Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi to zbiór informacji technicznych dotyczących głośników marki Cabasse. Zawiera szczegółowe informacje o budowie, wyposażeniu i funkcjach produktu, a także instrukcje, jak go użytkować i konserwować. Zawiera również informacje na temat specyfikacji technicznych, wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wytycznych dotyczących zgodności z przepisami. Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi jest niezbędna dla osób, które chcą używać tego produktu w sposób bezpieczny i efektywny.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi

Spis treści

 • Wstęp.........................................................................................................................................................................
  1. Kontrole i urządzenia do kontroli.....................................................................................................................
  1. Wybrane urządzenia diagnostyczne.................................................................................................................
   • 2 Stanowisko rolkowe.........................................................................................................................................
   • 2 Pomiar.............................................................................................................................................................
   • 2 Wymagania......................................................................................................................................................
   • 2 Budowa............................................................................................................................................................
   • 2 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S Unimetal..................................................................................
   • Parametry techniczne RH-30/6S...........................................................................................................................
   • 2 Charakterystyka eksploatacyjna....................................................................................................................
   • 2 Charakterystyka użytkowa.............................................................................................................................

   Wstęp.........................................................................................................................................................................

   Diagnostyka z języka greckiego „diagnosis” oznacza rozpoznanie. Jest to proces, któryma na celu rozpoznanie przyczyń określonego zdarzenia. Istotą diagnostyki jest określeniestanu technicznego pojazdu bez demontażu lub tylko częściowym demontażu, ale takim, którenie narusza funkcjonowania diagnozowanych elementów. 1 Proces ten polega na pomiarzesygnałów diagnostycznych i porównaniu ich z wartościami nominalnymi. Stan techniczny jestokreślany dla układów, podzespołów lub elementów samochodu. Pozyskane parametry mogąbyć wykorzystywane do określenia przyczyn aktualnego stanu oraz przewidywaniaprzyszłych przyczyn zmian stany technicznego (prognozowanie).Stan techniczny określonego pojazdu można zdiagnozować jeśli potrafimy zastosowaćmetody diagnostyczne oraz posiadamy odpowiednie przyrządy które zostaną wykorzystane wtym procesie, a także potrafimy przeanalizować otrzymane w procesie diagnozowaniawyniki. 2Dlatego badania diagnostyczne pojazdów mają na celu: 3 Określenie stanu pojazdu w chwili przeprowadzania badania Monitorowanie stanu pojazdu Odtwarzania kolejności zaistniałych w przeszłości stanów pojazdu Wyznaczenia przyszłych stanów pojazduMetody diagnostyczne dzielimy na organoleptyczne (wykorzystujące ludzkie zmysły)takie jak np. : wzrokowe, dotykowe, słuchowe, zapachowe. oraz przyrządowe (wymagająceużycia urządzeń diagnostycznych) jak np. : bezpośrednie (określenie stanu technicznego zapomocą struktury geometrycznej), pośrednie (określenie stanu technicznego na podstawieobserwacji i analiz procesów roboczych resztkowych lub badań nieniszczących).

   1 M. Filipiak J. Jajczyk R. Nawrowski, Ł. Putz Urządzenia diagnostyczne w pojazdach samochodowych, PoznanUniversity of technology Academic Journals No. 2 S. Radomski A. Muc A. Szezliński Możliwości diagnostyki pojazdów samochodowych z wykorzystaniemoprogramowania open source, Autobusy 7-8 2017.3 Tamże. s. 209

    suwmiarki, mikrometry, średnicówki, szczelinomierze urządzenia do wykrywania nadmiernego zużycia łożysk w kołach pojazdów testery świec żarowych do silników Diesel`a.

   2 urządzenia diagnostyczne

   Układ hamulcowy samochodu powinien wytworzyć na osiach kół momenty hamująceumożliwiające w sposób kontrolowany przez kierowcę zmniejszenie prędkości jazdy orazunieruchomienie go w czasie postoju.Układ hamulcowy należy do układów warunkujących bezpieczeństwo ruchudrogowego. Z tego powodu stan techniczny układu hamulcowego nie może budzić zastrzeżeń.

   2 Stanowisko rolkoweUrządzenia rolkowe są przeznaczone do badania skuteczności działania hamulców(pomiaru siły hamowania). Stanowiska rolkowe różnią się zakresami pomiarowymi orazzastosowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi układów pomiarowych i napędowych. 4Urządzenia rolkowe ze względu na konstrukcję układu pomiarowego dzielimy na: 5 Urządzenia z hydraulicznym układem pomiarowym Urządzenia z elektronicznym układem pomiarowymUrządzenia rolkowe do badania hamulców uruchamianych hydraulicznie ze względu nazakres zastosowania dzielimy na: 6 Urządzenia do badania hamulców w pojazdach o DMC do 3, 5 tony Urządzenia uniwersalne

   4 warsztat/artykuly/diagnozowanie-ukladu-hamulcowego-pojazdu-samochodowego-cz-1, 65301, bm9uZSE2NTMwMSEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBs5 K. Sitek „Urządzenia rolkowe do badania hamulców metodą quasi-statyczną” s. 246 Tamże s.

   Rysunek 1 Samochód na stanowisku rolkowymŹródło: unimetal-moto/urzadzenia-rolkowe/urzadzenie-rolkowe-osobowe-rho-6-l/2 Pomiar : 7 Samochód wprowadzić przednimi kołami na rolki napędowe urządzenia Zachować właściwe ciśnienie w ogumieniu (sprawdzić) Na pedał hamulca nałożyć czujnik pomiaru siły nacisku na pedał hamulca Włączyć napęd rolek i obserwować wskazania mierników na kolumnie sterowniczej(jeżeli jest większa od zera świadczy to o oporach tarcia w kołach przednich lub wukładzie napędowym (dla przedniego napędu) Jako opory nadmierne traktuje sięwartości przekraczające 2-3% obciążenia kół dla osi nie napędzanej lub 5% dla osinapędzanej Rozpocząć powolne wywieranie nacisku na pedał hamulca i obserwować wskazaniamierników Przerwać pomiar w momencie wywarcia na pedał nacisku 500N lub zasygnalizowaniaprzez urządzenie poślizgu kół na rolkach (jeśli zablokowanie kół wywołała mniejsza siła nacisku na pedałzapisać wartości sił hamowania otrzymane dla obu kół przedniej osi) W przypadku zablokowania kół należy odczytać maksymalną siłęhamowania osiągniętą przed wystąpieniem poślizgu Zmierzone siły porównać z wymaganymi wartościami2 Wymagania : 8

   7 zste. myslenice/images/e-materialy_zste/PB/rolki. pdf8 warsztat/artykuly/diagnozowanie-ukladu-hamulcowego-pojazdu-samochodo,

   1. Motoreduktor
   2. Rolka
   3. Układ pomiarowy
   4. Ramię reakcyjne
   5. Trzecia rolka (opcjonalnie)
   6. Łańcuch
   7. Lampka sygnalizująca zablokowanie badanego koła
   8. Wskaźnik wartości siły hamowania
   9. 2 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S UnimetalStanowisko rolkowe RHE-30/6S jest urządzeniem uniwersalnym przeznaczonym dopomiaru sił hamujących oraz oceny skuteczności hamulców pojazdów), wyposażonych whydrauliczne, a także pneumatyczne układy przenoszące.Po zastosowaniu specjalnej nakładki można również sprawdzać kontrolę działaniahamulców w motocyklach. 11Składa się z: 12 Jednostki sterującej Pulpitu sterującego, drukarki szafki Tablicy wskaźnikowej Dwóch zespołów napędowych Bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania Miernika ciśnienia w instalacji pneumatycznej Miernika siły nacisku na pedał hamulca

    Rysunek 3 Urządzenie rolkowe uniwersalne RHE-30/6S UnimetalŹródło: unimetal-moto/urzadzenia-rolkowe/urzadzenie-rolkowe-uniwersalne-rhe-40/

    11 warsztat/artykuly/urzadzenia-rolkowe-do-kontroli-dzialania-hamulcow, 61902, bm9uZSE2MTkwMiEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBsL2FydHlrdWx5L29zdGF0bmkvc2Ftb2Nob2R5LWNpZXphcm93ZS8z12 Tamże

    2 Parametry techniczne RH-30/6SDane techniczne RHE-30/6SMax nacisk osiZakres sił hamowaniaUkład pomiarowyRozstaw kółŚrednica obręczy koła: Samochody MotocykleZakres mierzonego ciśnieniaZakres siły nacisku na pedał hamulcaMoc silników napędowychMasa własnaŚrednica rolekDługość rolekRozstaw rolekPrędkość obwodowa rolekRóżnica wzniosu rolekWspółczynnik przyczepności rolekTemperatura pracyUkład przeciwpoślizgowyZasilanieTryb pomiaruSterowanie

    160kN0-6 kN, 0, 30 kNElektroniczny900-2900 mm12-22, 5’’1 MPa0-1000 N2 x 9, 9 kW1000 kg250 mm1000 mm450 mm2, 54; 5, 08 km/h50 mm0, 7 – 0,5-40 °CElektroniczny (trzecia rolka 3x400V/50Hz)Automatyczny/ręczny

    Z pulpitu/zdalneŹródło: Eś, B. Żółtkowski Badania układów hamulcowych 2011Do przeprowadzenia badania przy wykorzystaniu urządzenia rolkowego wymagana jest jednostkasterująca.

    Rysunek 4 Jednostka sterująca urzędzenia rolkowego RHO-Źródło: K. 252 Panel przyłączeniowy3 Panel komputera i drukarki4 Klawiatura i mysz

    ogólny - eur-lex. europa. eu

    Taka techniczna dokumentacja eksploatacyjna stanowi część dokumentacji technicznej.

    This technical operating documentation shall be part of the technical file.

    technologia i regulacje techniczne - eur-lex. eu

    Taka techniczna dokumentacja eksploatacyjna jest częścią dokumentacji technicznej.

    ogólny - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

    ogólny - eur-lex. eu

    obowiązki eksploatującego urządzenia techniczne (dokumentacja eksploatacyjna).

    responsibilities of a technical device user (operation documentation).

    ogólny - CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

    1 miliard tłumaczeń skategoryzowanych wg dziedziny działalności w 28 językach

    Najczęściej wyszukiwane zapytania polski:1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k,

    Najczęściej wyszukiwane zapytania angielski:-200k,

    Traduction Translation Traducción Übersetzung Tradução Traduzione Traducere Vertaling Tłumaczenie Mετάφραση Oversættelse Översättning Käännös Aistriúchán Traduzzjoni Prevajanje Vertimas Tõlge Preklad Fordítás Tulkojumi Превод Překlad Prijevod 翻訳 번역 翻译 Перевод

    1 1. 1 DT-E DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 1. Osłona przeciwsłoneczna Żaluzja 1. 1. Żaluzja C50 Slim

    2 NAZWA WYROBU: OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA ŻALUZJA C50 Slim OZNACZENIE PRODUCENTA WYROBU: Nazwa producenta: SELT Sp. z o. o. Siedziba producenta: Opole, ul. Wschodnia 23A Adres zakładu: Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli Opole, ul. Wschodnia 23A Dane teleadresowe: Tel: (sekretariat) Fax: Strona internetowa: Adres poczty internetowej: selt@selt. com OZNACZENIE BEZPIECZEŃSTWA WYROBU: Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa CE (w przypadku napędu silnikowego). NINIEJSZA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA: jest ważna od dnia: 01 kwiecień 2017 r. obowiązuje dla wersji wyrobów oznaczonych powyżej. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 2 / 25

    3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Wskazówki bezpieczeństwa wyrobu Objaśnienie symboli i znaków Terminy i definicje Przedmiot przeznaczenie i zawartość dokumentacji Informacja techniczna wyrobu Parametry techniczne: Charakterystyka wyrobu Transport i składowanie towaru Kompletność oraz stan jakościowy dostawy Ogólne warunki transportu i składowania wyrobu Opisy, które obligatoryjnie muszą być umieszczone na opakowaniu produktu Montaż wyrobu Wymagania dotyczące bezpiecznego montażu wyrobu na wysokości Przygotowanie do montażu Ogólne wytyczne do montażu wyrobu Narzędzia montażowe Montaż Montaż żaluzji C50 Slim system wolnowiszący Montaż żaluzji C50 Slim prowadnice linkowe Montaż żaluzji C50 Slim napęd ręczny Napęd elektryczny Podłączenie do instalacji elektrycznej Uruchomienie i regulacja Obsługa systemu i bezpieczeństwo wyrobu Ogólne wymagania BHP Wymogi bezpieczeństwa związane ze szczególnymi warunkami i miejscami użytkowania wyrobu Bezpieczeństwo obsługi Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu Użytkowanie i konserwacja wyrobu Użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem Instrukcja dla osób nie będących fachowcami Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy Ogólne warunki gwarancji Wyłączenia z gwarancji: Reklamacja / usterki techniczne Reklamacje Usterki techniczne Demontaż / utylizacja / likwidacja wyrobu Oznakowanie i etykietowanie znakiem CE wyrobu Zgodność wyrobu z normą CE Informacje towarzyszące oznakowaniu CE Informacje dla montażu elementów zabezpieczających Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 3 / 25

    4 1. WSTĘP 1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WYROBU Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest dostarczony w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczną konstrukcję wyrobu uzyskano dzięki: Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zasłony wewnętrzne. Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem 2 Zasadnicze wymagania dla maszyn 3 Ogólne bezpieczeństwo produktu EN 13120:2009+A1:2014 Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady PN-EN A1: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z Dnia 21 Października 2008r. DZ. U. 2008 nr. 199 poz. 1228 z późniejszymi zmianami (Dz. U) DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr 229, poz z późniejszymi zmianami Dokumenty powiązane: Deklaracja Zgodności oraz Instrukcja instalacji, użytkowania silników i sterowania OBJAŚNIENIE SYMBOLI I ZNAKÓW Poniższe symbole (piktogramy) oznaczają szczególnie ważne informacje na temat zagrożeń i bezpieczeństwa. Piktogram Znaczenie piktogramu Informacja INFORMACJA INFORMACJA Przed użytkowaniem wyrobu należy przeczytać instrukcję obsługi Przestrzeganie instrukcji obsługi jest warunkiem: - bezawaryjnej eksploatacji wyrobu, - realizacji roszczeń z tytułu wad. Dla bezpieczeństwa osób zachować instrukcję. Brak szkodliwych lub niebezpiecznych konsekwencji dla ludzi lub obiektów. UWAGA! Sytuacja mogąca spowodować uszkodzenie produktu lub inne uszkodzenia. Brak zagrożenia dla ludzi. OSTRZEŻENIE! Ryzyko niebezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol oznacza wszystkie informacje na temat bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osób. Zagrożenie zdrowia lub życia. Ryzyko: niebezpieczeństwo poważnego obrażenia lub śmierci. Niebezpieczna operacja mogąca spowodować obrażenia lub uszkodzenia produktu. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie dla zdrowia lub życia poprzez porażenie prądem. ŚRODOWISKO Oznaczenie sprzętu elektrycznego lub elektronicznego podlegającego zbiórce w wyznaczonych punktach. OSTRZEŻENIE! Ryzyko zadzierzgnięcia pętlą. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 4 / 25

    5 1. 3. TERMINY I DEFINICJE Użyte w niniejszej dokumentacji terminy i definicje oznaczają: Wyrób: Żaluzja C50 Slim ŻALUZJA: Osłona przeciwsłoneczna wewnętrzna, zamontowana wewnątrz budynku, nad otworem lub wewnątrz otworu okiennego, w której podnoszenie i opuszczanie lameli wykonanych z pasków aluminium realizowane jest z użyciem mechanizmu sterującego (ręcznego z korbą ręczną, zestawu sznurów lub elektrycznego z układem napędowym połączonym z systemem sterującym). LAMELE: część wyrobu, wykonana z pasków aluminium, która jest wprawiana w ruch z użyciem mechanizmu sterującego, zapewniająca spełnienie przez wyrób jego funkcji PRZEDMIOT PRZEZNACZENIE I ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI Przedmiotem niniejszej dokumentacji są wyroby produkowane przez SELT Sp. Instrukcję obsługi i bezpiecznego użytkowania razem z instrukcją silnika, należy przekazać użytkownikowi końcowemu. WAŻNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA OSTRZEŻENIE POSTĘPOWANIE WEDŁUG NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ Dokumentacja jest ważna łącznie z informacjami dotyczącymi konkretnego wyrobu dostępnymi na stronie internetowej www@selt. com Dokumentacja zawiera: ważne zalecenia dla montażu, użytkowania i konserwacji wyrobu, ważne zalecenia dla transportu i składowania, wskazówki, których przestrzeganie pozwoli na wieloletnią i bezawaryjną eksploatację wyrobu. SELT Sp. nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej dokumentacji. W celu dalszego ulepszania wyrobu SELT zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian jakie, przy utrzymaniu istotnych parametrów technicznych, zostaną uznane za celowe dla podwyższenia jakości obsługi wyrobu i bezpieczeństwa użytkowania. Prawa autorskie dla niniejszej dokumentacji pozostają w posiadaniu firmy SELT Sp. z siedzibą w Opolu. Bez zezwolenia, dokumentacji nie wolno wykorzystywać, tak w części, jak i w całości, na potrzeby działalności konkurencyjnej lub udostępniać jej osobom trzecim. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 5 / 25

    6 2. INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU Specyfikacja techniczna wyrobu dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej PARAMETRY TECHNICZNE: Wymiary: szerokość wysokość grubość Napęd elektryczny 4000 mm 3500 mm Napęd ręczny (ograniczenie do 8 m 2) 4000 mm / 2200 mm 2200 mm / 3500 mm Wymiar lameli 49 mm 4, 5 mm 0, 21 mm Dostępne z prowadnicą linkową lub w wersji wolno-wiszącej Napęd ręczny Drabinka Sznurek Korba Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępny w kolorach: biały, szary, czarny Dostępna w opcji Napęd elektryczny silnik o parametrach: - napięcie zasilania 230V/50Hz - moc 90 do 115 W (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - pobór prądu 0, 4 do 0, 5 A (zależnie od wielkości żaluzji i typu silnika) - stopień ochrony IP 44 lub IP 54 (zależnie od typu silnika) - czas pracy ciągłej 4 min do 6 min zależnie od wersji silnika - moment obrotowy 6 Nm - prędkość obrotowa 24 lub 26 obr. /min (zależnie od wersji silnika) - temperatura pracy od -20 C do +70 C (zależnie od typu silnika) Montaż: Zastosowanie Montaż w miejscu Wewnętrzne Do sufitu lub do ściany Szczegółowe dane dotyczące parametrów poszczególnych silników dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Podłączenie do instalacji elektrycznej: Przewód elektryczny o długości od 0, 5 m. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 6 / 25

    7 2. 2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU Wykaz typów wyrobów - żaluzji: montowane wewnątrz budynku, uruchamiane za pomocą napędu elektromechanicznego połączonego z systemem sterującym, Charakteryzują się one następującymi właściwościami: są przeznaczone do montażu na otworach okiennych, ograniczają dostęp światła słonecznego do pomieszczenia, zwiększają udział światła rozproszonego w pomieszczeniu, chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach, pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń, ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku, nie wydzielają toksycznych substancji w trakcie eksploatacji, emisja hałasu przez wyrób z napędem elektromechanicznym (związany z ruchem roboczym elementów ruchomych, wytwarzany przez silnik elektryczny podczas pracy) nie jest uważana za znaczące zagrożenie i jest kwestią komfortu, poziom emisji ciśnienia akustycznego jest mniejszy lub równy 58 dba, silniki posiadają stopień ochrony obudowy IP 44, to znaczy, że posiadają zabezpieczenia chroniące przed dotknięciem części pod napięciem i ruchomych za pośrednictwem narzędzi i drutów o średnicy 1mm i większej oraz, że są zabezpieczone przed rozbryzgami wody na obudowę z dowolnego kierunku, konstrukcja wyrobu i napędu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na każdej wysokości w obszarze pracy góra-dół i pozostawanie tam w stanie zawieszenia, ruch w górę i dół odbywa się ręcznie z użyciem korby, zestawu sznurów operacyjnych, za pomocą elektrycznego przełącznika lub zdalnie za pomocą pilota, osłony części ruchomych zostały zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający obsługującym bezpieczeństwo przy założeniu, że są prawidłowo eksploatowane. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 7 / 25

    8 3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE TOWARU 3. KOMPLETNOŚĆ ORAZ STAN JAKOŚCIOWY DOSTAWY Firma SELT dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zgodność towaru z zamówieniem. Sprawdzenie kompletności wyrobu należy jednak do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie jego odbioru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy /magazynierowi/ brygadzie montażowej i zaznaczone na dokumencie WZ pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. Sprawdzenie jakości w zakresie wad jawnych należy do Nabywcy i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Za wady jawne uważa się uszkodzenia mechaniczne, zarysowania, pęknięcia itp. Niezgodności stanu ilościowego oraz ewentualne wymiany części obarczonych wadami jawnymi SELT Sp. zobowiązuje się uzupełnić lub wymienić w możliwie najkrótszym okresie czasu OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU I SKŁADOWANIA WYROBU Wykaz: wyrób jest zapakowany fabrycznie w kartonowe opakowanie zabezpieczające przed jego uszkodzeniem podczas składowania, w trakcie transportu oraz w trakcie jego przemieszczania na miejsce ostatecznego montażu, wyroby do transportu/składowania należy ustawiać zgodnie ze strzałkami znajdującymi się na opakowaniu wyrobu, nie należy składować wyrobów w ilości warstw większej niż 2 z uwagi na możliwość zgniecenia opakowania co w konsekwencji może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wyrobu, wyroby ustawione na środkach transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w trakcie transportu (np. przekładkami, pasami zabezpieczającymi, itp. ). w trakcie transportu wyroby należy zabezpieczyć przed opadami deszczu lub śniegu, miejsca składowania powinny być suche, przewiewne oraz zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz itp. ), w przypadku gdy masa wyrobu przekracza 25 kg jego przemieszczanie na miejsce ostatecznego montażu, musi być wykonywane przez co najmniej dwie osoby OPISY, KTÓRE OBLIGATORYJNIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE NA OPAKOWANIU PRODUKTU. Przed zamontowaniem i użytkowaniem produktu należy dokładnie przeczytać dokumentację techniczno eksploatacyjną dostępną na stronie Na opakowaniu produktu w wersji ręcznej sterowanej sznurami zawarto poniższe ostrzeżenie: OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. - Dla uniknięcia zadzierzgnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznury poza zasięgiem małych dzieci. Sznury mogą również owinąć się wokół szyi dziecka. - Odsunąć łóżeczka, łóżeczka dziecinne i meble od sznurów zasłon okiennych. Nie wiązać sznurów. Upewnić się, że sznury nie krzyżują się. Ponadto na opakowaniach z akcesoriami zabezpieczającymi (mocowanie sznurka SILM) umieszczono komunikat: D z i e c i m o g ą u d u s i ć s i ę, g d y t o z a b e z p i e c z e n i e n i e j e s t z a i n s t a l o w a n e i p r z y s t o s o w a n e. P r z e c z y t a j u w a ż n i e i n s t r u k c j ę i o d p o w i e d n i o z a i n s t a l u j Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 8 / 25

    9 4. MONTAŻ WYROBU W niniejszym rozdziale zawarte są ogólne wymagania dotyczące montażu wyrobu. Prawidłowy montaż jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania wyrobu. zaleca korzystanie z wyspecjalizowanych ekip montażowych, gwarantujących Nabywcy przeprowadzenie prawidłowego montażu. Ogólne wymagania bezpiecznego montażu Należy przestrzegać, ogólnych zasad sztuki budowlanej. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, szczególnie dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach. Wyrób musi być zamocowany w sposób mechaniczny (pianki, kleje lub podobne materiały nie są dozwolone jako materiały mocujące). Wyrób należy mocować do trwałych elementów budynku (ściany, nadproża, konstrukcja stalowa, konstrukcja aluminiowa, stolarka okienna). Podstawa, do której przymocowane będą uchwyty ścienno-sufitowe wyrobu, powinna być konstrukcją pewną (beton, cegła, itp. Nie wolno mocować wyrobu na elementach nie zapewniających odpowiedniej nośności. Montażu dokonuje się do równych, suchych powierzchni murów o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej. W przypadku konstrukcji metalowych, połączonych ze sobą zgodnie z obowiązującymi zasadami dotyczącymi łączenia metali, montażu dokonuje się do materiałów o odpowiedniej grubości ścianek. Przed przystąpieniem do montażu należy odsunąć ze strefy montażu wszystkie niepotrzebne elementy. Przed przystąpieniem do montażu powinny zostać unieruchomione wszystkie mechanizmy zbędne dla funkcjonowania napędu. Należy bezwzględnie zamontować oraz przystosować dołączone elementy mocujące sznury zgodnie z dołączoną Informacją dla montażu elementów zabezpieczających WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO MONTAŻU WYROBU NA WYSOKOŚCI Montaż wyrobu, poprzez konieczność wykonywania prac na wysokościach, należy do prac szczególnie niebezpiecznych gdyż stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w szczególności upadku z wysokości. Nabywca zobowiązany jest do przeprowadzenia procesu montażu zgodnie z aktualnie obowiązującymi dla danego kraju przepisami BHP. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas montażu należy do obowiązków Nabywcy. Podczas montażu Nabywca powinien stosować się do przepisów BHP związanych z pracami na wysokości, a w szczególności: bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem przez wyznaczone w tym celu osoby (np. kierownika robót, brygadzisty), odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, szczegółowy instruktaż pracowników wykonujących prace na wysokościach, konieczność stosowania: drabin z odpowiednimi certyfikatami jakości i bezpieczeństwa, rusztowań, klamer zabezpieczających, pomostów z odpowiednią wytrzymałością na przewidywane obciążenie. Prace na wysokości przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, muszą być wykonywane przez co najmniej 2 osoby PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU Rozpakować wyrób i sprawdzić czy są wszystkie elementy niezbędne do jego zamontowania. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić wymiary otworu okiennego ze specyfikacją wyrobu umieszczoną na opakowaniu. Przed montażem należy sprawdzić czy podłoże posiada wystarczającą nośność umożliwiającą bezpieczny montaż i eksploatację. Uwaga! Kołki, wkręty lub śruby mocujące wyrób do konstrukcji są zależne jest od typu podłoża, dlatego nie są dołączane do wyrobu, a ich zakup należy do nabywcy lub montażysty. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 9 / 25

    10 4. OGÓLNE WYTYCZNE DO MONTAŻU WYROBU Mocowania osłon/uchwytów do konstrukcji dokonuje się za pomocą kołków i śrub (nie są dołączane do wyrobu). W przypadku nadproża żelbetonowego lub z cegły pełnej do montażu stosuje się kołki rozporowe o wymiarach dostosowanych do nośności elementu, na którym ma być zamontowany. W przypadku ścian z materiałów otworowych do montażu stosuje się odpowiednie systemy montażowe przewidziane do tego rodzaju materiałów. Oś wzdłużna szyny głównej wyrobu winna być wypoziomowana gdyż w przeciwnym razie następować będzie wadliwe zwijanie wyrobu. Wyrób należy chronić przed zabrudzeniem (np. zaprawą murarską, pianą montażową, silikonem) gdyż mogą spowodować jego uszkodzenie. Używanie do montażu substancji chemicznych zawierających składniki bitumiczne lub inne wchodzące w reakcję z elementami wyrobu jest niedopuszczalne. Niewłaściwy montaż może przyczynić się do powstania niebezpiecznych sytuacji dla użytkownika NARZĘDZIA MONTAŻOWE Wykaz narzędzi montażowych: Wiertła do metalu i betonu. Wiertarka udarowa. Drabina/rusztowanie. Wkrętak. Młotek. Miara. Ołówek/pisak. Poziomica. Klucze trzpieniowe (nimbusowe). Obcinacz MONTAŻ Instrukcja montażu, obsługi i bezpiecznego użytkowania po zalogowaniu dostępna jest na stronie internetowej Podczas nieprawidłowego transportu produktu (w pionie) może nastąpić przesunięcie mechanizmów zwijających w szynie głównej. Dlatego należy sprawdzić położenie mechanizmów wewnętrznych przed przystąpieniem do montażu MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM SYSTEM WOLNOWISZĄCY 1. Odmierzyć i zaznaczyć miejsca montażu uchwytów ścienno- sufitowych. Wyznaczając miejsce montażu uchwytów należy pamiętać o wystających elementach mogących kolidować z rozwijaną żaluzją (np. klamka montaż wnękowy, wewnętrzny). Zdjęcie 1 i 2 Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 10 / 25

    11 Zdjęcie 2 2. Nawiercić otwory pod system mocowania. Zdjęcie 3. Zdjęcie 3 3. Przykręcić do ściany/sufitu pierwszy uchwyt, tak aby była możliwa późniejsza regulacja uchwytu. Zdjęcie 4 4. Przykręcić do ściany/sufitu drugi uchwyt. Zdjęcie 5 Zdjęcie 5 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 11 / 25

    12 5. Sprawdzić poziom zamontowanych uchwytów. W razie potrzeby, skorygować ich położenie. Zdjęcie 6 Zdjęcie 6 6. Zamocować w uchwytach szynę z pakietem (zdjęcie 7), następnie zamknąć uchwyty. Zdjęcie 8 Zdjęcie 7 7. Zamknąć uchwyt. Zdjęcie MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM PROWADNICE LINKOWE W wersji z prowadnicami linkowymi montaż opisany w rozdziale w punktach od 1 do Założyć na linkę sprężynkę napinającą, a następnie przeprowadzić przez otwory w szynie głównej oraz przez otwory w lamelach. Zdjęcie 1 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 12 / 25

    13 1. Zdjęcie 8 Zdjęcie 2 1. Za pomocą poziomicy wyznaczyć miejsce montażu uchwytów kątowych prowadnicy linkowej. Zamontować uchwyty kątowe prowadnicy linkowej. Zdjęcie 4 Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 13 / 25

    14 4. Sprawdzić poziom uchwytów kątowych prowadnicy. Zdjęcie 5 5. Przeprowadzić linki przez tulejki mocujące. Zdjęcie 6 6. Przykręcić tulejkę do kątowników Zdjęcie 7 7. Naciągnąć, a następnie zablokować w tulejkach prowadnice linkowe. Sprawdzić pion prowadnic. W razie stwierdzenia odchyłu od pionu, wykonać regulacje odpowiednio ustawiając tulejkę w uchwycie kątowym. Odciąć nadmiar linki. Zdjęcie 8 1. Sprawdzić pewność zamocowania uchwytów ich rozsunięcie może stwarzać zagrożenie dla ludzi. Po zamontowaniu żaluzji do uchwytów sprawdzić poprawne działanie systemu (prawidłowe rozwijanie i zwijanie pakietu, otwieranie i zamykanie lameli). Nie ciągnąć za linki prowadnic, ponieważ może to doprowadzić do ich zerwania lub do uszkodzenia mocowania uchwytów górnych Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 14 / 25

    15 MONTAŻ ŻALUZJI C50 SLIM NAPĘD RĘCZNY Postępować tak samo jak w przypadku montażu żaluzji z napędem elektrycznym. Po wypoziomowaniu szyny głównej żaluzji zamontować zaczep do mocowania sznura. Należy przymocować do ściany poprzez trwałe dokręcenie załączony uchwyt sznurka SLIM - na wysokości minimum 150 cm nad podłogą. Zdjęcie 1 W wyrobie z napędem sznurowym zaczep do mocowania sznura (zapewniający umiejscowienie sznura poza zasięgiem dzieci) należy zamontować na odpowiedniej wysokości, czyli co najmniej 1, 5m od poziomu podłoża. Długość sznurów sterujących żaluzją należy wyregulować do wysokości zamontowania zaczepów sznura, tak aby długość sznurów była jak najmniejsza NAPĘD ELEKTRYCZNY PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Po zamocowaniu wyrobu należy przystąpić do podłączenia napędu i układu sterowania do wcześniej przygotowanych instalacji: elektrycznej zasilającej i sterującej. Podłączenie do instalacji elektrycznej zasilającej należy wykonać na podstawie opracowanego wcześniej indywidualnego schematu elektrycznego z uwzględnieniem zasad ochrony przeciwporażeniowej. Podłączenie musi wykonać elektryk posiadający uprawnienia elektryczne. Podłączenie elektryczne i ustawienie silników należy wykonać zgodnie z instrukcjami producentów silników. Instrukcje dołączone są do wyrobu jak również dostępne są na stronach internetowych producentów silników oraz na stronie internetowej: PRODUKTY AUTOMATYKA Warunki środowiskowe o zwiększonym zagrożeniu: do środowisk o zwiększonym zagrożeniu zalicza się łazienki i natryski, kuchnie, garaże, piwnice, sauny, pomieszczenia dla zwierząt domowych, bloki operacyjne szpitali, hydrofornie, wymiennikownie ciepła, przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi, kempingi, tereny otwarte itp. W pomieszczeniach i przestrzeniach, w których występują warunki o zwiększonym zagrożeniu należy zastosować samoczynne urządzenia wyłączające zasilanie uszkodzonego wyrobu np. wyłączniki różnicowoprądowe. Zaleca się stosować w łazienkach, kuchniach, garażach i piwnicach. Obowiązkowo należy stosować przy basenach pływackich i natryskowych, saunach, na placach budów, przy zasilaniu urządzeń na wolnym powietrzu, w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych, w kempingach i pojazdach wypoczynkowych oraz w pomieszczeniach zagrożonych pożarem URUCHOMIENIE I REGUL ACJA Położenia krańcowe (ruch kurtyny góra-dół) zabezpieczone są wyłącznikami krańcowymi, które należy wyregulować w trakcie montażu. Regulacje wyłączników krańcowych należy wykonać zgodnie z instrukcja instalacji silnika. Przed uruchomieniem wyrobu należy wykonać pomiary elektryczne. Nie wolno uruchamiać silnika bez sprawdzenia prawidłowego mocowania systemu. Przy uruchamianiu wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę na: poprawne rozwijanie i zwijanie osłony, poprawne zadziałanie wyłączników krańcowych. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 15 / 25

    16 Błędne podłączenie silnika może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu lub stworzenia zagrożenia. Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłączy napęd po około 4 minutach pracy ciągłej w celu ochrony przed przegrzaniem. Po wyłączeniu przez zabezpieczenie termiczne należy odczekać odpowiedni czas zależny od typu silnika i temperatury otoczenia (około 16 minut), aby móc ponownie go uruchomić. 5. OBSŁUGA SYSTEMU I BEZPIECZEŃSTWO WYROBU 5. OGÓLNE WYMAGANIA BHP W czasie transportu, montażu i demontażu oraz przy obsłudze, pielęgnacji i konserwacji wyrobu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony środowiska naturalnego. Wyrób powinien być konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby przeszkolone posiadające odpowiednie uprawnienia. Nabywca wyrobu powinien zadbać, aby osoby, którym powierzono czynności związane z jego bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją zostały zapoznane z instrukcją obsługi i przestrzegały wskazówek tej instrukcji we wszystkich jej punktach. Niedopuszczalne jest czyszczenie produktu w sposób inny niż opisany w punkcie Przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy. Wszystkie prace należy wykonywać z należytą starannością przy uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa. Prace konserwacyjne i naprawa produktu powinna być dokonana tylko gdy wyrób jest odłączony od zasilania energią elektryczną. Należy przestrzegać oznaczeń umieszczonych na produkcie (np. piktogramy, strzałki oznaczające kierunek ruchu). Należy zadbać aby oznaczenia nie zostały przykryte warstwą farby lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Bez konsultacji z producentem lub autoryzowanym przedstawicielem nie można dokonywać modyfikacji projektu elektrycznego lub zmiany konfiguracji osprzętu. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Przełącznik powinien być zamontowany na wysokości zgodnej z krajowymi przepisami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, najlepiej na wysokości mniejszej niż 130 cm. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - należy trwale zamocować do ściany dołączony element uchwytu sznurka eliminujący możliwość zadzierzgnięcia pętlą. Wysokość zamocowania zabezpieczenia musi wynosić min. 150 cm od podłogi do spodu uchwytu. Sznury należy zawsze mocować do zamontowanego uchwytu WYMOGI BEZPIECZEŃSTW A ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI WARUNKAMI I MIEJSCAMI UŻYTKOWANIA WYROBU. Szczególne wymogi bezpieczeństwa odnoszą się, do dzieci w wieku do 42 miesiąca życia. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie we wszystkich miejscach, do których małe dzieci mają dostęp lub w których mogą się znaleźć. Szczególne wymagania użytkowania mają zastosowanie również we wszystkich miejscach, w których przebywają osoby niepełnosprawne. Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu do Nabywcy należy przeprowadzenie indywidualnej oceny ryzyka jego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i osób niepełnosprawnych. Przy określaniu wymogów eksploatacyjnych wyrobu istotne jest uwzględnienie racjonalnie przewidywalnych warunków użytkowania i potencjalnych zagrożeń. OSTRZEŻENIE - Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące wyrobem. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 16 / 25

    17 Często kontrolować instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów. Nie używać, jeśli niezbędna jest naprawa BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI Produkt można używać tylko w przypadku braku usterek. Produkt w wersji z napędem ręcznym: sznury - wolno używać wyłącznie po zamontowaniu i przystosowaniu dołączonych elementów zabezpieczających sznury. Zalecenia i czynności: Wyrób jest bezpieczny w użytkowaniu pod warunkiem stosowania się do zaleceń zawartych w dokumentacji. Odłączyć wyrób od zasilania przed przystąpieniem do wszelkich prac, niezwiązanych z konserwacją i higieną wyrobu, wykonywanych na elewacji budynku. Wszelkie prace związane z przeglądami i naprawą wyrobu powinna przeprowadzić osoba odpowiednio przeszkolona, posiadająca wymagane uprawnienia. Należy zwracać uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych. W przypadku zauważenia oznak zużycia lub uszkodzenia przewodów elektrycznych nie wolno używać wyrobu i niezwłocznie zgłosić usterkę dostawcy. Urządzenia zdalnego sterowania należy przechowywać z dala od dzieci. Wejście i przebywanie w obszarze pracy systemu góra-dół powinno odbywać się jedynie przy jego całkowitym otwarciu i zatrzymaniu. Podczas opuszczania kurtyny wyrobu należy zwrócić szczególną uwagę czy żaden przedmiot lub osoba nie znajduje się w obszarze pracy wyrobu (w przestrzeni pomiędzy prowadnicami i belką przednią). Należy unikać kontaktu kurtyny z gorącymi przedmiotami (np. grzałki, piecyki, żelazka itp. Należy trwale zamontować i przystosować dołączone elementy zabezpieczające sznury w przypadku napędu ręcznego. Czynności zabronione Nie podciągać siłowo lameli do góry! Może to spowodować uszkodzenia systemu! Nie należy przebywać w obszarze roboczym kurtyny w trakcie pracy systemu. Zabrania się użytkowania wyrobu niezgodnego z wymaganiami bezpieczeństwa porażeniowego i pożarowego. Zabrania się przekraczania parametrów pracy wyrobu określonych w dokumentacji techniczno eksploatacyjnej. Zabrania się przechowywać żadnych ostrych przedmiotów lub wystających części w pobliżu systemu, które mogą zahaczyć o belkę dolną lub lamele i je porysować. Zabrania się użytkowania niesprawnego lub zdekompletowanego wyrobu (np. bez przełącznika, napinaczy itp. użytkowanie takiego wyrobu może spowodować jego zniszczenie, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika. Zabrania się wykonywania prowizorycznych napraw, Zabrania się użytkowania wyrobu i instalacji elektrycznej bez ważnych i wymaganych przeglądów i pomiarów, Zabrania się zdejmowania osłon układu napędowego i silnika elektrycznego. Nie należy dotykać ruchomych elementów podczas zwijania bądź rozwijania żaluzji. Może to być przyczyną zgniecenia, przecięcia, wciągnięcia, zaklinowania między np. belką dolną a innymi elementami konstrukcyjnymi systemu. W obrębie pracy żaluzji nie powinny znajdować się przeszkody mogące zakłócać jej pracę lub spowodować jej uszkodzenie. W przypadku najazdu żaluzji na przeszkodę, należy w pierwszej kolejności nieco zwinąć kurtynę, a następnie usunąć przeszkodę. Nie należy przebywać w strefie ruchu żaluzji podczas jej pracy. Zabrania się użytkowania wyrobu z napędem ręcznym: sznury - bez zainstalowanych oraz przystosowanych elementów zabezpieczających sznury. Produkty sterowane automatycznie mogą uruchomić się samoczynnie. niebezpiecznej sytuacji. Należy upewnić się, że nie dojdzie do żadnej SELT Sp. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Obsługa systemu znajdującego się poza zasięgiem wzroku może spowodować ciężkie obrażenia, jak również uszkodzenie systemu Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 17 / 25

    18 OSTRZEŻENIE! Nie należy używać wyrobu w przypadku silnych podmuchów wiatru, w trakcie opadów śniegu, marznącego deszczu ponieważ wyrób może ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz może narażać na niebezpieczeństwo osoby znajdujące się w pobliżu (dotyczy wyrobów montowanych na zewnątrz budynku). URUCHAMIANIE W WARUNKACH MROZU MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE WYROBU W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu wyrobu, należy niezwłocznie powiadomić Dostawcę wyrobu. Użytkowanie uszkodzonego wyrobu oraz samodzielne próby napraw stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mogą być przyczyną utraty gwarancji KONTROLA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBU Nabywca powinien: a) w przypadku gdy bezpieczne użytkowanie wyrobu jest uzależnione od warunków, w jakich jest on montowany, poddać wyrób: wstępnej kontroli (po jego zainstalowaniu, a przed przekazaniem go po raz pierwszy do eksploatacji), kontroli po zainstalowaniu w innym miejscu. b) zapewnić, aby wyrób narażony na działanie warunków powodujących pogorszenie jego stanu technicznego, co może spowodować powstawanie sytuacji niebezpiecznych, poddany był: okresowej kontroli, a także badaniom, specjalnej kontroli w przypadku możliwości pogorszenia bezpieczeństwa związanego z wyrobem a będącego wynikiem: prac modyfikacyjnych, zjawisk przyrodniczych, wydłużonego czasu postoju, niebezpiecznych uszkodzeń oraz wypadków przy pracy. Wymienione wyżej kontrole mogą dokonywać wyspecjalizowane grupy montażowe posiadające odpowiednie kwalifikacje. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 18 / 25

    19 6. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA WYROBU 6. UŻYTKOWANIE WYROBU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM Wyrób należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem, określonym przez producenta. Jeżeli wyrób jest eksploatowany i modyfikowany w sposób inny niż opisano w niniejszej wówczas użytkowany jest niewłaściwie. Dokonywanie samowolnych zmian wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji wyrobu jest niedopuszczalne. Do prawidłowego użytkowania wyrobu zalicza się: Normalne użytkowanie lub użytkowanie dające się przewidzieć, które nie obejmuje np. ryzyka podjętego przez użytkownika umyślnie lub świadomie. Stosowanie dopuszczalnych wartości parametrów pracy. Przestrzeganie zaleceń dotyczących eksploatacji. Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji produktu. Stosowanie się do wymagań określonych w punkcie Kontrola bezpiecznego użytkowania wyrobu. Dane zawarte w punkcie Specyfikacja techniczna. Dla wyrobów z napędem ręcznym: sznury - użytkowanie wyłącznie z prawidłowo zamontowanymi urządzeniami zabezpieczającymi sznury. W przypadku niewłaściwego użytkowania: Wyrób może narażać na niebezpieczeństwo osoby obsługujące. Wyrób będzie narażony na uszkodzenia. Może to wpływać negatywnie na jego funkcjonalność. Nie używać wyrobu podczas prac konserwatorskich (np. mycie okien) INSTRUKCJA DLA OSÓB NIE BĘDĄCYCH FACHOWCAMI Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu, należy dokładnie przeczytać niniejszą dokumentację. Osoby nie będące fachowcami są to osoby, którym Nabywca powierzył czynności związane z bieżącym użytkowaniem, higieną i konserwacją wyrobu. Dokładna znajomość dokumentacji gwarantuje bezusterkową pracę wyrobu. Wykaz czynności, które mogą wykonywać osoby nie będące fachowcami: bieżąca obsługa: - wykonywanie czynności, które nie mają wpływu na zmianę parametrów pracy wyrobu, - włączanie i wyłączanie przez naciskanie przycisków sterujących konserwacja wyrobu opisana jest w dalszej części dokumentacji Kontrola sprawności systemu zabezpieczającego sznury dla wyrobów z napędem ręcznym 6. PRZEGLĄDY TECHNICZNE, KONSERWACJE I NAPR AWY Zaleca się przeprowadzanie okresowych przeglądów wyrobów przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy polegają na sprawdzeniu działania wyrobu, regulacji mechanizmów oraz wymianie elementów zużywających się w trakcie jej eksploatacji. Konserwację bieżącą systemu przeprowadza użytkownik we własnym zakresie. Konserwacji wyrobu należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowane ekipy montażowe. Przeglądy wykonywane są odpłatnie. Podstawowe czynności wykonywane podczas przeglądu: Sprawdzenie: mocowania wyrobu do elementów konstrukcyjnych, stanu technicznego ruchomych elementów wyrobu, stanu przewodów elektrycznych wyrobu i kontrola ich podłączenia do instalacji elektrycznej, naciągu prowadnic linkowych oraz ich ewentualna korekta, połączeń śrubowych i nitowych, stanu technicznego kurtyny, prowadnic i uszczelek, mocowania mechanizmu napędowego wyrobu (silnik, przekładnia korbowa), skuteczności działania wyłącznika różnicowoprądowego. Ewentualna regulacja i poprawa mocowania wymienionych podzespołów. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 19 / 25

    20 Wyroby produkowane przez firmę SELT Sp. nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Użytkowanie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta zapewnia użytkownikowi systemu długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Bieżące prace konserwatorskie należy przeprowadzać na maksymalnie rozwiniętym systemie. Podstawowe czynności obejmujące konserwację wyrobu: Sprawdzenie prawidłowości rozwijania i zwijania zasłony. Sprawdzenie prawidłowości działania wyłączników krańcowych. Czyszczenie widocznych, dostępnych elementów wyrobu. Sprawdzenie stanu technicznego wyrobu co najmniej 1 raz w roku przez wyspecjalizowany personel. Czyszczenie elementów metalowych / aluminium: Częstotliwość czyszczenia zależy od lokalnych warunków klimatycznych, bliskości ruchliwych arterii komunikacyjnych, prowadzonych w okolicy prac budowlanych oraz od stopnia zanieczyszczenia środowiska. Zaleca się oczyszczać lekkie zabrudzenia powierzchni metalowych / aluminiowych za pomocą wody z dodatkiem delikatnych środków myjących. Czyszczenie co najmniej 1 raz w roku: ręcznie w celu uniknięcia uszkodzeń wyrobu. Czynności zabronione podczas konserwacji wyrobu: Zabrania się stosowania myjki ciśnieniowej, jak również środków czyszczących oraz rozpuszczalników. Zabrania się używania środków czyszczących z dodatkiem chloru, amoniaku, nafty, acetonu i wybielaczy w celu oczyszczenia systemu jak również w jego pobliżu, gdyż spowoduje to ryzyko wystąpienia korozji. Zabrania się używania ostrych narzędzi (np. drucianych szczotek), środków czyszczących powodujących zarysowania (np. proszków do szorowania, past). Nie należy mocno przytrzymywać ani ciągnąć systemu, jak i jego poszczególnych elementów. Nie odkształcać lameli. Nie należy wymieniać zniszczonych elementów na zamienniki! Części zamienne powinny być oryginalne! Nie można doprowadzić do przedostania się wody do szyny górnej systemu. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 20 / 25

    21 7. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI Ogólne warunki gwarancji dostępne są na stronie W przypadku braku dostępu do strony SELT Sp. warunki gwarancji można uzyskać u przedstawiciela handlowego firmy SELT WYŁĄCZENIA Z GWARANC JI: Gwarancja nie obejmuje: Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku transportu innego niż transport SELT Sp. Uszkodzeń urządzeń powstałych w wyniku składowania, instalacji lub konserwacji niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, instrukcją obsługi lub zaleceniami Dostawcy, chyba że czynności te były wykonane przez Dostawcę lub na ryzyko Dostawcy. Uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną lub zaleceniami Dostawcy. Uszkodzeń mechanicznych. Uszkodzeń powstałych w wyniku przeróbki sprzętu, chyba że przeróbka była wykonana przez Dostawcę, na jego zlecenie lub za jego pisemną zgodą. Wtórnych uszkodzeń, wynikających z użytkowania urządzenia mimo dostrzeżenia pierwotnej wady, chyba że Dostawca został powiadomiony i zalecił dalsze użytkowanie. Ocenę przyczyn uszkodzeń pozostawia się racjonalnemu uznaniu Dostawcy. Naprawa lub wymiana urządzenia z powodu uszkodzeń, o którym mowa w tym punkcie może być dokonana przez Dostawcę odpłatnie. Usterek wynikających z normalnego zużycia części produktu, takich jak: uszczelki, środki smarujące itp. Napraw polegających na regulacji, czyszczeniu i smarowaniu. Uszkodzeń elektrycznych powstałych z winy użytkownika. Uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwego montażu produktu, wykonanego przez firmę inną niż Dostawca. Uszkodzeń powstałych wskutek samowolnej naprawy lub regulacji. Uszkodzeń powstałych podczas użytkowania systemu w niewłaściwych warunkach pogodowych. Eksploatowanie systemu mimo uszkodzeń podzespołów. Nierównomierne skręcania piór mogące wystąpić w przypadku modułowych żaluzji fasadowych napędzanych jednym silnikiem ( nie współliniowa praca żaluzji w ramach danego modułu). Nierównomierny obrót lameli pomiędzy poszczególnymi modułami zamontowanymi na jednej fasadzie, dla modułów żaluzji napędzanych oddzielnymi silnikami i wspólnym sterowaniem (różnica kąta pomiędzy modułami może wynosić do około 30 i powodować widoczny efekt nierównomiernej pozycji lameli poszczególnych modułów). Efektu strzałki, który może pojawić się przy wąskich i wysokich żaluzjach (2 mechanizmy), występujący w sytuacji gdy podczas zwijania żaluzji sznurek od drabinki dostaje się pomiędzy lamele i powoduje nierówne zwiększenie grubości pakietu po lewej i prawej stronie. Wygięcie belki dolnej, mogące wystąpić przy bardzo szerokich żaluzjach, Przy żaluzjach o znacznej wysokości, może wystąpić niepełne domykanie się dolnych lameli, niemające wpływu na prawidłową pracę systemu Na skutek tolerancji produkcyjnych producenta oraz właściwości fizycznych stosowanych elementów tekstylnych dopuszczalne jest niesymetryczne zachowanie się elementów współpracujących w ramach Danej żaluzji lub modułu (np. belka dolna). Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 21 / 25

    22 8. REKLAMACJA / USTERKI TECHNICZNE 8. REKLAMACJE Tryb składania reklamacji: reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w punkcie sprzedaży, w którym dokonano zakupu wyrobu, warunkiem przyjęcia reklamacji jest podanie nr umowy, zlecenia lub faktury oraz pisemne zgłoszenie reklamacji. Powinno ono zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis wady, nazwę firmy, która dokonała montażu wyrobu oraz datę stwierdzenia wady. Towar bez podanego numeru faktury, numeru zlecenia lub numeru umowy będzie rozpatrywany jako towar pogwarancyjny USTERKI TECHNICZNE W przypadku wystąpienia wad systemu należy: zwinąć żaluzję i wyłączyć z użytku, niezwłocznie zgłosić usterkę wyrobu do SELT Sp. w Opolu. zgłoszenia można przesyłać na skrzynkę poczty elektronicznej reklamacje@selt. com lub bezpośrednio u przedstawiciela handlowego. Zgłoszenia usterki technicznej / reklamacji należy dokonać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie reklamacyjne, które znajduje się na stronie lub bezpośrednio do opiekuna klienta. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 22 / 25

    23 9. DEMONTAŻ / UTYLIZACJA / LIKWIDACJA WYROBU Niewłaściwy demontaż systemu może spowodować ciężkie obrażenia ciała oraz doprowadzić do uszkodzenia systemu. Demontaż systemu należy zlecić odpowiednio wyspecjalizowanej ekipie monterskiej bądź osobie posiadającej odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wiedzę w zakresie odzysku. a) Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Po zakończeniu żywotności wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczególnych materiałów i elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. z 2014 r. poz Ważne informacje na temat utylizacji: Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady komunalne. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19 UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U poz. 1688) 2 Katalog odpadów Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 1923) b) Utylizacja zużytych baterii Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach Użytkownik końcowy jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych, które nie stanowią już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub do miejsca odbioru. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 1 Zużyte baterie i akumulatory Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91 / 157 / EWG Ustawa z dnia z 24 kwietnia 2009r o bateriach i akumulatorach (Dz. U nr 79 poz. 666) Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 23 / 25

    24 10. OZNAKOWANIE I ETYKIETOWANIE ZNAKIEM CE WYROBU ZGODNOŚĆ WYROBU Z NORMĄ CE Żaluzje produkowane przez firmę SELT Sp. spełniają wymagania zasadnicze normy wprowadzonej przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN Dla wyrobów z napędem silnikowym posiadają deklarację zgodności oraz oznaczenie wyrobu znakiem CE. Aby zachować ten stan i aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację systemu, należy przestrzegać instrukcji montażu i instrukcji obsługi i bezpiecznego użytkowania INFORMACJE TOWARZYSZĄCE OZNAKOWANIU CE a) Oznakowanie na wyrobie: Wersja z silnikiem SELT Sp. Opole, ul. Wschodnia 23A POLAND /42/WE Wersja ze sznurami Na opakowaniu wyrobu umieszczona jest naklejka ostrzegawcza wraz z piktogramem o treści zgodnej z normą EN13120 (patrz pkt 11 niniejszej instrukcji). Na opakowaniu elementów zabezpieczających dołączanych do wyrobu i przeznaczonych do montażu łańcuszka naniesione są ostrzeżenia o treści: Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. Przeczytaj uważnie instrukcję i odpowiednio zainstaluj. b) Dokumentach towarzyszących: Wersja z silnikiem SELT Sp. Wschodnia 23A POLAND 13 Żaluzja listewkowa wewnętrzna C50 SLIM (wersja linkowa, wolnowisząca) 230V / 50 Hz Moc 90 do 115 W 10 / DZ / 2017 Wersja ze sznurami W niniejszej instrukcji w pkt 11 zawarto ostrzeżenia normowe oraz rysunkowe określenie prawidłowego montażu zabezpieczeń napinających łańcuszek. Ponadto do wyrobu dołączana jest w postaci oddzielnej karty Informacja dla montażu elementów zabezpieczających. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 24 / 25

    25 INSTRUKCJA MONTAŻU 11. INFORMACJE DLA MONTAŻU ELEMENTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH Dzieci mogą udusić się gdy to zabezpieczenie nie jest zainstalowane i przystosowane. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZADZIERZGNIĘCIEM W WYROBACH SELT SP. Z O. O. Uchwyt sznurka SLIM Uchwyt zabezpieczający łańcuszka Końcówka sznurka Końce sznurków sterujących dla zapobieżenia splątaniu zostały zakończone elementami tworzywowymi (końcówki sznurka) zapobiegającymi splątaniu oraz utworzeniu pętli. Edycja 2 / Kwiecień 2017 / PL strona 25 / 25

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi

Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna Cabasse Phi