Niektóre drukarki mogą nie mieć możliwości drukowania numerów plików.
 • Jeśli została wybrana opcja [Z ramką], w przypadku niektórych drukarek data może być drukowana na marginesie.
 • W przypadku niektórych drukarek data drukowana na jasnym tle lub na marginesie może wydawać się zbyt jasna.
 • Obrazów RAW nie można wydrukować, wybierając [Zlec. Podczas drukowania wybierz [Drukuj obraz] i wydrukuj.
 • W przypadku zasilania aparatu za pomocą akumulatora upewnij się, że jest on w pełni naładowany.
 • Czas od wyboru pozycji [Drukuj] do momentu rozpoczęcia drukowania zależy od rozmiaru pliku i jakości obrazu.
 • Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij podczas wyświetlania polecenia [Anuluj], a następnie wybierz [OK].
 • Jeśli skorzystano z opcji [Zlec. ] i zatrzymano drukowanie, operację drukowania pozostałych obrazów można wznowić, wybierając pozycję [Dalej]. Drukowania nie można kontynuować w następujących przypadkach.
  • Zmieniono polecenie wydruku obrazów lub usunięto obrazy wybrane do drukowania przed kontynuowaniem drukowania.
  • W przypadku drukowania miniatur zmieniono ustawienie papieru przed kontynuowaniem drukowania.
  • Jeśli podczas drukowania wystąpi problem, patrz Uwagi.
  • Ustawienia drukowania

   To, jakie informacje i opcje ustawień są widoczne na ekranie, będzie zależeć od używanej drukarki. Ponadto niektóre ustawienia mogą być niedostępne. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

   Ekran ustawień drukowania

  • (1)Umożliwia ustawienie drukowania daty lub numeru pliku ().
  • (2)Umożliwia ustawienie efektów drukowania ().
  • (3)Umożliwia ustawienie liczby kopii do wydruku ().
  • (4)Umożliwia ustawienie obszaru drukowania ().
  • (5)Umożliwia określenie formatu i rodzaju papieru oraz układu wydruku (, , ).
  • (6)Umożliwia powrót do ekranu wyboru obrazu.
  • (7)Uruchamia drukowanie.
  • (8)Wyświetlane są informacje o formacie i rodzaju papieru oraz układzie wydruku.
  • W zależności od drukarki niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.
  • Opcje papieru

  • Wybierz opcję [Opcje papieru].
  • [] Ustawianie formatu papieru

  • Wybierz format papieru w drukarce.
  • [] Ustawianie rodzaju papieru

  • Wybierz rodzaj papieru w drukarce.
  • [] Ustawianie układu strony

  • Wybierz układ strony.
  • Jeśli format obrazu jest inny niż format papieru do drukowania, w przypadku drukowania bez ramki obraz może zostać znacznie przycięty. Obrazy mogą być drukowane w niższej rozdzielczości.
  • [] Ustawienie drukowania daty/numeru pliku

  • Wybierz opcję [].
  • Wybierz, co chcesz wydrukować.
  • [] Ustawianie efektów drukowania (Poprawianie jakości obrazu)

   ].

  • Wybierz efekt druku.
  • W przypadku drukowania informacji o obrazie na zdjęciu zarejestrowanym ze zwiększoną czułością ISO (H) właściwa wartość czułości ISO może nie zostać wydrukowana.
  • Wybór ustawienia [Domyślne] dla efektów druku oraz pozostałych opcji powoduje zastosowanie domyślnych ustawień drukarki określonych przez producenta. Informacje dotyczące parametrów dla ustawienia [Domyślne] można znaleźć w instrukcji obsługi używanej drukarki.
  • [] Ustawianie liczby kopii

   ].

  • Wybierz liczbę kopii wydruków.
  • Kadrowanie obrazu

   Kadrowanie należy przeprowadzić bezpośrednio przed rozpoczęciem drukowania. Zmiana innych ustawień drukowania po skadrowaniu obrazów może wymagać ponownego ich skadrowania. canon/pl/C002/manual/html/screens/UG-08_s0770. png" alt=""/>

   Na ekranie ustawień drukowania wybierz [Kadrowanie].

   Ustaw rozmiar ramki przycinania, pozycję i format obrazu.

  • Zostanie wydrukowany obszar obrazu wewnątrz ramki kadrowania. Kształt ramki (format obrazu) można zmienić za pomocą opcji [Opcje papieru].
  • Zmiana rozmiaru ramki przycinania

   Użyj przycisku lub , aby zmienić rozmiar ramki kadrowania.

   Przesuwanie ramki kadrowania

   Użyj klawiszy , aby przesunąć ramkę w pionie lub w poziomie.

   Zmiana orientacji ramki kadrowania

   Naciskanie przycisku powoduje przełączanie pomiędzy pionową i poziomą orientacją ramki kadrowania.

   Naciśnij przycisk , aby wyjść z menu kadrowania.

  • Przycinany obszar obrazu można sprawdzić w lewym górnym rogu ekranu ustawień drukowania.
  • W przypadku niektórych drukarek przycinany obszar obrazu może nie być drukowany zgodnie z ustawieniem.
  • Im mniejsza ramka kadrowania, tym niższa rozdzielczość, z jaką drukowane są obrazy.
  • Uwaga

  • Sposób postępowania w przypadku błędów drukarki

  • Jeśli drukowanie nie zostało wznowione po usunięciu błędu drukarki (brak atramentu, brak papieru itp. ) i wybraniu pozycji [Dalej], skorzystaj z przycisków drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące kontynuowania drukowania można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
  • Komunikaty o błędach

  • W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania na ekranie aparatu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Po rozwiązaniu problemu wznów drukowanie. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.
  • Błąd papieru

  • Sprawdź, czy papier jest prawidłowo załadowany.
  • Błąd kasety z atram. /taśmą

  • Sprawdź poziom atramentu w drukarce i zbiornik na zużyty atrament.
  • Błąd urządzenia

  • Sprawdź, czy w drukarce wystąpiły inne błędy, niezwiązane z papierem i atramentem.
  • Błąd pliku

  • Wybranego obrazu nie można wydrukować. Obrazy wykonane przez inne aparaty lub edytowane za pomocą komputera mogą nie nadawać się do wydrukowania.
  • Canon MG3050 - hasło do drukarki aby połączyć się przez wifi

   Informacje ze strony internetowej Canon. Na ile aktualnie trudno powiedzieć.Hasło jest ustawione w chwili zakupu. Hasło jest numerem seryjnym drukarki. Numer seryjny drukarki jest podany na naklejce umieszczonej na drukarce. Składa się z 9 znaków alfanumerycznych (z czterech liter i następujących...

   Drukarki, ksero Początkujący 08 Gru 2018 15:57Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7578

  • Canon mp520 - połączenie bluetooth

   Po pierwsze, w menu MG5150 jest opcja z narzędziami:a w niej podmenu odpowiedzialne za konfigurację urządzenia:Jeśli moduł BT nie jest podłączony, w menu konfiguracji jest jedno miejsce wolne i nie da się przewijać:Jeśli moduł BT jest podłączony i poprawnie wykryty przez...

   07 Maj 2013 20:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2721

   SPP-Canon? Jak można skonfigurować i uruchomić drukarkę Canon LBP-460?

   Witam szanowne grono forumowiczow otoz na dzien dzisiejszy mam problem takowy i prosze o pomoc.Drukarka Canon LBP-460 / Komputer Qompaq presario i windows XP.Otoz w biosie brak konfiguracji portu LPT aby przelaczyc SPP dla Canona w wyniku czego drukarka nie rabatajet (na innym kompie z tym samym...

   Drukarki, ksero Profesjonalne 24 Mar 2005 00:10Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1476

   Instalacja stera do Canon BJ i455 pod Linuxem & Emulator

   Witam!Ta drukarka powinna chodzic na sterownikach z canona bjc 7000().wydaje mi się ze lepszym rozwiazaniem jest zainstalowanie paczki zwww. turboprint. de jest to pakiet w którym sa zawarte sterowniki do wszystkich nowych drukarek canona i na pewno bedzie dzialal lepiej niz ten do canona...

   12 Maj 2005 21:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1605

   Canon PIXMA MX892 - bezprzewodowy "kombajn" z technologią AirPrint

   Canon dodał ostatnio do swojej linii produktów PIXMA, nowe bezprzewodowe urządzenie wielofunkcyjne - model PIXMA MX892. Dodatkowo, drukarkę wyposażono w obsługę technologii bezprzewodowego wydruku Apple AirPrint. Nowa PIXMA Office dzięki łączności WiFi 802. 11n posiada możliwość łączenia się z innymi...

   Newsy 08 Mar 2012 15:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1863

   Szukam UPD dla Kyocera Taskalfa 3050ci, Canon IR2200 i Canon IR2525i.

   Cześć,mam problem odnośnie znalezienia uniwersalnego sterownika dla tych 3 drukarek ponieważ instaluje system zarządzanie wydrukiem.Kyocera wydruk kolor.Canon-y wydruk czarno-biały.Sprawdzałem kilka sterowników i najlepiej wypadł HP UPD PCL5 ale niestety w nim tez są problemy. Bez ingerowania...

   Drukarki, ksero Szukam 09 Paź 2015 07:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1110

   Canon iR 1024F - nie działa skaner

   WitamPotrzebuje pomocy w konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego Canon iR 1024F. Mianowicie po podłączeniu jej do USB w manadżerze urządzeń pojawiają mi się trzy nowe urządzenia:-iR1020\1024\1025 UFR II-iR1020\1024\1025 FAX-iR1020\1024\1025Dwa pierwsze urządzenia instaluje i drukowanie...

   05 Kwi 2010 17:18Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9955

   Canon REALiS WUX5000 i WUX5000 D - projektory instalacyjne typu LCOS

   Canon wprowadza do swojej oferty dwa nowe modele projektorów instalacyjnych typu LCOS, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. REALiS WUX5000 i WUX5000 D, wykorzystują technologię optyczną AISYS (Aspectual Illumination System) czwartej generacji, która ma za zadanie maksymalnie wykorzystać właściwości...

   03 Lut 2012 23:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 855

   Zakup drukarki 3w1 do 400 zł. Opinie o Canon MG5650

   W troszkę starszym Canonie MG6250 stosuję tusze od pewnego sprzedawcy, gdzie komplet 10 sztuk jest za ~22 zł (z wysyłką) i nie mam problemów z zapychaniem głowicy.Drukarki używam co dwa tygodnie, zawsze zaczynam od polecenia wydrukowania testu dysz.Wydrukowanie testu dysz bardzo ułatwia zauważenie...

   Drukarki, ksero Co kupić? 23 Sie 2015 19:25Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1905

   CANON MG3650 - instalacja sterowników i oprogramowania win 7/10 x64

   Według instrukcji wchodzę na stronę canon. com/ijsetup pobieram plik konfiguracyjny, który po uruchomieniu nie działa ani na laptopie z win 7 x64 ani na laptopie z win 10 x64. Odziwo działa na laptopie z windows xp OoO.Wyświetla się błąd identyczny tylko w jęz. polskim ->Uruchomiłem konto...

   06 Sty 2017 21:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1362

   Canon PIXMA TS3150 czy CANON Pixma MG3050?

   WitajcieZwracam się do Was z prośbą o ocenę tych drukarek w tytule - planuję zakupić jedną z nich, ale mam problem ze znalezieniem informacji o stosowaniu zamienników lub dolewaniu tuszu.Mój poprzedni sprzęt Epson SX230 był toporny w używaniu i każdy zamiennik nie działał (nawet 4x tej samej firmy),...

   30 Sty 2020 11:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2724

   jak uruchomić sorter E1/E2/E3 (np6085) w Canon NP 9085??

   Hallo!Uruchomiłem 9085 w standardowej konfiguracji.Finiszer odpaliłem po strasznych bólach, ale klient mnie już z nim wyrzucił, bo praca z tym finiszerem jest do d.. kitu.Zadając tryb 20 kopii z sortowaniem wyrzuca pierwsze 6 kompletów, maszyna staje i po wyjęciu kopii żąda wciśnięcia startu, po...

   23 Cze 2004 09:27Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 948

   Canon IR 2270 - error 744-3020 (service manual)

   Ja już sam nie wiem jak powinna byc poprawnie skonfigurowana kopiarka Canon ir2270 + print kontroler E2 + polski język.Z niezależnych żródeł (dealer Canon) dowiedziałem się że napewno do printa E2 potrzebne jest rozszerzenie pamięci 256MB ponieważ to co jest w standardzie nie wystarczy, trzeba do...

   25 Maj 2006 18:31Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 3514

   kamera canon MV800 jako kamera internetowa

   cześć, potrzebuję program aby kamere używać jako kamere internetową,kamera ta nie posiada złącza USB wię mam karte DV oraqz kabel do zgrywania filmów. Czy jest jakiś program aby użyć ją jako kamere do internetu. W skypie ją widzi ale jak dam "test kamery" to pisze żę zła konfiguracją. Proszę o jakiś...

   Komputery Hardware 30 Mar 2007 14:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 846

   Canon GP 405 problem z twardym dyskiem

   Witam,Problem polega na tym, że po uruchomieniu kopiarki i załadowaniu się systemu (język niemiecki), w menu drukarki wyświetla się komunikat Platte Voll - chyba w wolnym tłumaczeniu Dysk Pełny. Nie ma możliwości drukowania. W menu drukarki wolne miejsce na dysku pokazuje 0 MB. I teraz ciekawostka....

   26 Lip 2007 11:31Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1104

   canon ir2018 - problem z siecią

   A masz oryginalne sterowniki CANONA? Jeśli tak, to odpal setup i w trakcie instalacji jest etap "odkrywania" drukarki w sieci. Następnym krokiem jest zainstalowanie Color Network Scan Gear. Po zainstalowaniu w/w programu odpalasz go i również wyszukujesz w sieci urządzenia Canona zdolne do skanowania...

   Drukarki, ksero Regeneracja 27 Cze 2008 21:08Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6753

   WL-500gP i drukarka Canon iP4300

   Zainstalowałem WL-500gP v2 (v1 już niedostępne) w celu współdzielenia Blueconnect (Huawei E160 i to działa), oraz współdzielenia drukarki (Canon iP4300).Zainstalowany koppel 1. 71, drukarka w Status&Log/Status/Printer jest widziana jako Canon iP4300, On-line.W PC (oczywiście zainstalowane sterowniki,...

   Sieci Początkujący 11 Lis 2009 22:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 924

   Canon ir3100c nie drukuje z komputera

   jak nacisniesz przycisk 123 i wejdziesz w konfiguracje kopiarki to na drugiej stronie bedziesz mial zastawienie min jakie sterowniki maszyna obsluguje. Do wyboru masz PS, PCL i UFR, zadny inny nie ma prawa tam byc. Jak juz odczytasz jaki sterownik maszyna obsluguje to wtedy sciagnij sobie go...

   09 Mar 2010 13:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3571

   Canon IR2018 instalacja w sieci

   konfiguracja portów pomogła tylko na jednym kompie z systemem win XP profesional a na drugim z win 7 cały czas jest ten sam problem i po konfiguracji portów

   29 Lis 2013 14:40Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 15456

   Bizhub C350 + IC 401 konfiguracja skanowania na e-mail

   A próbowałeś przez fiery remote scan.Z tego co pamiętam to chyba ten programik miał możliwość skanu do emaila[url=]Tutaj masz link. Wprawdzie ze strony canona ale działa:)To nie to samo co bezpośrednio z maszyny ale może wystarczy

   08 Cze 2010 21:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2953

   Canon IRC3220N Polski język, Service manual

   Cześć, dzięki za odpowiedź. Podeślij mi jak możesz te pliki. Generalnie razem z canonem mam taki coś w rodzaju pen-drive, z tego co zauważyłem jest on przypisany do jednej konkretnej maszyny po numerze seryjnym. Z tego co wyczytałem do tej pory wchodząc w menu serwisowe i odpowiedniej konfiguracji...

   20 Paź 2010 18:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1367

   kserowanie dwustronne - Canon iR2016J

   Koledzy i koleżanki! Co wy tu wypisujecie! To czy na tej kserokopiarce można kserować dwustronnie (automatycznie nie ręcznie) zależy tylko i wyłącznie od konfiguracji (opcji) tego urządzenia. Ta kserokopiarka może być rozbudowana o DADF (Automatyczny Dwustronny Podajnik Dokumentów), duplex, 3 dodatkowe...

   25 Mar 2011 10:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3421

   Canon iR1024F, Windows 8, USB, nie działa skaner

   Potrzebuje pomocy w konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego Canon iR1024F. Mianowicie po podłączeniu do USB w menadżerze urządzeń pojawiają mi się trzy nowe urządzenia:Dwa pierwsze urządzenia instaluje i drukowanie działa...

   14 Kwi 2013 14:59Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3081

   Canon GP285 - ustawienia sieci LAN

   Mam problem z wejściem do menu kserokopiarki aby ustawić wydruk po sieci LAN.Wcześniej udało mi się poprzez naciśnięcie na kserokopiarce przycisku SYSTEM - FUNKCJE - RESET SERWERA następnie wyłączyłem ksero i po włączeniu wyskoczyły mi ustawienia. Od tamtej pory mam problem, powtórzenie tej...

   02 Paź 2013 18:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 975

   Canon MX 850 - nie działa w sieci LAN

   Od kilku lat posiadam drukarkę Canon MX 850. Podłączona była do routera przez złącze sieciowe. Wszystkie komputery w sieci mogły drukować bez problemów. Jakiś czas temu uszkodzeniu uległ router. Wymieniłem go na nowy ale od tej pory drukarka nie widzi sieci ( nie pobiera IP) pomimo resetowania...

   23 Lis 2013 20:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1428

   canon - aplikacja canon camera connect

   W tej aplikacji aparat trzeba ustawić jako AP i łączyć się z nim bezpośrednio a nie tak jak w przypadku EOS Remote gdzie aparat łączy się z fonem przez sieć wifi.Tylko dziwne że nie działa zdalne sterowanie a działa przeglądanie. Testowałem tą aplikację w konfiguracji iphone +70D i wszystko śmigało.Ale...

   Aparaty Fotograficzne Serwis 02 Maj 2017 02:36Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2241

   Win MILLENIUM + program DOSowy + CANON LBP 660

   Hm.... HP robi drukarki na enginie Canona, a w HP jest programik do konfiguracji m. in strony kodowej przy wydrukach z DOS-a. Nazywa się on RCP (Remote Control Printer) i za pomocą komend PJL konfiguruje różniste ustawienia, ale podejrzewam że w tym przypadku się to nie sprawdzi... :(

   30 Sie 2004 10:53Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1347

   Canon LBP- 660 drukuje czyste kartki

   Drukarka laserowa canon LBP-660(coś jak HP 5L HP 6L), kupiona jako uszkodzona, drukuje czystą kartkę. Stronę testową drukuje poprawnie(poziome linie). Sterowniki oryginalne ze strony producenta, jest komunikacja z komputerem. Port lpt napewno ok. na innej drukarce(atramentowej) drukowanie poprawne, próbowałem...

   26 Mar 2007 13:57Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3385

   Canon CP 660 - Wejście w serwis

   Mam pytanie może dla większości kolegów prozaiczne lecz dla mnie stanowiące problem ze względu na fakt że do teraz zajmowałam sie jedynie Ricohem.A mianowicie jak wejść w serwis w kserokopiarce Canon CP 660 ( w konfiguracji drukarka+scaner)Gdzieś na forum przeczytałam że jest to kombinacja: *28*...

   11 Wrz 2006 17:53Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1131

   Aparat Canon PowerShot A410 poziome białe linie na zdjęciach

   Witam. Posiadam ten model aparatu od 2 lat. ostatnio pojawił sie w nim problem:Aparat działał przez 2 lata bez problemu, wszystko było ok. Wielokrotnie jednak spadał na ziemię, z wysokości, jednak nigdy nie było żadnych problemów z działaniem.Wczoraj, robiąc zdjęcia, włączyłem zoom, (3, 6x). nagle,...

   Inne Serwis 16 Lis 2007 22:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 3354

   canon irc624 drukuje puste kartki

   Witam, chciałem poszukać takiego problemu ale szukaczka nie działa;(MAm canona irc624, jako kopiarka działa wszystki idealnie jednak jako drukarka już nie, nawet jak dam jej zadanie wydrukowania konfiguracji to zaczyna wyrzucać czyste kartki, tak samo jak puszczę z kompa. Co się z nią dzieje? Proszę...

   01 Mar 2008 13:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2846

   drukarka Canon ip1500 nie drukuje

   Drukarka Canon ip1500 nie drukuje w każdej konfiguracji. Można wydrukować emailarównież tekst z notatnika natomiast w Word pojawia się komunikat-drukarka nie odpowiada.

   26 Lut 2010 10:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2742

   Canon ir c2880i - poglad dokumentow wydrukowanych- jak?

   Witam serdecznie.Posiadam drukarke canon ir c 2880i w mojej firmie.Pracownicy często drukują rzeczy nie związane z pracą.. lub rzeczy naprawde nie potrzebne.Wiem ze moja drukarka ma dysk twardy.Zatem czy da się ustawić, aby wszystkie drukowane dokumnety zapisywały się na dysku, abym jako administrator...

   11 Lip 2010 00:23Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1077

   Canon BJC250 - przejściówka LPT -> USB - długo drukuje

   Mam starą, ale jarą drukareczkę Canon BJC 250, podłączaną do LPT. Niestety przy ostatniej zmianie komputera nie zauważyłam, że nowa płyta nie posiada takowego portu (tylko COM i USB). Przeczytałam wszystko, co mi się udało znaleźć na temat pt. "jak podłączyć LPT na USB" i zdecydowałam się na kabelek...

   12 Sty 2011 21:39Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1940

   urządzenie wielofunkcyjne canon imagerunner 1133 działanie w sieci

   Witam. Nie wiem, czy piszę w dobrym dziale, jeśli w złym to moderatora proszę o przeniesienie do właściwego, jednak jak sądzę - problem jest w ustawieniach gdzieś w sieci.W miejscu gdzie pracuję, dostaliśmy urządzenie wielofunkcyjne canon imagerunner 1133. Drukarka ma porty usb, LAN, a także ma możliwość...

   Hardware, Software, naprawa urządzeń sieciowych 18 Sty 2012 14:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3944

   Canon IR5000 zmiana adresu IP

   Witam, mam taki problem - chcę zmienić adres IP w ww urządzeniu, do tej pory pracowało podłączone krosem RJ45 do komputera, teraz komputer został wpięty do sieci, dołożyłem drugą kartę sieciową ale niestety komputer dostaje z DHCP adres z puli takiej jak ma ustawione urządzenie (192. 168. 1. x, statycznie)...

   11 Sty 2012 15:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1400

   Canon IR2200i - Podłączenie poprzez switch do komputera

   Tak jak w temacie, potrzebuje podłączyć drukarkę Canon IR2200i poprzez Switch PLANET SW-801 do komputera.Proszę o dokładną instrukcję, jak, co, gdzie wpisać.Jakie sterowniki pobrać, jakie IP, Maske, Brame wpisać na komputerze, a jakie w xero. I te inne konfiguracje.Z góry Wam bardzo, bardzo,...

   27 Sty 2012 17:15Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1470

   Canon MP550 i printserver współpraca

   Chcę podłączyć drukarkę Canon mp550 do sieci w domu. chciałem się dowiedzieć czy ta drukarka w ogóle współpracuje z printserverem. Czy ktoś robił/ ma taką konfigurację? Planuję kupno routera wifi z printserverem. A może lepsze będzie oddzielne urządzenie PS?Proszę o podpowiedźPozdrawiam

   15 Mar 2013 10:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1263

   Canon iR2016 - zaczyna kręcić przy wydruku ale nie drukuje

   Dodałem drukarkę w systemie po IP, drukarka nie działa poprawnie tzn. puszczam stronę do wydruku i zaczyna się kręcić ale po chwili kończy z zadań zadanie znika ale strony nie ma?kopiowanie na Canon iR2016 działa bezproblemowo.w czym może być problem czy w konfiguracji urządzenia czy raczej uszkodzenie...

   01 Sie 2013 07:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1101

   Canon iP4500 - wydruk testu niepełny

   W temacieI jeszcze jeden taki przypadek z naszego forum:Drukarka iP4500 posiada dwa czarne, niezależne tusze – większy, dedykowany do drukowania na zwykłym papierze (i kopertach) oraz mniejszy, przeznaczony do drukowania ładnego czarnego na zdjęciach. Przy pewnej kombinacji...

   19 Paź 2013 18:28Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4239

   Canon Mg5350 - pozostawienie drukarki na dłuższy okres spowoduje zaschniecie?

   Ok, więc po miesiącu użytkowania mam pierwszy problem z drukarką. Nie chciałem rozpoczynać nowego tematu.Otóż drukarka przestała działać na wifi mimo poprawnej konfiguracji-hasła-zabezpieczeń-niewid... przez komputer-niewidoczna przez telefon-działa tylko pod kablem usbPodczas próby naprawienia...

   28 Mar 2015 13:42Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 6867

   Canon 450D 1000D - Karta niesformatowana, nie działa format.

   no cóż, aktualnie dostałem w swoje łapki canona 1000D z uszkodzoną płytą główną.Podmieniłem czytnik kart, nic się nie zmieniło.Więc przełożyłem całą płytę główną, matryce, tył z wyświetlaczem oraz górną pokrywę z lampą z 450D do korpusu 1000D.Ruszył i już się nie zawieszał przy formatowaniu, ale...

   24 Maj 2014 22:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2433

   Canon LBP5050n - Błąd karty sieciewej przy wydrukach WiFi

   No i widzisz:DWszystko było by dobrze;)Router ADSL ma działać w trybie normalnego AP (i laptop ma być z nim połączony przez WiFi).Router nr 2 ustawiasz w tryb Client i przez (site survery) łączysz go z routerem nr 1.Jak dla mnie to router nr 2 w tej sieci W CALE nie jest potrzebny;), chyba...

   10 Lis 2014 07:11Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 1482

   Canon ix4000 - trzeszczy mechanizm czyszczacy głowicę

   W iX4000 jest głowica QY6-0064 (konfiguracja taka jak w QY6-0042) i to ma 3 kolory barwnikowe (CMY).W iP4000 jest głowica QY6-0049 i to ma 4 kolory barwnikowe (CMY+Bk).Nawet jeśli mechanizm wygląda na identyczny, to będziesz musiał sprawdzić zgodność okablowania - Canon lubi "wymuszone niekompatybilności"...

   03 Kwi 2015 11:50Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 933

   Drukarka Canon LBP5050 przez HUB

   Witam.Problemem jest wydruk na drukarce Canon LBP5050.Jest to drukarka mogąca pracować po USB. I tak ją wykorzystuję z komputerem stacjonarnym.Ale z innych urządzeń drukowałem przez sieć.Drukarka była podłączona przez port RJ do APeka w trybie klient i w ten sposób była widoczna w sieci po...

   14 Lip 2017 12:25Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 900

   Canon ip7250 - Błędy połączenia z drukarki sieciowej z Huawei E5573

   Witam serdecznie, mam dylemat dot. połączenia bezprzewodowego drukarki Canon ip7250 z routerem kieszonkowym Huawei E5573 od Plusa. Instalacja i konfiguracja przebiegła automatycznie, wg instrukcji. Głównie występują problemy z połączeniem - status offline i zrywanie połączenia, czy wydruk - czasem wychodzi...

   05 Kwi 2019 14:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 303

   Canon G3411 - Tragiczna jakość wydruku

   Zakupiłem dziś drukarkę Canon G3411, gdy ją skonfigurowałem i chciałem wydrukować fakturę, to moim oczom ukazał się dramat... Druk to totalne pixele, przybliżony jakiś, ucięty. Dodam, że wydruk testowy przeprowadzony przez kreator konfiguracji jest rewelacyjny, natomiast problem się pojawia, gdy chce...

   08 Mar 2020 00:53Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 597

   Canon MG5700 - wybrana opcja czarno-biała a drukuje w kolorze niebieskim

   Jeżeli dzieje się to tylko z jednego komputera:Usuń wszystkie sterowniki do drukarki, uprzednio ją odłączając od komputera i sieci.Wyłącz drukarkę.Zresetuj komputer.Ściągnij najnowsze sterowniki do Twojego modelu drukarki.Zainstaluj, włącz/podłącz drukarkę jak instalator poprosi o to....

   05 Mar 2021 17:44Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 606

   Canon pixma g3411 - brak połączenia wifi i przez kabel

   Odkąd Pani z serwisu podzieliła sieć internetową na dwa kanały drukarka canon pixma g3411 nie chce się połączyć z internetem. Kilka razy już próbowałam według instrukcji skonfigurować sieć wifi z drukarką i za każdym razem wyskakuje błąd E-3-2. Jak podłącze drukarkę przez kabel, to wyświetla mi się,...

   28 Sie 2022 13:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 162

   Nie mogę wejść na router black box bb54g v2 (Konfiguracja)

   Jednak mam problemPonieważ jak wpinam głowne łacze internetowe w wejście WAN to internet nie działaTylko jak wepne je w wyjścia LAN to działa poprawnie jednak ogranicza mnie to tylko do 3 wyjśćwcześniej miałem wpięte w WAN i działało na 4 Wyjściach LANorientuje się ktoś gdzie mogę to przestawićhm??...

   06 Maj 2010 13:56Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 14645

   Zdalna konfiguracja drukarki WiFi poprzez WCN z pendrive

   Jak dodać drukarkę bezprzewodową do sieci poprzez ustawienia WCN? Jak tworzy się WCN na Windows 7? Znalazłem jedynie instrukcję do Visty. W siódemce za chiny nie mogę dojść, gdzie trzeba wejść, by te ustawienia zapisały się na pendrive i żeby później drukarka mogła dzięki tym ustawieniom się...

   Sieci WiFi 01 Lip 2016 08:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1686

   canon bjc-240 błędnie wykrywa cardidge

   Drukarka rozpoznaje rodzaj atramentu po konfiguracjiczterech styków na głowicy (widok w załączniku).Możesz mieć uszkodzaną głowicę lub brudne styki wgłowicy. Albo uszkodzoną (lub zabrudzoną) tasiemkęłączącą karetkę z płytką kontrolera. Jest jeszcze możliwość,że cartridge nie jest właściwie...

   04 Kwi 2004 12:43Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1023

   sterowniki do skanera Canona,?...

   Zadna opcja nie dziala nawet "ostatnio dobra konfiguracja" sprubuj z trybu awaryjnego moze sie podniesie powinien pominac wszystkie sterowniki i zaladowac goly system.

   Software serwis 23 Lip 2005 20:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 912

   nie mogę zainstalować drukarki canon pixma ip1000

   Sprobuj tak: Wejdz w narzedzie konfiguracji systemu XP, czyli wlacz start, potem "uruchom" i wpisz "msconfig" --> zakladka uslugi a potem wyszukaj "bufor wydruku" i go wlacz. Moze zadziala. pozdro

   09 Lis 2006 15:40Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6793

   DADF canon IR 2270

   Procedura instalacji i konfiguracji DADF-N1 jest opisana w instrukcji instalacji tegoż podzespołu na stronie 8-9.machinaPS Nikt co prawda tego nie czyta a warto.

   19 Gru 2006 19:50Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1823

   IrDA w Canon PIXMA MP510. Wysyłanie danych do innych urządzeń.

   do drukowania bezpośrednio z telefonu nie jest chyba potrzebny nawet komputer - to kwestia konfiguracji urządzeniaDodano po 2opis powinien być w instrukcji obsługi

   19 Kwi 2007 13:13Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1672

   Canon GP 605 - jezyk polski + sst

   thoth(at)o2. plw razie czego prosilbym takze o SSt 3. 01,bo mam problem z konfiguracja 3. 11.i pare wskazowek dot. zmiany jezyka, tak jakby mialbyc jakis trick:)Dziekuje serdecznie:D

   23 Mar 2007 11:48Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2415

   Canon PowerShot A530 jako kamera internetowa?

   Z tego co wiem to aparat ten posiada jedynie transmisję danych PTP czyli Picture Transfer Protocol. Czyli tylko wymiana plikow. Możesz poszukać w konfiguracji opcji zmiany parametru PTP na MTP(chyba, niepamiętam bo kiedyś miałem powershota s45 i on mial taką funkcję i działał jako kamerka)Protokół...

   19 Maj 2007 12:51Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4223

   Canon MP450 - program serwisowy i sposób drukowania.

   Proszę.Konfiguracja:Efekt:Po... wybrać oba zasobniki.Fakt, posiadam słaby tusz, na droższy na razie mnie nie stać.Po prostu "czarny" powstający z 3 kolorów daje odcień niebieskości.tak nie powinno być, drukarka powinna korzystać z obu zasobników.Może da się to zmienić programem...

   18 Cze 2007 20:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1095

   Problem z hasłem admina Canon ir 3300

   hasło znajdziesz w instrukcji operatorskiej dotyczącej konfiguracji usług skanowaniapozdr

   19 Lut 2011 16:47Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2892

   Canon IR 2230, Duplex - nie działa

   - czy tak sie stalo po wrzuceniu nowego softu/jaka wersja? /- jaka jest konfiguracja urzadzenia czy ma DADF, druk, finisher itppiszesz ze wyrzuca kartkę na zewnątrz i nie wraca/ czyli normalnie do srodka? nie na polke "C"Przypadek bardzo dziwny mam troche tego typu maszyn pod...

   25 Lis 2007 18:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1401

   kserokopiarka Canon ir2018 instrukcja

   Ostatnio zakupiłem kserokopiarkę j/w ale.... niestety nie ma instrukcji obsługi w j. polskim a chciałbym troszkę zmodyfikować konfiguracjębo z tego co się dowiedziałem to ona ma szereg możliwości.Bardzo proszę o link do instrukcji (w języku polskim)jeżeli owa taka istnieje:DPozdrawiam i...

   20 Lut 2008 08:02Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 11545

   Canon IRC 2620n - problem ze skanowaniem >>>

   Mam problem ze skanowaniem do komputera.Zainstalowany Color ScanGear 2. 21, wyszukuje skaner następnie z poziomu aplikacji otwiera się okno do konfiguracji skanera i dalej nic.Kopiarka w tym momencie przełaczona w online.W chwili kliknięcia na skan pojawia się na panelu sterowania informacja...

   21 Sty 2008 01:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1146

   Canon GP285 i finisher C1

   OK. W opcji po sieci (automatyczna konfiguracja) kopiarka podaje ze ma podlaczony ubozszy finisher. Jesli wybiore manualnie finisher C1 to nie moge wybrac na ktora tace podawac kopie (dolne tace sa na szaro bez mozliwosci zaznaczenia).

   29 Lut 2008 15:49Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 1547

   Skanowanie Canon iR2018

   Posiadam jak w/w ksero i mam problem dotyczący skanowania, otóż zależałoby mi zeskanowanie dokumentu np. do PDF ze skanera. Dodam że ksero jest podłączone pod port usb. W momencie przełączenia z COPY na SCAN ksero nie reaguje na żadne polecenie:-( System skanera nie widzi. Czy jest w ogóle taka...

   06 Lis 2009 21:40Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 14561

   Canon GP225 i praca w sieci

   Mam taką maszyne sprowadzoną z Niemiec z kaertą sieciową i LPT do konfiguracji. Język to juz nie lada wyzwanie ale... Doszedłem do tego jak wejść w ustawienia i wstepnie właczyłęm opcje Aktywacji Drukowania Windows. Ale kopiarka nadal nie drukuje poprzez LPT. W całej sieci mamy DHCP więc w kopiarce...

   21 Mar 2014 17:19Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1460

   Canon IR 2018 problem ze skanerem

   W tym urządzeniu skaner jest tylko sieciowy (przez USB tylko działa drukarka), a co do konfiguracji to trzeba zainstalować, później uruchomić Scangear- wyszukać skaner. Uruchomić jakiś program graficzny inp. "pozyskaj" i uruchomi się okno konfiguracji skanera. Dalej to już dojdziecie.

   20 Sie 2008 12:42Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4639

   Kserokopiarka Canon GP215 - możliwość drukowania przez LAN

   Przypadło mi w firmie użytkowanie tego modelu.Chciałbym także mieć możliwość drukowania na tej maszynie z komputerów wpiętych do sieci.Problem polega na tym, że w zachowanej instrukcji do tego modelu ani słowem nie wspomniano o sposobie konfiguracji czy to samej maszyny czy komputerów...

   16 Sty 2009 09:38Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2193

   Canon IR2200 Drukowanie na hasło

   Z tego co pamiętam to najpierw musisz uruchomić kody ID w kopiarce.Kopiarka jest w sieci czy podłączona lokalnie?PS.W samym sterowniku w Domyślnych ustawieniach drukowania->Ustawienia Strony-> Metoda druku - wybierz ZabezpieczoneDrukowanie, pojawi się obok ikona do wprowadzenia hasła. Niejestem...

   19 Lut 2009 10:58Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1766

   Canon MP160 jako drukarka sieciowa???

   Czy ktoś używał print servera firmy EDIMAX PS-1216U do drukarek GDI i LPR? Jak wygląda konfiguracja takiego sprzęt? Jak to się sprawdza w działaniu? Jak ktoś ma jakieś doświadczenie z tym sprzętem niech pisze. 25 Mar 2009 12:25Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1768

   Udostępnianie drukarki Canon Pixma MP150

   Więc doprowadź najpierw do porządku działanie sieci MS-Network, tak żeby komputery "się widziały" w otoczeniu sieciowym (moich miejscach sieciowych) i mogły sobie udostępniać pliki. Zwróć uwagę na konfigurację firewalli/pakietów Internet Security.

   03 Cze 2009 12:23Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1868

   CANON IR 3100CN-rozmazany druk

   Witam i proszę o pomoc w lokalizacji usterki. Kopiarka robi pionowe rozmycie druku. Jest po konserwacji. Przebieg to 108 tys. kopii. Załączam skan wydruku strony konfiguracji.Widoczne rozmycie druku wystepuje na kopiach/wydrukach w różnych miejscach i nie na każdej kopii. Czasem trafiają się dwa delikatne...

   30 Paź 2009 17:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2280

   Canon iR 2220i - kompletna instrukcja.

   Muszę skonfigurować pracę w sieci, automatyczny 'fax to mail', 'mail to fax' i inne duperele. Poza tym chętnie zapoznam się z resztą dostępnej konfiguracji. Czy ktoś może pomóc? Czy 'fax to mail' i 'mail to fax' są obsługiwane przez tą kopiarkę i jej sterowniki? Da się to uruchomić?Pozdrawiam, Tomek.

   08 Gru 2009 00:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1277

   Drukarka Canon - nie drukuje

   Może coś jest nie tak z konfiguracją kontrolera USB w tym komputerze? Jeśli to możliwe, sugerowałbym podłączenie, zainstalowanie i sprawdzenie działania innej drukarki pod USB.

   10 Maj 2010 16:09Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 26541

   Canon IP 1000 drukuje stronę do połowy

   Dostałem info od drukarki, że pampers jest napełniony. Konfiguracja klawiszy pomogła, ale teraz mi drukuje kartki do połowy. od połowy jest tekst ale z białymi smugami.co mogę zrobić? czyszczenie nie wchodzi w grę, bo wywala monit, że drukarka jest offline

   08 Cze 2010 20:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1637

   Canon i-sensys 4660PL jak zmusić by drukowała 20 str/min

   Jeśli masz ustawioną na minimalną jakość to raczej nie ma szans. W opisie jest zawarta maksymalna prędkość uzyskana w warunkach laboratoryjnych, przy max kilku (chyba 2) procentach pokrycia strony. Możesz poszukać jeszcze w ustawieniach drukowania, w sterowniku raczej nie będzie już możliwości konfiguracji...

   24 Cze 2010 23:01Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 924

   Canon MP 640 komputer jej nie widzi przez DHCP

   ========================================... Information===========================... Info.---------------------------------................... : 2010/Sep/17 12:39:41(02)Model.............

   17 Wrz 2010 11:41Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 3628

   canon pixma mp240 nie widzi tuszu po napełnieniu

   Ta drukarka chodzi na tuszach PG-512 i CL-513 to są kardridże ze zintegrowaną głowicą jak w HP czyli moja rada o fabrycznie nowych tuszach:D... Czyli prawdopodobnie są uszkodzone..cytat z instrukcji obsługi:Urządzenie jest wyposażone w czujnik poziomu atramentu, umożliwiający określenie pozostałegopoziomu...

   23 Lis 2010 22:35Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 15845

   CANON IR2520 - nie działa skanowanie pod Win7

   Po pierwsze nie wiem, czy dobrze wiesz co chcesz w tym urządzeniu osiągnąć. Wejdź sobie np. na] na zakładkę oferta i kopiarkę iR 2520, gdzie znajduje się pełny opis możliwości urządzenia.Na tej stronie napisane jest wyraźnie, że iR 2520 ma kolorowy skaner sieciowy.Postępowanie:Uruchamiamy....

   01 Cze 2011 15:38Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 17897

   Canon iR2018 - nie drukuje dwustronnie sieciowo

   Jeśli chodzi o pcl, to nie działał, bo to urządzenie ma PCL tylko w dodatkowo płatnej opcji (cena powala). Natomiast jeśli chodzi o wydruk dwustronny, to najpierw trzeba ustawić w sterowniku, że taka opcja (duplex) jest zainstalowana (nie ma jej w standardzie)). Robi sie to w zakładce bodajże konfiguracja...

   12 Lis 2011 20:45Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3839

   Canon LBP 5000 przesuwa kolor czarny

   A jak wygląda raport stanu materiałów lub konfiguracji, czy przesunięcie jest tylko w poziomie czy również w pionie? 28 Mar 2012 11:00Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2684

   Jak skonfigurować wysyłanie email Canon IR 2020i

   Witam!!!Jak w temacie jak skonfigurować wysyłanie email, ftp, smb z kopiarki Canon IR2020i.Odnośnie emailUtworzyłem kontoPróbowałem konfigurować na różne sposoby ale niestety nie wysyła.Pomoże ktoś przy konfiguracji

   22 Lis 2012 15:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2262

   Canon MG 3100 - laptop nie wykrywa urządzenia

   IP różnią się o jeden, drukarka ma większe (gdzieś tu na forum był temat, w którym ktoś doradzał taką konfigurację).Wyświetlenie czegokolwiek na drukarce jest raczej trudne, bo ma tylko mikroekran z ilością stron do wydrukowania. Port TCP/IP utworzyłam i chyba w pewnym stopniu zadziałało (wcześniej...

   05 Maj 2013 20:43Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2745

   Podłączenie drukarki Canon LBP5050n przez WiFi

   Zdaje się, że sam trochę doszedłem i widzę błędy...Ale od początku.Zestaw urządzeń.1-Router ADSL2-Laptop3-Komp stacjonarny z dostępem do drukarki Canon po kablu4-Powyższa drukarka Canon z portem sieciowym RJRouter dostarcza net-do kompa stacjonarnego po kablu, do laptopa po WiFi.Laptop...

   24 Gru 2012 23:55Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2385

   Canon iR 3025n - skanowanie do email - błąd 752

   Koledzy mam problem jak w temacie. Wydaje mi się, że próbowałem wszystkiego. Konfiguracja w załącznikach.

   21 Maj 2013 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3762

   Canon Pixma MG5150 - Potrzebny Service Manual

   Mam SM do MG5220 /MG5250 na rynek USA/ - niestety zawiera informacje dotyczące naprawy bez "cukierków" typu ilość zużywanego tuszu - oraz do MP560 - oba modele są bardzo podobne do MG5150.Znalazłem też pełny SM dla iP5300 - bezpośredniego protoplasty dla urządzeń na tusze typu 520/521 i 525/526....

   13 Lut 2016 18:33Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 5157

   Canon PIXMA MP240 -nie można ukończyć pracy kreatora instalacji skanera.

   A skanowanie przez program IrfanView (lub inny obsługujący standard TWAIN /coś innego niż WIA/) działa poprawnie?W IrfanView skanowanie i jego konfiguracja jest w "File"->/przedostatnia grupa od dołu (nad "Exit")/.

   12 Lip 2013 20:38Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1596

   Drukarka Canon ip4950 nie drukuje na czarno

   porzuć skan lub zdjęcie testu dysz. Odradzam drukowanie bez któregokolwiek z tuszów, szkoda (bardzo drogiej) głowicy, a zamienniki z czipem do tej drukarki tanie - 5 zł/szt.Czy możesz powiedzieć z jakimi ustawieniami zwykle drukujesz (możesz zrobić zrzut ekranu z opcjami wydruku zaznaczonymi...

   18 Lip 2013 14:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1968

   Urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-J315W czy Canon PIXMA MG5350

   Sam kupiłem Brother DCP-J315W jakiś czas temu, jest w porządku użytkuje ją od kilku miesięcy i nie ma żadnego problemu z zamiennikami, na razie kupiłem zamienniki active jet i już wydrukowała z 300stron na nich i nic sie nie dzieje. Wyższy model czyli Brother DCP-J525W rożni się tylko że ma dotykowy...

   10 Wrz 2013 23:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5292

   Canon iR2520i - Skanowanie e-mail oraz smb

   Witam, najprościej zrobić to przez przeglądarkę wpisując adres IP na pasku adresu. Do skanowania na email kopiarka musi mieć swój adres mailowy spod którego będzie wysyłać te maile. Konfiguracja chyba w opcjach wysyłania - wpisujemy adres email kopiarki i adres serwera poczty wychodzącej, trzeba zwrócić...

   13 Lis 2013 17:48Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5310

   Canon PIXMA mp 630 wyswielta mi blad B200

   OK,już widzę co je grane:)Tak się składa, że nie jestem w potrzebie - MG5150 działa od dwóch lat bez większych niespodzianek. Po prostu było wiele takich uszkodzonych drukarek z błędem B200 i diagnoza zawsze była podobna...A teraz coś się rozjaśniło. Tak się składa, że drukarka iP5300 ma bardzo...

   31 Sty 2022 21:39Odpowiedzi: 73 Wyświetleń: 83865

   Drukarka Canon PIXMA iP 4500 - Uszkodzenie elektroniki a port USB komputera

   Tak - zmiana zasilacza powinna pomóc.Ale w celu znalezienia odpowiedniej mocy zasilacza dla tego konkretnego komputera lepiej wybadać się w dziale [url=]Komputery Co kupić? - trzeba będzie podać pełną konfigurację komputera, aby można było oszacować obciążenie zasilacza.

   18 Lis 2013 14:26Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2637

   Kasowanie błędu pochłaniacza atramentu Canon IP4950.

   Działa w podanej przez Ciebie konfiguracji. Dzięki!Teraz jedynie czyszczenie głowic i drukarka wraca do żywych.Jeszcze raz dzięki!

   15 Sty 2014 19:43Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 9573

   Canon MP640 - oddzielenie skanera od drukarki

   Po problemach z głowicą rozbebeszyłem zupełnie drukarkę, chcąc podziękować za funkcję drukowania. Chciałbym zostawić sobie tylko skaner. Pomyślałem o odchudzeniu sprzetu o wszystko co z drukarką związane - w końcu skaner to tylko płaska, stosunkowo nie gruba pokrywa + płyta główna.Po serii niepowodzeń...

   30 Sty 2014 23:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1263

   Canon MG3550 - Brak połączenia sprzętu bezprzewodowo

   Witam, na wstępie chciałem zaznaczyć że jestem zielony jeśli chodzi o sprawy związane z komputerem. Mam problem z konfiguracją urządzenia wielofunkcyjnego Canon MG3550. A dokładnie chodzi o to że mimo iż postępuje zgodnie z instrukcją instalacji mój komputer nie wykrywa drukarki przez co zakończenie...

   24 Cze 2014 21:54Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4461

   Canon IR-2870, zacięcia papieru miedzy utrwalaniem a wyjściem z sortera.

   Tak usterka a właściwie usterki zostały wykryte i naprawione. Po kolei: wymieniłem wałek czyszczący w utrwalaniu bo wtarł się jeden czop i uszkodził łożysko w zasadzie wtedy prawie ustąpiło zacinanie oraz rozmontowałem wszystkie prowadnice od finishera wyczyściłem je a jedną wyprostowałem i od tego momentu...

   20 Maj 2014 07:16Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1806

   Canon iR2270 - Jak wysyłać email przez port 465

   Mam problem z iR2270. Wysyłanie email przez port 25 i 587 (zmiana portu w SM) działa poprawnie. Niestety nie mogę zmusić maszyny do działania na porcie 465. Próbowałem włączać w ustawieniach email SSL-a ale też bez skutku. Maszyna próbuje nawiązać połączenie w nieskończoność, nie przerywa po...

   25 Sie 2014 21:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1098

   Canon Pixma ip3000 - Nie drukuje na czarno

   Nie wiem, czy uda Ci się uruchomić drukowanie z PGBK, ale jeśli nic nie zrobisz, to z dużym prawdopodobieństwem upalisz (pod)głowicę PGBK i będziesz miał bezużyteczną drukarkę.Jeśli zakleisz styki tak jak na obrazku, to nic się zmieni w drukowaniu (nadal nie będzie PGBK), ale też nie upalisz głowicy...

   22 Lis 2014 19:50Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 12333

   Canon pixma MG4250 - Nie wykrywanie drukarki podłączonej do wifi.

   Podstawowa sprawa, czy drukarce zostaje przydzielony adres sieciowy przez router?Z komputera (na którym chcesz zainstalować drukarkę) logujesz się przez panel administracyjny routera i sprawdzasz, czy drukarka ma przydzielony adres w sieci (MAC drukarki powinien być wtedy na liście urządzeń).Możesz...

   31 Gru 2014 20:09Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4731

   Canon MP 640 - brak połaczenia wi fi

   jeśli sprawa jest nadal aktualna, to najprościej będzie ponownie zainstalować sterownik i wybrać opcję połączenie WiFi ale z opcją konfiguracji przez USB (tylko podczas instalacji).Później będzie działać już bez kabla USB.Ta drukarka może też pracować przez przewodowy LAN, trzeba to wybrać...

   11 Lut 2015 17:27Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 621

   Podłączenie Canon MF-6140DN --> laptop, - WiFi.

   Dodam tylko na koniec, że tak samo warto postąpić (ta sama droga przyznawania IP) z każdym sprzętem w domu, który podłączymy do naszej sieci LAN (tv, player, konsola... ) i nie ma znaczenia, czy łączenie będzie kablowe, czy tylko wifi - znacznie łatwiej się potem w tym "połapać", łatwiej zarządzać, ba,...

   17 Mar 2016 20:00Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1509

   Canon i-Sensys MFP 8350 - Cały czas drukuje dwustronnie

   Poszukaj w sterowniku / konfiguracji drukarki opcji "papier firmowy" - może zmiana ustawień tej opcji rozwiąże problem?

   31 Sie 2015 17:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 906

   CANON Pixma MG4250 - Nie mogę wydrukować przez wi-fi.

   Z routerem nie ma problemu. Problem leży w laptopie.Jak reinstaluje sterowniki to wszystko działa dopóki nie zrestartuję lapka.Na komputerach działa wszystko ok.Router to TP Link WR841N.Czytałem coś, żeby w konfiguracji ustawić stałe IP dla drukarki i może to by pomogło?Dodano po 35...

   23 Wrz 2015 09:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2403

   CANON MX925 - Rozszczepione pionowe pasy na teście głowicy

   Witam otoż moj test gowicy wyglada takWykonałem wszystkie czyszczenia, automatyczne wyrównanie głowic lub robię coś nie tak.moczenie głowicy nic nie pomogło. Wszystkie powyższe czynności ani trochę nie wpływaja na wydruk.NIgdy nie miałem takiego przypadku wcześniej zawsze wygladało...

   21 Lis 2017 19:54Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1752

   Canon pixma g3400 czy Epson -

   Już jestem prawie zdecydowany na tego epsona xp342, cena taka że jak coś po czasie stanie się z drukarką to nie będzie aż taka strata, a może kopiarka zostanie sprawna i wystarczy kupić już tylko drukarkę ale z wyższej półki. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy menu w wyświetlaczu jest w języku polskim,...

   29 Mar 2018 19:31Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5094

   Fotobudka na imprezę [aparat Canon + Arduino]

   Aktualna moja konfiguracja to nikon d3400 i drukarka brother dcp-j100.No racja, pijani ludzie nie zwracają zbytnio na nic uwagi, o papierze to wlasciwie teraz mi przypomniałeś, że może to być problem. Niestety z tego co patrzę to mój aparat nie posiada funkcji ptp lub nie ma nic napisane o tym na stronie...

   DIY Konstrukcje 24 Wrz 2020 09:40Odpowiedzi: 39 Wyświetleń: 14826

   Canon MG3660 - Połączenie wi-fi a nowa sieć

   Podłącz ją do komputera/laptopa, w oprogramowaniu jest opcja konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

   27 Lis 2018 18:04Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 243

   Canon ir2520 mimo instalacji sterowników komp nie łączy się ze skanerem

   Podbijam temat. Mam taki sam problem jak kolega wyżej. Czy udało się rozwiązać ten problem? Czy kabel sieciowy pomiędzy routerem a drukarką powinien prosty czy skrosowany a może nie ma to znaczenia? Dodam, że drukowanie w takiej konfiguracji jaką mam obecnie (router połączony z urządzeniem kablem prostym;...

   16 Sty 2019 19:24Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1932

   canon mg 5650 - uruchomienie

   Chyba mógł być błąd konfiguracji drukarki

   08 Mar 2019 11:43Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 876

   Canon Selphy cp910 - potrzebny jest program do zdjęć na laptopa

   Proszę zainstalować XnView dlatego iż on lepiej zapamiętuje i współpracuje z drukarką akurat stacjonarną Epson XP-245( ma możliwość druku na papierze fotograficznym), ale sprawdzałem jak będzie duży wydruk i XnView drukował na A4 w formacie photo zaś IrfanView trzeba było zmieniać za każdym razem ustawienia....

   06 Lis 2019 05:34Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 888

   Canon i-SENSYS MF421dw - Przekroczona została maksymalna liczba komputerów monit

   Sprobuj wylaczyc snmp w właściwościach drukarki, port, edytuj bądź konfiguruj port. I tam odznacz snmpDziękuję za odpowiedź, ale niestety nie mogę znaleźć takiej opcji w Konfiguracji portu:Może jakieś inne sugestie?

   20 Sie 2020 10:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 615

   Na czym można uruchomić Printserver do Canona PC-D440?

   Nie pamiętam jakiego oprogramowania używałem na Raspberry Pi, ale nie udało mi się znaleźć konfiguracji do mojej drukarki na dwu programach.Zaproponuj coś co znasz to wypróbuję, testowałem jak na razie dwa programy które jako pierwsze znalazłem na Instructables,Co do Asusa EZ to mój router...

   Sieci LAN 20 Lip 2020 16:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 372

   LBP6030w Canon - trudność z wydrukiem po połączeniu przez WPS

   A użyłeś może narzędzia Canon mfp/lbp network setup tool? Pobierz je (powinno być na CD dołączonym do drukarki) i użyj. Masz tam wszelkie konfiguracje sieciowe i lokalne dla tej drukarki.C.

   07 Sie 2020 14:06Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 411

   Canon MP282 - Drukarka nie łączy z komputerem od czasu.. Co mogę jeszcze zrobić?

   I tak zrobię viayner. Zobaczymy czy coś się uda w serwisie. Jedyne co to kilka razy od razu po włączeniu komputer się wyłączał ale w końcu poprawiłem chłodzenie i było dobrze. Popatrz. Wyłaczyłem komputer, wyłączyłem zasilacz, potem z prądu go, wszystko odłączyłem, otworzyłem obudowę. Wziąłem miękki...

   18 Gru 2021 15:23Odpowiedzi: 36 Wyświetleń: 831

   konfiguracja sprzetu -gdzie jest errror

   jeżeli chodzi o stope to puszczam przez bramke z dbxco do topów to myślałem że problem tkwi w driverach pamiętam z odsłuchu jbl mrx to kazdy dzwiek był czytelny w 100% wiem że tam siedza jakieś 1, 5", niestety nie mam mozliwosci sprawdzenia no chyba że pojade do polanowskiego i skosi mnie ze 100złco...

   Nagłośnienie Profesjonalne 11 Lip 2007 00:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 825

   Bizhub C250 - Konfiguracja sieci (bardzo powolne przesyłanie danych)

   Niestety Minolta Bizhub C250 raczej nie ma szybkiego procesora. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć że czas obróbki grafiki (PostScript) 200MB przez procesor to 10 minut, 400MB grafiki to godzina pracy kopiarki. Na nowym Canonie 7260 ta sama grafika 200MB zajmuje kopiarce kilka sekund, a duża 400MB około...

   24 Sty 2018 16:38Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1080

   Canon ir 2270 ""konfiguracja skanera""

   witamMam u klienta canona ir 2270 + kontroler E2 i klient chce abym mu skonfigurował skaner po sieci a ja nie wiem z której strony to ugryżć.Kopiarka pokazuje że ma skaner ale komputer go nie wykrywa, na razie urządzonko jest podłączone kablem sieciowym crossover z jednym komputerem klient bubuje...

   24 Paź 2006 15:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7732

   Canon iRC624 - konfiguracja skanera w sieci

   Podłączę się z zapytaniem konfiguracji Fiery Twain Scan. Oprócz adresu aby aktywować ten program, należy wpisać Device Name - może jest jakaś uniwersalna nazwa bo wpisując tą właściwą ( znam ją dzięki opcji szukania w LPR 2. 0) niestety pokazuje się komunikat, że skanera o tym adresie i nazwie nie ma...

   24 Paź 2006 21:17Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3796

   canon L90 konfiguracja z PC

   Mam problem z konfiguracją canona L9 jako drukarki pod Win XP na PCpozdrawiamkoval2

   Początkujący Serwisanci 10 Lis 2006 07:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 615

   Konfiguracja faxu Canon mx310

   chodzi mi o to ze w drukace (urządzenie wielofunkcyjne canon mx310) słysze sygnał taki jak w telefonie czyli normalny dzonek ktory dzowni. brzmi to smiesznie ale tak jest.dzieki dzisiaj dzien proacy poprobuje i zoabcze co sie da zrobic.

   Telefony Stacjonarne Serwis 18 Sie 2008 14:04Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 4591

   Canon IR2520 konfiguracja sieciowa

   Witam, proszę o informację lub wskazanie źródła internetowego na temat konfiguracji tej drukarki w środowisku sieciowym. Problem jest taki, że mimo ustawienia IP, maski oraz bramy domyślnej, drukarka nie jest widoczna w sieci. Nie mam bezpośredniego dostępu do sprzętu tylko pracownika "na telefon"....

   02 Sty 2012 16:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 6473

   canon ir1022if - Konfiguracja funkcji SEND pod windows 7 64bit

   Witam wszystkich. Mam problem z kopiarką ir1022if. Mianowicie posiadam windows 7 i połączyłem komputer z kopiarką najpierw przez router później bezpośrednio z komputerem. Problem polega na tym że przy każdym z tych połączeń mogę drukować bez problemu ale nie działa mi funkcja SEND. Udostępniłem folder...

   23 Maj 2013 08:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1818

   Canon GP605 - konfiguracja IP

   Witajcie,czy ktoś z was posiada i mógłby udzielić informacje o tym jak wejść do menu konfiguracji w canonie GP605? Przeszukałem już chyba cały internet;)Dzięki i pozdrawiam!

   06 Wrz 2014 11:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 702

   Canon IR2570Ci - Konfiguracja serwera SMTP w module i-send.

   Nie mogę sobie dać rady z konfiguracją serwera poczty wychodzącej w tej kserokopiarce. Założyłem skrzynkę pocztową na serwerze o2. pl, a następnie skonfigurowałem kopiarkę w sposób podany na zrzucie ekranu (linijki dotyczące serwera POP3 znalazły się tam chwilowo). Ponadto, w ustawieniach kopiarki zmieniłem...

   04 Gru 2014 09:11

   Canon i-SENSYS MF8550cdn - konfiguracja wifi?

   Mam pewien problem dot. skonfigurowania drukarki wymienionej w tytule, mianowicie nie mogę dostać się do strony internetowej za pomocą której będę mógł wprowadzić ustawienia sieci bezprzewodowej. W opcjach drukarki gdy próbuję wybrać ustawienia WLAN wyświetla mi komunikat, że ówcześnie muszę skonfigurować...

   21 Sie 2015 19:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 654

   Canon Pixma 3053 Konfiguracja

   Witam, skuszony ceną zakupiłem drukarkę pixma 3053.Mam problem przy konfiguracji, mianowicie drukarka po włączeniu świeci się dioda na zielono oraz drugą mruga na czerwono i nic nie można zrobić według instrukcji bo co bym nie robił to jedna dioda świeci drugą mruga. Czy ktoś wie od czego jest ta...

   10 Lip 2018 19:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 291

   Canon g2010 - Konfiguracja pod funbox 2. 0

   Witajcie!Potrzebuję pomocy przy konfiguracji drukarki z funbox 2. 0.Konfiguracja zalecana przez producenta nie działa, podejrzewam że są potrzebne odpowiednie sterowniki.Drukarka zainstalowana z paczki ze strony producenta, konfiguracja ze strony wsparcia Orange. Drukarka jest nie wykrywana.Ktoś...

   22 Lis 2021 11:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 120

   Uszkodzony dysk twardy w ASUS n76vz

   Dzięki za zainteresowanie.Oczywiście zaraz postaram się to zrobić.Odpowiedź na pytanie które zadałem jest dla mnie ważna ponieważ do końca miesiąca mam gwarancję na ten dysk.Dodano po 48NO udało mi się ściągnąć z problemami hd sentinel i oto jego wynik:-- Informacje ogólne --...

   Laptopy Hardware 18 Kwi 2015 12:00Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1611

   Jaką kupić lustrzankę do 2500 zł?

   Canon EOS 550D + EF-S 18-55mm IS jeśli fotografujesz krajobrazy, imprezy okolicznościowe. Canon EOS 1000D + 18-55mm + 55-200mm jeśli czasem fotografujesz sport lub dziką przyrodę. Kita dostaje się za bardzo małe pieniądze więc warto go wziąć (czasem puszka plus kit kosztuje taniej niż sama puszka). Jeśli...

   Aparaty Fotograficzne Co kupić? 26 Sty 2013 20:29Odpowiedzi: 27 Wyświetleń: 19779

   Jaki zestaw fotograficzny wybrać? Laboratoria Przyszłości MEiN

   Jednym z celów istnienia 1. Uniwersalność.Fotografia i film to sztuki pokrewne. Zatem nasz zestaw powinien to odzwierciedlać i nadawać się zarówno do robienia zdjęć, jak i kręcenia filmów. Na szczęście większość produktów dostępnych na rynku spełnia te kryteria.2. Dobry stosunek ceny do...

   Artykuły 06 Gru 2021 21:20Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 2130

   Canon/Maxify MB5350/ - Fax - brak możliwości wysyłania, brak połączenia

   Od tygodnia walczymy z Faxem w Canon MB5340. Urządzenie podłączone do bramki internetowej VOIP.Udało się podłączyć Canona do bramki, a dokładniej do Routera LTE Hauwei B593 który posiada bramkę VOIP - po konfiguracji jest sygnał testowy, to oznacza - iż połączenie między drukarką a bramką jest...

   07 Sie 2015 19:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 483

   Komputer sie wolno uruchamia

   To sa procesy z menedzera.A tu jest czesc z autorunsa, ale tego jest mnostwo.Tu jeszcze mam taki plik tekstowy z autorunsa:HKLM\System\CurrentControlSet\Contr... Server\Wds\rdpwd\StartupPrograms+ rdpclip RDP Clip Monitor Microsoft Corporation c:\windows\system32\rdpclip....

   29 Lis 2007 11:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 13846

   Jaki aparat cyfrowy kupić 2012?

   Uff. To, że ktoś jest laikiem nie znaczy, że zawsze nim będzie. Lustrzanka jest aparatem bardzo inspirującym a z drugiej strony pozwala na robienie lepszych zdjęć całkowicie zielonym jak i na każdym stopniu zaawansowania. Jeśli chodzi o używany korpus to odradzam lepiej kupić najtańszy model (i tak jeszcze...

   25 Gru 2012 17:07Odpowiedzi: 393 Wyświetleń: 6210

   router linksys wrt54gl i airlive WN-200R w trybie ap client

   Witam! Pojawił się jeszcze jeden problem, myślę że już ostatni, mianowicie konfiguracja drukarki canon mp 560 z wifi. Drukarka uzyskała połączenie z siecią, natomiast komputer jej nie widzi, co może być przyczyną?Konfiguracja drukarki:SSID:airliveTryb komunikacji:infrastrukturaKanał:6Zab...

   30 Sie 2010 20:54Odpowiedzi: 73 Wyświetleń: 11315

   SWEEX PR110 - nie łączy się z drukarką

   Jako że musiałem zrobić przemeblowanie w biurze, drukarka powędrowała na druki jego koniec. Jako że w całym domu mam wifi to wygrzebałem serwer druku który kiedyś od kogoś tam dostałem aby nie ciągnąć do drukarki kabla przez cały pokój.No i tutaj zaczęły się schody.Załączony sterownik na płycie...

   12 Paź 2014 13:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 540

   Dziwny wydruk w Wordzie

   Hmmm.... sprawa wygląda na bardzo dziwną. Ale moja uwaga jest taka:Starsze drukarki Canona oprócz sterowników, miały również dyskietkęna której był program BJ Setup. Za pomocą tego programiku (DOS)konfigurowało się drukarkę i wysyłało konfiguracje do drukarki.Może spróbuj za pomocą tego programiku...

   21 Paź 2003 18:14Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1436

   Jaki aparat cyfrowy kupić w cenie 500-600zł?

   ja mam od kilku dni samsunga..... aparat jest fajnyJeżeli jesteś zadowolony to OK:)U nas w ofercie: CANON A620 (12 m-cy gwarancji w autoryzowanym serwisie Canon'a w Polsce)Ładowarka procesorowa MW8168 (12 m-cy gwarancji)SD Kingston 1024MB (dożywotnia gwarancja Kingston'a)Akumulatorki...

   Inne Co kupić? 13 Wrz 2006 10:21Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 5086

   Jaki aparat cyfrowy kupić?

   zawsze możesz poszaleć w trybie manualnym, większość aparatów nie posiada wszystkich ustawień manualnych. Moim zdaniem właśnie na tym polega robienie zdjęć a nie pstrykanie.Dokładnie...a z klasy A można obecnie nabyć:A450, 460 - trochę mniej zaawansowanelub nieco wyżej:A550A560A570isA630A640...

   11 Sty 2021 08:37Odpowiedzi: 336 Wyświetleń: 273867

   Samsung CLX-6220 drukuje bardzo wolno przez sieć.

   Urządzenie wielofunkcyjne Samsung CLX-6220 podpięte jest do sieci składającej się z pięciu komputerów, drukarki Canon [która działa szybko - bez żadnych problemów] oraz routera.Drukarka została bez problemów skonfigurowana na wszystkich komputerach.Problem polega na bardzo wolnym przesyłaniu...

   14 Lip 2011 13:52Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3007

   Aficio MP1600 - Nie trzyma skali

   Czyli niechciane skalowanie pojawia się na wydrukach z konkretnego komputera.Na 99% przyczyna leży w konfiguracji oprogramowania na tym komputerze - sterownika lub programu, z którego drukowane jest zadanie.Szkoda, że nic nie wiadomo o tym z jakiego programu jest wykonywany wydruk, ani też czy...

   31 Lip 2013 13:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1899

   Jaki aparat cyfrowy kupić 2013?

   Powiemy, ze to jest lustrzanka i nie ma porównania do przerośniętych kompaktów. Oczywiście w kategorii lustrzanek jest to ta najsłabsza co całkiem nie przekłada się na gorszą jakość zdjęć bardziej na wygodę pracy bo wielu rzeczy które w bardziej zaawansowanych lustrach są "pod palcem" będziesz szukał...

   15 Gru 2014 06:32Odpowiedzi: 677 Wyświetleń: 10275

   Czytnik kodów kreskowych do kasy

   Mylisz dwie sprawy.Nie ma portu rs 45. Prawdopodobnie masz elzaba i tam złącze komunikacyjne jest wyprowadzone na gniazdo typu RJ 45.Ogólnie czytniki mamy z portem komunikacyjnym:1. RS232 i złączem typu Canon 9Do takiego czytnika wystarczy przelotka z Canon 9 na RJ45. Można wykonać samemu...

   19 Wrz 2014 16:40Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1488

   Połączenie lustrzanki z 3 powerbankami 45Ah [długoterminowy timelapse]

   mam do Państwa pytanie, gdyż planuję 4 miesięczną realizację ujęć lustrzanką Canon 7D (timelapse), dlatego też potrzebuję sporo energii na ten czas.Proszę o informację czy da się wykonać taką konfigurację jak poniżej za pomocą 3 powerbanków? :1. Lustrzanka Canon 7D2. NEWELL Power Bank...

   Początkujący Elektronicy 01 Sie 2016 15:52Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 2391

   Karta pamięci system plików FAT12 czym?

   Kartę formatujesz w aparacie... nieważne jaki jest system plików aparat ją zobaczy tylko wyświetli błąd konfiguracji ( canon) lub błąd zapisu pliku ( olympus) lub bład formatu ( sony) po czym w menu setup lub file (pliki) można wybrać format i po odpowiedzi na dwa pytania - karta zostanie sformatowana...

   05 Maj 2008 06:25Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 3788

   Komputer - zawiesza się podczas pracy

   HD Sentinel pokazał takie rzeczy:Informacje systemowe----------------------Wersja Windows................. : Windows 7 Home Premium PersonalTyp CPU & Szybkość #1............. : AMD Athlon(tm) II X2 255 Processor, 3113 MHzTyp CPU & Szybkość...

   18 Lis 2014 02:23Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1572

   Acer 5552g - Zacinanie się komputera...

   Mimo wszystko wrzuć SMART dysku.Jeśli chcesz jakimś innym programem to nie ma problemu.Dorzucam cały raport z Hard Disk Sentinel.-- Informacje ogólne --Informacje o aplikacji------------------------Zainstalowana Wersja.............. : Hard Disk Sentinel...

   30 Paź 2015 19:26Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 1008

   [Praca] Technik serwisu drukarek i kserokopiarek, Warszawa

   Spółka Mican Centrum Sprzedaży Kopiarek Sp. z o. o. jest Autoryzowanym Partnerem marek Canon oraz Develop w branży urządzeń biurowych.Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:Technik serwisu drukarek i kserokopiarek (Warszawa, mazowieckie)Zakres obowiązków:• Diagnostyka, konserwacja...

   Ogłoszenia Elektronika 22 Wrz 2020 21:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 372

   XP - instalacja, partycjonowanie i linux

   Zdziałałem!Z pomocą specjalisty (błędy STOP spowodowane pomyloną konfiguracją BIOSa), udało mi się zainstalować Windowsa XP. Wszystko działa wspaniale z wyjątkiem.. drukarki.W kompie jest jedna drukarka CANON, podpięta pod LPT1, i ona działa b. dobrze, ale jest i druga drukarka CLEVER TTP242, pod...

   18 Paź 2004 23:43Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2057

   Mikrofony Master Voice

   Mam ostatnio do czynienia z zestawem dwoch bezprzewodowych mikrofonow firmy (? ) Master Voice. Zestaw sklada sie z pudleka bedacego odbiornikiem sygnalu i dwoch mikrofonow. Tu cudo jest dosc nowe bo ma pol roku. Jednak ostatnio jeden mikrofon (kanal A) dziala bardzo bardzo cicho. Sygnal do...

   10 Lut 2005 20:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1570

   Co trzeba mi wiedzieć przy przejściu z windowsa do linuksa

   osobiście mam mandrive 2005 LE ( podrasowany mandrake 10. 2) i nie narzekam.smiga płynnie na kde (procek 633 256 RAM) i nie gubi konfiguracji ( skad taki pomysł? ) ma to sporo wodotrysków ale da sie posprzątac i smiga prawidłowo - duzy plus to banalnośc obsługi i instalacji RPM.prawda jest...

   26 Maj 2005 16:37Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 1939

  Konfiguracja połączenia USB (instalacja oprogramowania)

  Na tym etapie nie podłączaj kabla USB.

  Aby użytkować urządzenie podłączone do komputera, należy zainstalować oprogramowanie ze sterownikami na dysku twardym komputera. Proces instalacji trwa około 20 minut. (Czas instalacji może różnić się w zależności od środowiska komputera i liczby aplikacji, które mają być zainstalowane).

  WAŻNE

  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Zaloguj się jako administrator (lub jako członek grupy administratorów).
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Podczas instalacji może być wymagane połączenie internetowe. Mogą być pobierane opłaty za połączenie internetowe. Skonsultuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
  • Podczas instalacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i podczas ponownego uruchamiania nie wyjmuj dysku Setup CD-ROM z napędu. Po ponownym uruchomieniu komputera instalacja będzie kontynuowana.
  • Wymagania systemowe opisane są w sekcji „Specyfikacje”.

  Windows
  • Jeśli podłączyłeś urządzenie za pomocą kabla USB przed zainstalowaniem oprogramowania:

  W przypadku systemu Windows 7
  (1) Odłącz przewód USB podłączony do komputera.
  (2) Przejdź do punktu 1.

  W przypadku systemu Windows Vista/XP
  Może zostać wyświetlone następujące okno dialogowe.
  Gdy okno dialogowe zostanie zamknięte, przejdź do punktu 1.
  (2) Kliknij Cancel (Anuluj).
  (3) Przejdź do punktu 1.
  • Program Easy-WebPrint EX
  Easy-WebPrint EX to program do drukowania stron internetowych, instalowany na komputerze podczas instalacji dostarczonego oprogramowania. Do użytkowania tego programu wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 7 lub nowsza. Podczas instalacji wymagane jest połączenie internetowe.

  1.

  Naciśnij przycisk [ON] (WŁ) (A), aby WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE
  Nie podłączaj jeszcze przewodu USB do komputera i do urządzenia. Jeśli podłączyłeś już przewód, odłącz go teraz.

  2. pl/media/G0080402_tcm125-773924. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Uruchom komputer, a następnie włóż dysk [Setup CD-ROM] (Instalacyjny dysk CD-ROM) do napędu CD-ROM.Jeśli korzystasz z systemu Windows, program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie.

  UWAGA
  If the program does not start automatically, double-click the CD-ROM icon
  w menu Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). Po wyświetleniu zawartości dysku CD-ROM
  dwukrotnie kliknij plik MSETUP4. EXE.
  3.
  System Windows XP -> 4
  Na ekranie AutoPlay (Autoodtwarzanie) kliknij pozycję Run Msetup4. exe (Uruchom Msetup4. exe), a następnie w oknie dialogowym User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  Jeśli okno dialogowe User Account Control (Kontrola konta użytkownika) pojawi się ponownie w następnych czynnościach, kliknij przycisk Yes (Tak) lub Continue (Kontynuuj).
  4. pl/media/G0082412_tcm125-773926. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz swoje miejsce zamieszkania i kliknij przycisk [Next] (Dalej).Jeśli pojawi się ekran Select Language (Wybierz język), wybierz język, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
  5. pl/media/G0082413_tcm125-773927. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz kraj lub region, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).6. pl/media/G0080404_tcm125-773928. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij opcję [Easy Install] (Łatwa instalacja).Instalowane są sterowniki, oprogramowanie i podręczniki ekranowe.
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
  7. pl/media/G0080405_tcm125-773929. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Install] (Zainstaluj).8. pl/media/G0080408_tcm125-773930. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Wybierz opcję [Use the printer via USB] (Użyj tej drukarki za pośrednictwem połączenia USB), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  Postępuj zgodnie z instrukcjami kontynuowania instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.Ważne informacje dotyczące instalacji

  • Port USB


  Po wyświetleniu ekranu [Printer Connection] (Podłączenie drukarki) podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu USB.Port USB znajduje się po prawej stronie urządzenia.

  UWAGA
  Można także zastosować dostarczony przewód do konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN.

  • Informacje wymagane do rejestracji
  Rejestracja
  Jeśli numer seryjny nie został automatycznie wyświetlony na ekranie rejestracji, wprowadź numer seryjny umieszczony wewnątrz urządzenia (jak na ilustracji).

  WAŻNE
  Po włączeniu zasilania, uchwyt kasety FINE przesunie się, jeśli moduł skanera (pokrywa drukarki) (B) jest otwarty.

  • Jeśli pojawia się ekran [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety)


  Aby wyrazić zgodę na program [Extended Survey Program] (Program rozszerzonej ankiety), kliknij przycisk [Agree] (Zgadzam się).
  Jeśli klikniesz przycisk Do not agree (Nie zgadzam się), program Extended Survey Program (Program rozszerzonej ankiety) nie zostanie zainstalowany(Nie ma to wpływu na funkcjonalność urządzenia).

  9. pl/media/G0080418_tcm125-773934. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Kliknij przycisk [Exit] (Zakończ), aby zakończyć instalację.W przypadku systemu Macintosh
  Przed pierwszym skanowaniem przy użyciu pulpitu sterowania urządzenia wymagane jest ponowne uruchomienie komputera.10. pl/media/G0080422_tcm125-773935. png" data-aspect="0" width="100%"/>W przypadku systemu Windows
  Zostanie otwarte menu Solution EX (Rozwiązanie EX).
  W przypadku systemu Macintosh
  Menu Solution EX (Rozwiązanie EX) jest uruchamianie przez kliknięcie przycisku OK w oknie dialogowym Canon Solution Menu EX (Menu EX rozwiązań firmy Canon).
  Wyjmij dysk Setup CD-ROM z napędu CD-ROM i schowaj go w bezpiecznym miejscu.
  Przyciski wyświetlane w menu [Solution EX] (Rozwiązanie EX) mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu zakupu.

  Macintosh

  Urządzenie może wydawać dźwięki przez około 40 sekund do wyłączenia.

  WAŻNE

  Dwukrotnie kliknij ikonę Setup (Instalacja) w folderze dysku CD-ROM, aby przejść do następnego ekranu.Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK. pl/media/G0080429_tcm125-773940. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROMna pulpicie. pl/media/G0080430_tcm125-773941. png" data-aspect="0" width="100%"/>
  Jeśli nazwa lub hasło administratora nie są znane, kliknij przycisk [Help] (Pomoc), a następnie postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

  Konfiguracja Canon Zr950 A

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja Canon Zr950 A

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja Canon Zr950 A