Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11 zawierają szczegółowe informacje na temat bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia. Instrukcje zawierają informacje na temat wszelkiego rodzaju informacji technicznych, jak również informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania urządzenia. Instrukcje zawierają również informacje na temat bezpiecznych procedur wyłączania i włączania urządzenia oraz informacje na temat okresowych kontroli urządzenia i jego czyszczenia. Instrukcje te są przeznaczone do użytkowania przez wykwalifikowanych techników, dlatego też zaleca się, aby instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania zawsze były przestrzegane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11

Obsługa

1. 1. 4 Znaki w tekście i formatowanie tekstu w niniejszej dokumentacji

Dokładnie przeczytać tekst znajdujący się obok tego symbolu.

» Fragmenty oznaczone symbolem „

są krok po kroku.

º Fragmenty oznaczone znakiem „

1. 5 Wskazówki na urządzeniu

Nie zakrywać urządzenia!

1. 6 Jednostki miar

Wymiary w tym dokumencie podane są w milimetrach. Jeśli stosowane są inne jednostki, są one do-

datkowo podane.

2. Bezpieczeństwo

2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.

Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nieprzeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać.

Urządzenie można stosować również poza domem, np. w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiego

samego użytkowania.

Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowiązujące ustalenia traktowane jest jako niezgodne z pr-

zeznaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji.

Modyfikacje i przebudowa urządzenia powodują utratę gwarancji!

2. 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowicie zmontowanym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpiecza-

jącymi.

OSTRZEŻENIE – pożar

Nie korzystać z urządzenia...

— jeśli w pomieszczeniach zachodzi ryzyko pożaru lub wybuchu wskutek obecności chemikaliów,

pyłów, gazów lub oparów.

— w bezpośrednim pobliżu przewodów lub pojemników, prowadzących lub zawierających materiały

łatwopalne albo wybuchowe.

— jeśli w miejscu ustawienia urządzenia układane są podłogi oraz odbywa się szlifowanie, lakierowa-

nie.

— jeżeli wykonywane są czynności z użyciem benzyny w aerozolu, wosku lub podobnych substancji.

Przed włączeniem ogrzewania w wystarczającym stopniu przewietrzyć pomieszczenie.

— jeśli nie są zapewnione minimalne odstępy od powierzchni sąsiednich obiektów, na przykład od

mebli, firanek, zasłon i materiałów tekstylnych lub innych materiałów palnych.

— jeśli uszkodzony jest jakiś element urządzenia, urządzenie upadło z wysokości lub stwierdzono

nieprawidłowość w jego działaniu.

50

»

" stanowią opis czynności do wykonania. Wymagane czynności opisane

" stanowią wyliczenia.

Jesteś obecnie na stronie instrukcji dla marki. Wybierz kategorię produktów, aby łatwo znaleźć instrukcję dla marki. Nie możesz znaleźć produktu marki? Wpisz w pasku wyszukiwania markę i model, aby znaleźć instrukcję dla marki. Na stronie InstrukcjaObslugiPDF. pl aktualnie jest 8014 instrukcji marki, podzielonych na kategorie 31. Najbardziej popularne kategorie produktów marki to:

  • Piekarniki
  • Pralki
  • Zmywarki

najpopularniejsze produkty marki dzisiaj to:

  • AEG Competence
  • AEG Ultimate 8000
  • AEG T8DE86ES

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Ddle Basis 11