Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Cisco2651

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe Cisco Cisco2651, należy wykonać następujące kroki. Po pierwsze, należy pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej firmy Cisco. Następnie, należy zainstalować oprogramowanie za pomocą narzędzia Cisco IOS (Internetworking Operating System). Ostatnim krokiem jest zainstalowanie pliku konfiguracyjnego, który zapewni spójność i właściwą komunikację między różnymi systemami i urządzeniami.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Cisco2651

Aby być na bieżąco i zapewnić jak najlepsze działanie zegarka, zawsze aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, gdy tylko dostępna jest nowa wersja. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności zegarka.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z zegarka zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą telefonu lub tabletu

Jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności, możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z poziomu telefonu. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie zegarka do zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Za każdym razem, gdy jest dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync poinformuje Cię o tym, gdy podłączysz zegarek do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

 1. Podłącz zegarek do komputera za pomocą kabla dołączonego do zestawu. Upewnij się, że kabel jest dobrze wpięty. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

 2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
 3. Po synchronizacji zostanie wyświetlony monit o aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut) zegarek zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem zegarka od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Wybierz metodę aktualizacji oprogramowania sprzętowego w zależności od rodzaju instalacji urządzenia. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia i dokonaj aktualizacji poprzez Internet z poziomu urządzenia lub dokonaj aktualizacji z komputera, na który zostało pobrane oprogramowanie sprzętowe.

Aktualizacja przez Internet

Sprawdź, czy urządzenie korzysta z najnowszej dostępnej wersji oprogramowania sprzętowego i dokonaj aktualizacji przez Internet.

Oprogramowania sprzętowego urządzenia nie można uaktualnić podczas drukowania lub w przypadku, gdy dane oczekują na wydruk.

W trakcie aktualizowania oprogramowania sprzętowego urządzenie nie może drukować ani wykonywać żadnych innych czynności. Urządzenie nie będzie również przechodzić w tryb uśpienia.

1

Uruchom Zdalnego interfejsu użytkownika i zaloguj się w trybie menedżera systemu. Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika

2

Kliknij przycisk [Ustawienia/rejestracja].

3

Kliknij przycisk [Aktualizacja oprogramowania układowego].

Sprawdź wersję i inne informacje dotyczące bieżącego oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1601_c. gif" alt=""/>

4

Kliknij element [Początek] znajdujący się w sekcji [Z Internetu]. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_RUI1605_c. gif" alt=""/>

Urządzenie rozpocznie sprawdzanie, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

5

Zapoznaj się z treścią okna „Confirm Conditions of Use”, zaznacz pole wyboru [Accept], a następnie kliknij przycisk [OK].

6

Kliknij przycisk [OK].

Urządzenie rozpocznie pobieranie oprogramowania sprzętowego.

Aby przerwać pobieranie oprogramowania sprzętowego, kliknij przycisk [Anuluj].

7

Po zakończeniu pobierania oprogramowania sprzętowego urządzenie dokona aktualizacji, a następnie automatycznie wyłączy się i uruchomi ponownie. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_important2. gif" alt=""/>

Po rozpoczęciu procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie można go przerwać.

Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wszystkie trzy wskaźniki:  (Alarm),  (Zadanie) oraz  (Papier) migają. Nie należy wyłączać zasilania urządzenia do momentu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-0651-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_MNC1600. gif" alt=""/>

Aktualizacja przy użyciu komputera

W przypadku pobrania najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony firmy Canon należy skorzystać z narzędzia „User Support Tool”, aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera. Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego przy użyciu komputera można znaleźć w podręczniku „User Support Tool Operation Guide” dołączonym do oprogramowania sprzętowego.

Przełączanie urządzenia w tryb gotowości do aktualizacji

Zaloguj się w Zdalnym interfejsie użytkownika (Uruchamianie Zdalnego interfejsu użytkownika)  [Ustawienia/rejestracja]  [Aktualizacja oprogramowania układowego]  [Początek] w sekcji [Z komputera]  [OK]

 • Cisco dostosowało daty cyklu życia oprogramowania dla oprogramowania wbudowanego i aplikacji. Zobacz ogłoszenie dotyczące aktualizacji polityki dotyczącej wycofywania >

Znajdź produkty i pliki do pobrania

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select

 • Możesz teraz zapisywać dokumenty i inne treści do wykorzystania w przyszłości. Zaloguj się, aby zobaczyć swoje zapisane treści.

  Produkty według kategorii

  Więcej opcji pomocy technicznej

  Licencje

  Tradycyjne licencjonowanie

  Generuj licencje PAK oraz licencje na inne urządzenia, w tym licencje demo, i zarządzaj nimi.

  Licencje Smart Software Licensing

  Śledź licencje Smart Software License i zarządzaj nimi.

   Umowy dla przedsiębiorstw

   Generuj licencje i zarządzaj nimi na podstawie umów Enterprise Agreement.

   Wsparcie licencjonowania

   Samodzielne rozwiązuj typowe problemy licencyjne.

   Oprogramowanie i pliki do pobrania

   Narzędzie do wyszukiwania błędów

   Znajdź błędy oprogramowania na podstawie wersji produktu i słowa kluczowego. com/research/home" data-config-metrics-item="Badania dotyczące oprogramowania">Badania dotyczące oprogramowania

   Poznaj propozycje Cisco dotyczące obsługiwanych produktów.

   Cisco Software Checker

   Użyj narzędzia Cisco Software Checker, aby wyszukać porady dotyczące bezpieczeństwa, które odnoszą się do określonych wydań oprogramowania Cisco IOS, IOS XE, NX-OS oraz NX-OS w trybie ACI. com/download/home" data-config-metrics-item="Pobierz oprogramowanie Cisco">Pobierz oprogramowanie Cisco

   Uzyskaj najnowsze aktualizacje, poprawki i wydania oprogramowania Cisco.

  Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Cisco2651

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Cisco2651

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Cisco Cisco2651