Instrukcja łatwej konfiguracji Frigidaire Gallery Glef384h

Frigidaire Gallery Glef384h to wysoce wydajny, łatwy w konfiguracji lodówka. Jego wyjątkowe funkcje obejmują wiele przydatnych opcji, w tym bezpośredni dostęp do lodówki, półki na butelki, przedziały na warzywa i owoce, cichy system chłodzenia i opcję automatycznego chłodzenia. Instrukcje konfiguracji są łatwe do zrozumienia i można je znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi. Aby skonfigurować lodówkę, wystarczy włączyć ją, wybrać tryb chłodzenia i ustawić temperaturę, którą chcesz uzyskać. Możesz również dostosować szereg opcji, w tym jasność wyświetlacza, temperaturę zamrażarki i chłodziarki itp., Aby dopasować je do swoich potrzeb. Frigidaire Gallery Glef384h to świetna lodówka, która pozwoli Ci cieszyć się wygodnym i wydajnym chłodzeniem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja łatwej konfiguracji Frigidaire Gallery Glef384h

Przygotowanie

Podłacz komputer do routera TP-Link za pomocą kabla lub sieci bezprzewodowej.

Zalecane jest skorzystanie z połączenia przewodowego w celu konfiguracji urządzenia.

Zaloguj się do panelu konfiguracyjnego routera

Krok 1

Wybierz Sieć bezprzewodowa (Wireless)->Ustawienia sieci bezprzewodowej (Wireless Settings) po lewej stronie Menu, aby otworzyć stronę z ustawieniami sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci bezprzewodowej (zwana również SSID):Utwórz nową nazwę dla swojej sieci bezprzewodowej. Jeśli chcesz używać domyślnej nazwy TP-Link_******, możesz pozostawić ją taką, jaka jest.

Region:Wybierz swój obecny region. Uwaga: Nowe modele routerów mają zapisany w oprogramowaniu region i nie można go zmienić.

"Włącz nadajnik sieci bezprzewodowej" "Włącz rozgłaszanie SSID" powinny być zaznaczone. 

Nie zmieniaj innych ustawień na tej stronie jeśli nie jest to konieczne.

Krok 2

Kliknij Zapisz aby zachowań wprowadzone zmiany.

Uwaga: Po kliknięciu przycisku Zapisz, zobaczysz informację o konieczności restartu routera (czerwona linijka) na dole strony, ale nie ma potrzeby wykonywania restartu w tej chwili. Restart routera wykonamy na końcu konfiguracji.

'

Krok 3

Wybierz Sieć bezprzewodowa (Wireless)->Zabezpieczenia WiFi (Wireless Security) po lewej stronie Menu. Zalecane jest użycie WPA/WPA2 Personal(Recommended). Niektóre modele mają tą opcję nazwaną jako WPA-PSK/WPA2-PSK.

Wersja (Version): WPA-PSK lub WPA2-PSK

Szyfrowanie (Encryption):  AES

Hasło (Wireless Password), zwane również PSK Password)Wpisz hasło jakim chcesz zabezpieczyć swoją sieć WiFi.

 Jeśli chcesz użyć szyfrowania WEP do zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, musisz przestrzegać kilku reguł podczas tworzeniu hasła.

Uwaga: Szyfrowanie WEP w obecnych czasach nie jest już uważane za bezpieczne. Zalecamy wybranie opcji WPA/WPA2-PSK

Dla szyfrowania 64-bit - możesz wprowadzić 10 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 5 znaków 5 ASCII.

· Dla szyfrowania 128-bit - możesz wprowadzić 26 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 13 znaków ASCII.

· Dla szyfrowania 152-bit - możesz wprowadzić 32 znaków szesnastkowych (kombinacje 0-9, a-f, A-F, i spacje nie są dozwolone) lub 16 znaków ASCII. com/resources/UploadFiles/Images/FAQ_78_image010. png"/>

Krok 4

Kliknij przycisk Zapisz (Save), aby zachować ustawienia

Krok 5

Kliknij kliknij tutaj na dole strony, aby zrestartować router, lub możesz też przejść do zakładki Narzędzia systemowe (System Tools),  Restart (Reboot) aby ponownie uruchomić router w celu aktywowania wprowadzonych ustawień. com/resources/UploadFiles/Images/FAQ_78_image012. jpg"/>

 • Nowa karta (Karta Graphite)

  Z reguły certyfikaty znajdujące się na karcie są automatycznie rejestrowane w systemie po umieszczeniu karty w czytniku. W przypadku konieczności ręcznej rejestracji certyfikatu można skorzystać z akcji „Zarejestruj certyfikat w systemie”, jak poniżej:

 • Należy sprawdzić, czy w aplikacji Szafir jest dodany komponent techniczny Graphite. Komponent jest dodawany automatycznie od wersji aplikacji Szafir wystawionych po 21. 03. 2019.

  Jeśli komponent techniczny Graphite nie jest dodany, należy dodać go z:
  C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A\Szafir 2. 0\bin\CCGraphiteP11p. x64. dll dla systemów 64 bitowych
  lub
  C:\Program Files\Krajowa Izba Rozliczeniowa S. x86. dll dla systemów 32 bitowych

  1. Należy sprawdzić, czy uruchomiona jest usługa propagacji certyfikatu (uruchomić „Usługi” w paska narzędziowego Windows – Wyszukaj programy i pliki)

  2. Gdyby na komputerze zainstalowany był CCSuite, należy wyłączyć/odinstalować CCMonitor,

  3. W przypadku problemów z rejestracją certyfikatów w systemie należy:

  - wyłączyć CCMonitor i zablokować automatyczne uruchamianie podczas startu systemu

  - sprawdzić stan usługi „Propagacja certyfikatu” – jeśli usługa jest wyłączona i próba uruchomienia kończy się błędem należy:

  • zmienić wartość klucza w rejestrze (cmd->regedit) z 0 na 1

  Windows Registry Editor Version 5. 00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CertProp] "CertPropEnabled"=dword:00000001

  • lub uruchomić poniższy plik (prawy przycisk myszy: scal)

  CKR_FUNCTION_FAILED to błąd związany z podaniem błędnego PINu. Może występować w przypadkach używania PINu transportowego z koperty do podpisywania dokumentów po zmianie na PIN właściwy. Może także wystąpić, gdy po zmianie PINu w aplikacji Menedżer CryptoCard Graphite mamy jednocześnie otwartą aplikację Szafir, wtedy użycie nowego PINu wymaga restartu aplikacji Szafir. Może wystąpić również, gdy użytkownik podaje niewłaściwy PIN.

  Należy podać właściwy PIN nadany przez użytkownika po aktywacji karty. Jeżeli karta została zablokowana, należy uruchomić Aktywator (wersja z 27. 03 po 15. 30) i przeprowadzić odblokowanie karty, podając PUK z koperty i wprowadzając nowy PIN.

  Uwaga! Karta blokuje się po trzykrotnym podaniu błędnego PINu.

  Polecenie diagnostyczne badające stan karty w czytniku

  cmd-> certutil –Scinfo

  https://www. com/drivers/14996

  https://www. com/drivers/31950

  Po pobraniu i uruchomieniu narzędzia diagnostycznego ze wskazanych linków powinien być widoczny czytnik jak poniżej HID® OMNIKEY® WORKBENCH X86 X64 V. 1. 8. 1 (może się różnić wersja). Jeżeli nie widać HID Global to prawdopodobnie brakuje sterowników do czytnika. Należy je zainstalować.

  Należy sprawdzić poprawność instalacji CryptoCard Graphite Minidriver do kart Graphite. 

  Dostawcą sterownika powinien być CryptoTech. W przypadku, gdy występuje inny dostawca lub sterownik jest nieaktualny, należy zaktualizować aplikację Szafir do najnowszej wersji lub pobrać sterownik bezpośrednio z podanego poniżej zasobu. Wcześniejsze wersje CryptoCard Graphite Minidriver należy odinstalować i po instalacji ponownie uruchomić komputer.

  Aktualna wersja CryptoTech Graphite Minidriver

  Oprogramowanie CCSuite, Menedżer komponentu technicznego nie obsługują kart Graphite.

  Pakiet Graphite wystawiony od 27. 2019 nie zawiera CCS do obsługi starych kart. Aby użyć starej karty w takiej sytuacji należy pobrać i zainstalować ze strony KIR oprogramowanie CCS. Po jego zainstalowaniu aplikacja Szafir będzie pozwalała na użycie i nowej i starej karty.

  a. Należy zweryfikować czy działa usługa propagacji certyfikatu zgodnie z punktem „Certyfikat z nowej karty nie instaluje się automatycznie w systemie Windows”.
  b. Należy sprawdzić poprawność instalacji CryptoTech Graphite Minidriver do kart Graphite zgodnie z punktem „Nie widzę certyfikatu w systemie Windows

  Karta Graphite i karta Carbon różnią się numerem seryjnym. Ważne są pierwsze cztery znaki numeru seryjnego:

  Karta Graphite – początek numeru seryjnego karty 1112

  Karta Carbon – początek numeru seryjnego karty 1012...

  Instrukcje

Zadaj pytanie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
  2. realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 1 lit a RODO;
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
 4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
 7. inspektor ochrony danych w KIR: .

Instrukcje obsługi i konfiguracji dla serii LJ-X8000.
szczegóły można znaleźć w instrukcjach obsługi urządzeń. Aby skonfigurować urządzenie, skorzystaj z instrukcji łatwej konfiguracji.

Instrukcje obsługi produktu

Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi są różne dla trybu 3D i 2D. Pobierz odpowiednią instrukcję w zależności od używanego trybu.

Instrukcja obsługi serii LJ-X8000 (tryb 3D)

Instrukcja obsługi serii LJ-X8000 (tryb 2D)

Proste instrukcje konfiguracji

Instrukcja łatwej konfiguracji serii LJ-X8000 (tryb 3D)

Instrukcja łatwej konfiguracji serii LJ-X8000 (tryb 2D)

Instrukcje obsługi oprogramowania

Instrukcja oprogramowania symulacyjnego LJ-H1X

Instrukcja obsługi oprogramowania terminala LJ-H1X

Inne instrukcje obsługi

Instrukcja obsługi CA-EN100U (jęz. angielski)

Instrukcja łatwej konfiguracji Frigidaire Gallery Glef384h

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja łatwej konfiguracji Frigidaire Gallery Glef384h

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja łatwej konfiguracji Frigidaire Gallery Glef384h