Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww

Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego i poprawnego użytkowania pralki. Instrukcja obejmuje objaśnienia funkcji, instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji oraz szczegółowe wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia. Instrukcja zawiera także informacje dotyczące etykiety i symboli zawartych w urządzeniu, w tym informacje o zagrożeniach, które mogą wystąpić podczas użytkowania. Przestrzeganie wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i technicznych może zapobiec obrażeniom lub uszkodzeniom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. ULC. 2013. 112

Akt obowiązujący

Wersja od: 17 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 17

PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 13 grudnia 2013 r.

w sprawie Instrukcji Technicznych do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 oraz art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. pοz. 1393) ogłasza się Instrukcje Techniczne do bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

  • Blog znakowo. pl

    Przepisy BHP

  • Gdzie umieścić instrukcję BHP?

12 grudnia 2019

Zgodniez przepisami pracodawca ma obowiązek zaznajomić pracownikówz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, któredotyczą wykonywanych przez nich prac. W tym celu musi m. in. udostępnićaktualne instrukcje BHP. Co mówią przepisy na temat ich lokalizacji? Gdzieumieścić instrukcję BHP?

Rodzaje instrukcji BHP

Instrukcjedotyczą organizacji pracy i zasad, w jaki sposób praca powinna byćwykonywana, aby była bezpieczna. Zanim przyjrzymy się temu, gdzie umieścićinstrukcję BHP, przyjrzyjmy się ich rodzajom. W różnych zakładach pracy,w zależności od potrzeb, występują różne typy instrukcji. Zasadniczojednak możemy wyróżnić cztery główne kategorie:

Obowiązek udostępnianiainstrukcji BHP – akty prawne

RozporządzenieMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997

W rozporządzeniuMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy możemyprzeczytać, że pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom, do stałegokorzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinnyone dotyczyć:

Kodekspracy

W kodeksiepracy przeczytamy natomiast, że pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółoweinstrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskachpracy.

RozporządzenieMinistra Gospodarki z dnia 30 października

z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wzakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy pracodawca powinienzapewnić pracownikom dostęp do informacji, w tym pisemnych instrukcjidotyczących użytkowania maszyn. Instrukcje powinnyzawierać co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracyw zakresie:

  • Warunków użytkowania maszyn.
  • Występowania możliwych do przewidzenia sytuacjinietypowych.
  • Praktyki użytkowania maszyn.

Gdzie umieścić instrukcję BHP?

Czy instrukcje muszą być koniecznie naklejane na ścianę, czy mogą być przechowywane w jednym miejscu?

Przepisy nieprecyzują, gdzie umieścić instrukcję BHP. Miejsce udostępniania ustalapracodawca, warto jednak pamiętać, że instrukcja powinna znajdowaćw miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pracowników, tak aby każdymógł bez problemu się z nią zapoznać.

Instrukcje BHPmożna umieszczać np. w formie czytelnych plansz, bezpośrednio przystanowiskach, maszynach i urządzeniach, których te instrukcje dotyczą.

Innym sposobemmoże być umieszczenie instrukcji w specjalnie przygotowanym segregatorzelub w teczce, które będą znajdowały się w określonym, łatwo dostępnymdla pracowników miejscu. Ważne, by pracownik miał do nich stały dostępi w razie potrzeby mógł bez problemu z nich skorzystać.

Pobierz instrukcję obsługi Twojego urządzenia

W tej sekcji w zaledwie kilku krokach możesz ściągnąć instrukcję użytkowania, kartę produktu oraz etykietę energetyczną dla wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego Whirlpool: wyszukaj model i wpisz kod swojego urządzenia z tabliczki znamionowej oraz wybierz język. W kilka chwil ściągniesz interesującą Cię instrukcję.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zadzwoń do nas pod numer 22 244 1000
Linia czynna jest od poniedziałku do piątku od 08:00 do 18:00.

Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Ge Gfwr2700h0ww