Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax jest ważnym elementem każdego zakupu drukarki. Instrukcja zawiera wszystkie konieczne informacje na temat bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi drukarki. Instrukcja jest również bardzo ważna, kiedy trzeba dokonać instalacji drukarki. Zawiera ona także informacje na temat konserwacji drukarki oraz wszystkich jej funkcji. Instrukcja Brother 1270e Intellifax Fax pozwala użytkownikom na prowadzenie bezpiecznego i skutecznego użytkowania drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax

Prawidłowa rejestracja urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu Insight Remote Support (RS) należy prawidłowo zainstalować i skonfigurować oprogramowanie Insight RS, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w kreatorze konfiguracji urządzenia hostującego.

  Uwaga: W przypadku korzystania z programu Insight Online każdy identyfikator HPE Passport może obsługiwać maksymalnie 1500 urządzeń. Upewnij się, że łączna liczba monitorowanych urządzeń nie przekracza 1500 urządzeń, nawet jeśli w wielu klientach Insight RS używany jest identyfikator HPE Passport. Dodatkowo, podczas niezwykle dużego zapotrzebowania na Insight Online, mogą wystąpić opóźnienia w działaniu identyfikatorów HPE Passport, które obsługują ponad 1200 urządzeń w wielu klientach Insight RS.

 • W przypadku urządzeń połączonych centralnie przy użyciu OneView Remote Support należy prawidłowo skonfigurować funkcję wsparcia zdalnego w oprogramowaniu OneView, wprowadzić swoje dane uwierzytelniające HPE Passport w celu rejestracji w usłudze Insight Online i zdefiniować autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE w usłudze OneView Remote Support.
 • W przypadku urządzeń wykorzystujących połączenie bezpośrednie należy się zarejestrować przy użyciu interfejsu iLO lub OA i przeprowadzić proces rejestracji w portalu Insight Online. Proces rejestracji w portalu Insight Online obejmuje wyznaczenie autoryzowanych partnerów dystrybucyjnych HPE.

  Możliwe, że inny użytkownik z tej samej firmy przeprowadził już ten proces rejestracji i udostępnił ci umowę i gwarancje bądź urządzenia. W takiej sytuacji urządzenia te będą dla ciebie widoczne.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen8/Gen9 i obudów BladeSystem c-Class, patrz Podręcznik konfiguracji oprogramowania HPE Insight Remote Support i Insight Online dla serwerów HPE ProLiant i obudów HPE BladeSystem c-Class na stronie www. com/info/insightremotesupport/docs.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji serwerów ProLiant Gen10, patrz Podręcznik użytkownika iLO 5 na stronie www. com/support/ilo-docs.

  Jeśli wykonano wyżej opisane kroki, urządzenia zarejestrowane przy użyciu:

 • metody połączenia scentralizowanego są widoczne bez konieczności wykonania jakiegokolwiek działania;
 • metody połączenia bezpośredniego wymagają dokończenia ich rejestracji w sposób opisany poniżej:
 • Kończenie rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio

   Zaloguj się.

  1. Wybierz kartę Insight Online Moje środowisko IT.
  2. Kliknij opcję Urządzenia o niepełnej rejestracji:

  3. Wyświetlona zostanie strona Zakończ rejestrację urządzenia. Wybierz jedno lub więcej urządzeń, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jednorazowo można zarejestrować większą liczbę urządzeń, o ile współdzielą one miejsce, dane kontaktowe i informacje o partnerach dystrybucyjnych.

  4. Wprowadź dane miejsca i wsparcia, a następnie kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Podaj informacje o autoryzowanym partnerze dystrybucyjnym HPE:

  5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  6. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest firma HPE, zatwierdź ustawienia domyślnie.
  7. Jeśli dostawcą usług związanych z pomocą techniczną jest autoryzowany partner dystrybucyjny HPE, wprowadź identyfikator jego lokalizacji. Kliknij opcję Sprawdź identyfikator, aby sprawdzić, czy wybrano właściwego partnera.
  8. Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT. Należy pamiętać, że w przypadku urządzeń połączonych bezpośrednio czynność ta dotyczy tylko konkretnych, wybranych urządzeń.

   Uwaga: Jeśli chcesz, aby partner dystrybucyjny zarządzał twoimi urządzeniami, wybierz tę opcję w celu udostępnienia mu danych konfiguracji urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, patrz Aktywowanie dostępu do informacji o urządzeniach klienta.

   Zaznaczając pole wyboru Wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omówienia sposobu optymalizacji mojego środowiska IT zgadzasz się, aby zezwolić firmie HPE lub autoryzowanemu sprzedawcy/dystrybutorowi HPE na dostęp do zbiorczej informacji dotyczącej konfiguracji i na kontaktowanie się w celu przedstawiania rekomendacji dotyczących zakupów dodatkowego sprzętu lub oprogramowania w celu zoptymalizowania środowiska IT. Dostawcy mogą znajdować się w innych krajach niż lokalizacja Twojego sprzętu IT firmy HPE. Autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy HPE zobowiązani są do zachowania poufności informacji uzyskanych od firmy HPE i mogą je wykorzystywać wyłącznie w celu zapewniania porad i zaleceń w imieniu firmy HPE.

   Aby cofnąć zgodę, usuń zaznaczenie pola wyboru Tak, wyrażam zgodę na kontaktowanie się firmy HPE lub autoryzowanego sprzedawcy/dystrybutora HPE ze mną w celu omawiania możliwości optymalizacji mojego środowiska IT.

   Uwaga: Wyłącznie autoryzowani sprzedawcy/dystrybutorzy oraz autoryzowani partnerzy serwisowi HPE powiązani z urządzeniami mogą uzyskiwać Twoje dane konfiguracyjne, aby kontaktować się z w celu udzielenia porad dotyczących środowiska IT, sprzedaży lub dostaw.

   Ustawienie to można w dowolnym czasie zaktualizować. Patrz Edycja informacji o usłudze.

  9. Kliknij przycisk Dalej. Wyświetlona zostanie strona Sprawdź i prześlij.

  10. Kliknij opcję Zakończ rejestrację.

  Jeśli wybrano więcej niż 15 urządzeń:

  Dane rejestracyjne są przesyłane w procesie wsadowym o nazwie „DC_REG” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_REG 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

 • Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, jeśli chce otrzymywać powiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu procesu wsadowego. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w Dziennik wiadomości użyj nazwy procesu wsadowego.
 • Na liście wyszarzone są te urządzenia, dla których użytkownik nie ma uprawnień administratora, pozwalających je modyfikować, lub które są częścią bieżącego procesu wsadowego przesyłanego przez tego lub innego użytkownika. Po otrzymaniu wiadomości e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń, aby usunąć urządzenia uwzględnione w procesie wsadowym z listy i uaktualnić liczbę niezarejestrowanych urządzeń w panelu kontrolnym.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości zawierającego szczegółowe informacje.

  Jeśli wybrano 15 lub mniej urządzeń:

 • Wysyłanie następuje w sposób interaktywny, a na następnej stronie wyświetlany jest wynik wraz ze statusem rejestracji i łączami do umów i gwarancji.
 • Po zakończeniu rejestracji, jeśli podano dane partnera i wybrano optymalizację środowiska IT, partner będzie miał wgląd w urządzenia użytkownika i możliwość zarządzania nimi z karty Moi klienci. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Autoryzowani partnerzy dystrybucyjni HPE.

  Informacje o partnerze, dane kontaktowe i wybór optymalizacji środowiska IT dla urządzeń połączonych bezpośrednio można w dowolnym momencie zmienić:

  Dla grupy. Patrz Edycja informacji o usłudze.

 • Dla konkretnego urządzenia. Kliknij żądane urządzenie, a następnie w obszarze Konfiguracja karty Omówienie kliknij łącza Edytuj w sekcjach Partnerzy i Kontakty działu obsługi:

  Główne i dodatkowe dane kontaktowe ds. wsparcia nie mogą być takie same.

  Edycja informacji o usłudze

  Po ukończeniu rejestracji urządzeń połączonych bezpośrednio można grupowo edytować ich lokalizację, dane kontaktowe ds. wsparcia oraz informacje o partnerze.

  Aby uzyskać dostęp do strony, przejdź do strony głównej Moje środowisko IT, z głównego menu lub ze strony głównej Centrum pomocy technicznej HPE. Następnie:

 • Opcja 1: Na stronie Moje środowisko IT kliknij Moje środowisko IT > Panel kontrolny > Edytuj informacje o usłudze.
 • Opcja 2: Na stronie Moje środowisko IT kliknij opcję Moje środowisko IT > Urządzenia > Edytuj informacje o usłudze.
 • Następnie wykonaj następujące czynności:

  Wybierz grupy z listy Wybierz grupy urządzeń i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko grupy urządzeń obejmujące urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji:

  Wybierz urządzenia docelowe, których dane chcesz zmienić, i kliknij przycisk Dalej. Lista zawiera tylko urządzenia połączone bezpośrednio, dla których użytkownik posiada uprawnienia administratora w zakresie modyfikacji.

  Edytuj informacje o usłudze. Edytuj lokalizację, podstawowe lub dodatkowe informacje o usłudze i dane kontaktowe ds. wsparcia.

  Wybierz autoryzowanego partnera dystrybucyjnego HPE. Można wybrać firmę HPE lub, jeśli wybrano innego partnera, wprowadzić identyfikator jego lokalizacji.

  Wybierz ustawienie Optymalizuj Moje środowisko IT.

  Sprawdź i prześlij nowe dane.

  Zmiany zostają zastosowane dla wszystkich wybranych urządzeń. Zmiany są wysyłane w procesie wsadowym. Proces ten nosi nazwę „DC_EDIT” plus znacznik czasu UTC (uniwersalny czas koordynowany). Na przykład:

  DC_EDIT 2013–10–30 12:39:59:999 UTC

  Użytkownik zostanie poproszony o kontynuowanie i, opcjonalnie, podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane powiadomienie po zakończeniu procesu wsadowego.

  Urządzenia zawarte w procesie wsadowym wysłane przez danego lub innego użytkownika pozostają na liście urządzeń, ale są wyszarzone. Po otrzymaniu powiadomienia e-mail o zakończeniu procesu wsadowego można kliknąć przycisk odświeżania urządzeń (Odświeżanie urządzeń), aby przywrócić urządzenia uwzględnione w tym procesie do ich normalnego stanu.

  Powiadomienia e-mail zawierają zestawienie informacji o statusie oraz łącze do dziennika wiadomości. Jeśli chcesz sprawdzić status procesu w dzienniku wiadomości, użyj nazwy procesu wsadowego.

  W przypadku centralnie połączonych urządzeń informacje te należy zmienić w interfejsie użytkownika urządzenia hostującego Insight RS.

  Wskazówki jak poprawić skuteczność wyszukiwania... Справка Центра поддержки HPEСправка HPESCWszystkieWyświetl lokalne centrum pomocyWyświetl centrum pomocy onlinewsteczPrzejdź wstecz w historii przeglądarkido przoduPrzejdź do przodu w historii przeglądarkiUsuń zaznaczenia w wynikach wyszukiwanianastępny tematPrzejdź do następnego tematupoprzedni tematPrzejdź do poprzedniego tematuDrukuj bieżący tematWersja

  FILTRY

  Wyświetlone pliki 37 z 37

  Słowo kluczowe

  PLIKI DO POBRANIA
  Zmiana stawek VAT 2019. pdf [158. 73 kB]

  Zmiana stawek VAT 2019

  Zmiana stawek VAT w EURO-50TE Mini. pdf [711. 49 kB]

  Zmiana stawek VAT w EURO-50TE Mini

  Zmiana stawek VAT w MERCURY 130F. pdf [489. 12 kB]

  Zmiana stawek VAT w MERCURY 130F

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA237P. pdf [342. 00 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA237P

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277P. pdf [341. 90 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277P

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277PS. 00 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA277PS

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA285P. pdf [381. 54 kB]

  Zmiana stawek VAT w SHARP ERA285P

  Zmiana_stawek VAT w SHARP ERA457P. pdf [480. 66 kB]

  Zmiana_stawek VAT w SHARP ERA457P

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT. pdf [1. 67 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT.

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT-FGA. 15 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania ELEGANT-FGA.

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED-FGA. pdf [2. 34 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED-FGA.

  Instrukcja obsługi TCC-8057_TCC-9057_TCC-9057H_SKYLED. pdf [4. 47 MB]

  Instrukcja Obsługi i Użytkowania SKYLED.

  IU_285P_IV. 72 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A285P

  IU_ER-A227P. PDF [1. 84 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A227P

  IU_ER-A237P_ver_C. pdf [5. 50 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja C

  IU_ER-A237P_ver_D. pdf [9. 30 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A237P wersja D

  IU_ER-A277P-06. PDF [4. 72 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277P

  IU_ER-A277PS_. PDF [13. 07 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A277PS

  IU_ER-A457P_2008. pdf [14. 23 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457P

  IU_ER-A457PF_. pdf [21. 10 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy SHARP ER-A457PF

  IU_EURO-50T Mini_w_6S. 17 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50T Mini

  IU_EURO-50TE Mini. pdf [15. 32 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini

  IU_EURO-50TE Mini 2015. pdf [28. 63 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini - homologacja 2016

  Podreczna instrukcja uzytkownika EURO-50TE Mini v1. pdf [490. 13 kB]

  Podręczna Instrukcja użytkownika kasy EURO-50TE Mini

  Instrukcja Użytkownika Euro-100T_Euro-200TX 2012. 51 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-100T, EURO-200TX

  IU_150TE Flexy_2014. 99 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-150TE flexy

  IU_EURO500T_2012. pdf [7. 46 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy EURO-500T Handy

  IU_Mercury130F_2014. 48 MB]

  Instrukcja użytkownika kasy Mercury 130F

  IU_Andros. 86 MB]

  Instrukcja użytkownika drukarki fiskalnej TORELL Andros

  EPSON TM-T801FV Podrecznik konfiguracji. pdf [958. 67 kB]

  Podręcznik konfiguracji drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV Podrecznik obslugi. 85 MB]

  Podręcznik obsługi drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV Podrecznik uzytkownika. 44 MB]

  Podręcznik użytkownika drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  EPSON TM-T801FV wirtualny port COM_Win7. pdf [366. 52 kB]

  Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV dla systemu Windows 7

  EPSON TM-T801FV wirtualny port COM_Win8_10. pdf [250. 72 kB]

  Podręcznik instalacji wirtualnego portu COM drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV dla systemu Windows 8 i Windows 10

  Instrukcja obsługi programu FPEJ. pdf [529. 34 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPEJ do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Instrukcja obsługi programu FPPrint. pdf [868. 96 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPPrint do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Instrukcja obsługi programu FPReport. pdf [318. 22 kB]

  Instrukcja obsługi programu FPReport do drukarki fiskalnej EPSON TM-T801FV

  Wykonaj czynności opisane w tym dokumencie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki w systemie Windows w celu połączenia z siecią bezprzewodową.

  Przed instalacją oprogramowania drukarki należy skonfigurować drukarkę HP. Jeżeli jeszcze nie skonfigurowano drukarki, wykonaj instrukcje konfiguracji elementów sprzętowych urządzenia.

  Uwaga:

  Jeżeli zamierzasz zainstalować uniwersalny sterownik druku HP (UPD) dla systemu Windows, przejdź do strony www. com/go/upd. Sterownik UPD pozwala łatwo zarządzać środowiskami drukowania obejmującymi wiele drukarek w sieci. UPD HP jest dobrym wyborem w wypadku drukarki tylko z funkcją drukowania, ponieważ jest to sterownik, który steruje TYLKO funkcjami druku.

  Dowiedz się więcej o źródłach oprogramowania — obszarze pobierania w Internecie lub płycie CD

  Poniżej znajdziesz więcej informacji o dostępnych opcjach pobierania oprogramowania oraz porównanie funkcjonalności pobierania oprogramowania do używania płyty CD z oprogramowaniem drukarki.

  Nie wszystkie drukarki są dostarczane w zestawie z płytą CD.

  HP Easy Start (123. com)

  HP Easy Start to narzędzie do automatycznej instalacji, które wykrywa system operacyjny oraz model drukarki HP, aby pobrać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Ta metoda pozwala łatwo zainstalować pełne rozwiązanie programowe i dzięki temu korzystać ze wszystkich funkcji oraz opcji drukarki.

  Strona z oprogramowaniem i sterownikami do pobrania

  Na stronie pobierania można znaleźć oprogramowanie, sterowniki i opcje oprogramowania sprzętowego do wyboru, pobrania i zainstalowania.

  Ta metoda pozwala zainstalować pełne rozwiązanie programowe albo tylko sterownik druku (za pomocą Kreatora dodawania drukarki).

  Źródło oprogramowania: Opcje pobierania

  Opcja pobierania

  Opis

  Źródło oprogramowania: Pobieranie oprogramowania a płyta CD z oprogramowaniem drukarki (jeśli jest dostępna)

  Uwarunkowania

  Pobieranie oprogramowania

  Instalacja z płyty CD

  W przypadku nowej drukarki

  Pobieranie oprogramowania z witryny HP jest bezpłatne i obejmuje najnowsze sterowniki dla drukarki, oprogramowanie instalacyjne oraz inne narzędzia administracyjne.

  Pobranie oprogramowania jest rozwiązanie preferowanym i zapewnia pełną funkcjonalność oprogramowania drukarki lub najbardziej zaawansowane funkcje dostępne dla danej drukarki. Ten sterownik jest opcją najlepszą i jest zalecany dla większości drukarek wielofunkcyjnych (w wypadku dostępności).

  Instalacja z płyty CD jest również szybką i prostą metodą, ale może nie zawierać najnowszego dostępnego oprogramowania, nawet dla nowszych drukarek.

  W przypadku starszej drukarki

  Pobranie oprogramowania daje dobre rezultaty w wypadku starszych drukarek i może pomóc uniknąć problemów z instalacją.

  Instalacja z płyty CD może się nie powieść w przypadku instalowania sterowników na komputerze, którego system operacyjny jest nowszy niż drukarka HP.

  Informacje o wersji oprogramowania

  Oprogramowanie dostępne w witrynie HP jest najnowszą wersją oprogramowania dla Twojej drukarki. HP często aktualizuje oprogramowanie i sterowniki po wprowadzeniu drukarki i płyty CD na rynek.

  Oprogramowanie na dysku CD jest aktualne jedynie w momencie wypuszczenia drukarki na rynek.

  Dowiedz się więcej o typach sterowników

  Dla niektórych drukarek może być dostępnych kilka rodzajów sterowników druku. W wypadku systemu Windows dostępne mogą być następujące opcje.

  Typy sterowników

  Typ sterownika

  W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik

  Dla większości użytkowników systemu Windows w większości sytuacji firma HP zaleca ten sterownik w postaci kompletnego rozwiązania, ponieważ pozwoli on korzystać ze wszystkich funkcji drukarki. Gdy taki sterownik do konkretnego modelu jest dostępny, zwykle nosi nazwę Pełne rozwiązanie, Pełne rozwiązanie programowe, W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik lub Oprogramowanie instalacyjne produktu HP.

  Sterownik druku HP PCL 6

  Sterownik druku HP PCL 6 (jeśli dostępny) jest dołączony na płycie CD jako domyślny sterownik druku. Sterownik druku HP PCL 6 charakteryzuje się niżej wymienionymi cechami.

  • Zalecany jest dla wszystkich środowisk Windows i spełnia większość potrzeb w zakresie drukowania, w tym ogólne aplikacje biurowe, takie jak edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne.

  • Zapewnia największą ogólną szybkość drukowania i obsługę funkcji drukarki dla większości użytkowników

   Przygotowany w sposób umożliwiający obsługę interfejsu GDI (Graphic Device Interface) w systemie Windows w celu uzyskania jak najlepszej szybkości druku. Nowsze sterowniki, począwszy od 2015 roku, są opracowywane dla technologii XPS.

   Może nie być w pełni zgodny z oprogramowaniem innych firm i oprogramowaniem użytkownika opartym na języku PCL 5

  Instalacja w systemie Windows® do połączenia z siecią bezprzewodową

  Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć drukarkę do sieci bezprzewodowej i zainstalować oprogramowanie.

  WAŻNE: Jeśli drukarka jest podłączona do sieci przewodowej za pomocą przewodu Ethernet, odłącz go teraz.

  Krok 1: Przygotowanie drukarki do połączenia bezprzewodowego

  Przed instalacją oprogramowania należy przygotować drukarkę do połączenia bezprzewodowego.

  Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

  Rys. : Ekran dotykowy z białym tłem

  Rys. : Ekran dotykowy z czarnym tłem

  Rys. : 2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

  Odszukaj typ drukarki wśród wymienionych poniżej opcji, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją, aby przygotować drukarkę do połączenia bezprzewodowego.

  Drukarki HP LaserJet Pro — dotykowy panel sterowania z białym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku modeli bezprzewodowych wyposażonych w wyświetlacz z białym tłem: M329dw, M428dw, M428fdw, M429dw, M429fdw, M454dw, M479dw, M479fdw, M479fnw.

   na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki, przeciągnij palcem kartę w górnej części ekranu pobierania, aby otworzyć Pulpit, a następnie dotknij ikony sieci bezprzewodowej .

   Dotknij opcji Konfiguracja, Ustawienia sieci bezprzewodowej, a następnie Kreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.

   Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację sieci bezprzewodowej.

  Drukarki HP LaserJet Pro — dotykowy panel sterowania z czarnym tłem

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek wyposażonych w panel sterowania z ekranem dotykowym mającym czarne tło.

  Dotknij przycisku Informacje o połączeniu na panelu sterowania drukarki.

  Otwórz kolejno następujące menu: Sieć Wi-Fi wyłączonaUstawieniaKreator konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Drukarka wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli listę ich nazw lub identyfikatorów (SSID).

  Wybierz poprawny identyfikator SSID sieci z listy. Jeżeli sieci lokalnej nie ma na liście, dotknij opcji Wprowadź SSID, a następnie ręcznie wpisz SSID.

  Po pojawieniu się monitu o typ zabezpieczeń sieciowych wybierz opcję właściwą dla lokalnej sieci bezprzewodowej.

  Jeżeli sieć korzysta z zabezpieczeń WPA, wpisz hasło WPA.

  Jeżeli sieć korzysta z zabezpieczeń WEP, wpisz hasło WEP.

  Dotknij przycisku OK, a następnie poczekaj na ustanowienie połączenia z siecią. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego z siecią może zająć kilka minut.

  Dotknij przycisku Informacje o połączeniu

  Zapisz adres IP drukarki, używany podczas instalacji oprogramowania. Przykładowy adres IP: 192. 168. 0. 1.

  Drukarki HP LaserJet Pro — 2-wierszowe panele sterowania LCD

  Wykonaj poniższe czynności w przypadku drukarek, które mają 2-wierszowy panel sterowania LCD z fizycznymi przyciskami.

  Naciśnij przycisk Wireless (Łączność bezprzewodowa).

  Skorzystaj z jednej z poniższych metod, aby włączyć funkcję bezprzewodową (w zależności od modelu):

  Modele M404dw, M405dw, M454nw: Naciśnij przycisk OK, aby przejść do Menu stanu sieci bezprzewodowej, użyj klawiszy strzałek, aby przejść do opcji Włączona, a następnie naciśnij przycisk OK.

  Inne modele dwuwierszowych paneli LCD: Otwórz menu Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej i wybierz opcję Włączona.

  Krok 2: Zainstalowanie oprogramowania drukarki

  Jeśli zamierzasz skorzystać z Kreatora dodawania drukarki w systemie Windows® i zainstalować tylko sterownik druku, pomiń poniższe czynności i użyj instrukcji instalacji sterownika podanych na stronie Oprogramowanie i sterowniki.

  W przypadku drukarek z dwuwierszowym panelem sterowania LCD tymczasowo może być potrzebny przewód USB, który pomoże w powiązaniu drukarki z siecią bezprzewodową.

  Opcja 1: 123. com

  Przejdź na stronę 123. com/laserjet, a następnie kliknij Download (Pobierz).

  Kliknij opcję Download (Pobierz). Komputer pobierze HP Easy Start.

  Postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, pobierz oprogramowanie HP Easy Start i zainstaluj oprogramowanie drukarki. Gdy wyświetli się monit o wybranie typu połączenia, wybierz połączenie bezprzewodowe.

  Opcja 2: Strona pobierania oprogramowania

  Przejdź do strony strony support. com, na pasku menu kliknij pozycję Oprogramowanie i sterowniki, a następnie kliknij element Drukarka.

  Wprowadź nazwę produktu. Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wybierz model z listy.

  Na liście wyników wyszukiwania oprogramowania i sterowników przejrzyj dostępne opcje sterowników i oprogramowania. Dostępne opcje różnią się w zależności od drukarki.

  Firma HP zaleca opcję Pełne rozwiązanie lub W pełni funkcjonalne oprogramowanie i sterownik, ponieważ zapewni ono optymalizację wydajności i działania funkcji drukarki.

  Kliknij wybrany sterownik, przejrzyj szczegółowe informacje na jego temat, a następnie kliknij opcję Pobierz.

  Poczekaj, aż oprogramowanie zostanie pobrane do komputera.

  Kliknij pobrany plik. Nazwa pliku ma rozszerzenie. exe. Pliki zostaną wypakowane, po czym automatycznie rozpocznie się proces instalacji.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie drukarki.

  Opcja 3: Płyta CD (jeśli jest dostępna)

  Włóż dysk CD z oprogramowaniem systemu drukowania do napędu dysków CD-ROM. Instalator oprogramowania wykryje język systemu operacyjnego, a następnie wyświetli menu główne programu instalacyjnego w tym samym języku.

  Jeżeli program instalacyjny nie uruchomi się 30 sekundach, wykonaj poniższe czynności.

  W menu Start kliknij opcję Uruchom.

  Wpisz następujące polecenia: X:\SETUP. EXE (gdzie X jest oznaczeniem napędu CD-ROM).

  Kliknij przycisk OK. Nastąpi uruchomienie programu instalacyjnego.

  Jeżeli otworzy się okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, kliknij opcję Zezwól lub Tak, aby kontynuować.

  Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Brother 1270e Intellifax Fax