Instrukcja instalacji w terenie Canon D78 5463

Instalacja w terenie Canon D78 5463 wymaga wykonania kilku kroków. Najpierw należy uruchomić aplikację w celu wyświetlenia instrukcji instalacji. Następnie należy podłączyć urządzenie do zasilacza. Po podłączeniu należy uruchomić i skonfigurować urządzenie zgodnie z instrukcją. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie sterowników i oprogramowania zgodnie z konfiguracją urządzenia. Na koniec należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po wykonaniu wszystkich kroków instalacja jest zakończona i urządzenie może być używane.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji w terenie Canon D78 5463

W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows Vista/7/8. 1/10/Server 2008/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 można drukować, korzystając z protokołu WSD (Web Services on Devices). Aby korzystać z protokołu WSD, należy najpierw zainstalować sterownik drukarki, a następnie dodać drukarkę sieciową.

Instalowanie sterownika drukarki

1

Zaloguj się na komputerze, korzystając z konta administratora.

2

3

Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę].

4

Kliknij przycisk [Dodaj drukarkę lokalną]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S033_c. gif" alt=""/>

5

Sprawdź, czy w obszarze [Użyj istniejącego portu] wybrana jest opcje [LPT1], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S064_c. gif" alt=""/>

6

Kliknij przycisk [Z dysku]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S037_c. gif" alt=""/>

7

Kliknij przycisk [Przeglądaj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S038_c. gif" alt=""/>

8

Określ folder, w którym został zapisany sterownik drukarki, wybierz plik Inf, a następnie kliknij przycisk [Otwórz]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S039_c. gif" alt=""/>

W następujący sposób określ folder, w którym został zapisany sterownik drukarki.

32-bitowy system operacyjny
Określ foldery [UFRII]  [polish]  [32BIT]  [Driver] na dysku CD-ROM/DVD-ROM lub w pobranym pliku.

64-bitowy system operacyjny
Określ foldery [UFRII]  [x64]

Jeśli nie wiesz, czy określić wersję 32-bitową, czy 64-bitową Sprawdzanie architektury bitowej

9

Kliknij przycisk [OK]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S040_c. gif" alt=""/>

10

Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S041_c. gif" alt=""/>

11

W razie potrzeby zmień nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S042_c. gif" alt=""/>

Rozpocznie się instalacja.

12

Wybierz opcję [Nie udostępniaj tej drukarki], a następnie kliknij przycisk [Dalej]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S043a_c. gif" alt=""/>

13

Kliknij przycisk [Zakończ]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S044_c. gif" alt=""/>

W folderze drukarki zostanie wyświetlona ikona zainstalowanej drukarki. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S025_c. gif" alt=""/>

Dodawanie drukarki sieciowej

Otwórz folder sieci.

Windows Vista/Server 2008
[Start]  wybierz opcję [Sieć].

Windows 7/Server 2008 R2
[Start]  [Komputer]

Windows 8. 1/Server 2012/Server 2012 R2
Kliknij prawym przyciskiem myszy w lewym dolnym rogu ekranu  [Eksplorator plików]

Windows 10/Server 2016
Kliknij przycisk [] [Eksplorator plików] 

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nowo dodanej drukarki i kliknij przycisk [Zainstaluj]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S067_c. gif" alt=""/>

Instalacja w celu korzystania z protokołu WSD została zakończona, a ikona drukarki została dodana do folderu drukarki. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S068_c. gif" alt=""/>

Usuwanie zbędnych ikon drukarek

Po zakończeniu instalacji drukarki sieciowej ikona w kroku 13 procedury Instalowanie sterownika drukarki nie jest już potrzebna. Aby usunąć ikonę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję [Usuń urządzenie] lub [Usuń]  kliknij przycisk [Tak]. canon/USRMA-2859-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_S069_c. gif" alt=""/>

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Do urządzenia dołączone są wyszczególnione poniżej instrukcje. Należy korzystać z nich w razie konieczności.

Należy najpierw przeczytać niniejszy podręcznik. Opisano w nim podstawowe czynności przygotowujące urządzenie do rozpoczęcia pracy począwszy od rozpakowania po instalację.

Instrukcja konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN (MF729Cx / MF728Cdw / MF724Cdw / MF628Cw)

W podręczniku przedstawiono procedurę łączenia urządzenia z routerem bezprzewodowej sieci LAN oraz instrukcje usuwania problemów podczas konfiguracji ustawień. Należy również zapoznać się z częścią Pierwsze kroki.

Instrukcja e-Manual (ten podręcznik)

Jest to podręcznik wyświetlany w przeglądarce internetowej. Opisano w nim wszystkie funkcje urządzenia. Umożliwia przeglądanie informacji według kategorii lub wyszukiwanie informacji na dany temat według słowa kluczowego. Korzystanie z programu Instrukcja e-Manual

Podręcznik instalacji sterownika MF

Podręcznik opisuje sposób instalacji sterowników MF, narzędzia MF Scan Utility oraz oprogramowania znajdującego się na dysku DVD-ROM dołączonym do urządzenia.

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik opisuje, jak dokonać konfiguracji ustawień oraz przeprowadzić przygotowania do wysyłania zeskanowanych obrazów pocztą elektroniczną oraz jak zapisywać zeskanowane obrazy do folderów udostępnianych.

Pierwsze kroki

Instrukcja instalacji w terenie Canon D78 5463

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji w terenie Canon D78 5463

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji w terenie Canon D78 5463